Om det finns ett problem med byggprocessen när du distribuerar en applikation så kan exempelvis följande fel visas:

Bygget misslyckades eftersom processen avslutades för tidigt. Detta betyder förmodligen att systemet fick slut på minne eller att någon har anropat kill -9 på processen

.Detta beror vanligtvis på otillräckligt system-minne i byggmaskinen för applikationen.

För att lösa det här felet så kan du exempelvis öka storleken på applikationens byggmaskin. Gå till Processer, klicka på Uppdatera byggnation, välj en större byggmaskin och klicka på Uppdatera byggnation igen för att bekräfta ändringen.

Relaterad dokumentation