För att följa skattereglerna tar Kinsta ut moms (mervärdesskatt) av personer som är bosatta i EU och Storbritannien och av företag som är baserade i EU och Storbritannien. Denna artikel innehåller allt som du behöver veta om vad moms är, samt hur det påverkar dig som Kinsta-kund. Om du bara vill ange ditt momsnummer kan du ta en titt på vår artikel om hur du lägger till ditt momsnummer.

Observera att denna artikel inte utgör någon juridisk, skatterelaterad eller annan professionell rådgivning. Om du har frågor om hur du lägger till din momslegitimation i vårt system, vänligen kontakta supporten när som helst. Om du har ytterligare frågor, tveka inte att kontakta din revisor, juridiska rådgivare eller lokala skattemyndighet.

Vem påverkas av momsen?

Denna information är endast viktig för dig om du är bosatt i EU eller Storbritannien eller om ditt företag är registrerat i EU eller Storbritannien.

Vad är moms?

Moms – mervärdesskatt – är en form av skatt som du måste betala efter köpet av de flesta varor eller tjänster i EU eller Storbritannien. Detta inkluderar digitala tjänster som hosting. Moms är en procentandel av priset som läggs till varje faktura. Momssatsen definieras av varje land. Beroende på vilket land som du bor i eller var ditt företag är registrerat kommer momssatsen att vara annorlunda.

Uppgifter publiceras regelbundet om de specifika momssatserna. Observera att varje land kan ange flera momssatser. Våra tjänster omfattas av standardtaxan. Se ditt lands officiella sida om du vill visa specifika priser:

Varför samlar Kinsta, ett amerikanskt företag, in moms?

I de flesta fall är ett företag endast ansvarigt för skatt i ett visst land om det har ett fast driftställe i det landet. Detta gäller dock inte för mervärdesskatt. Företag är skyldiga att inkassera och remittera moms, även om de inte har något fast driftställe i EU eller Storbritannien.

För EU-moms, enligt International Trade Administration vid U.S. Department of Commerce:

Leverantörer av elektroniska varor och tjänster utanför EU är nu skyldiga att registrera sig hos en skattemyndighet i den medlemsstat som de själva väljer. De är även skyldiga att samla in och remittera mervärdesskatt (moms) till momssatsen i den medlemsstat där deras kund är belägen.

För brittisk moms måste alla företag som tillhandahåller digitala tjänster till brittiska konsumenter, enligt den brittiska regeringen, remittera brittisk moms.

Med andra ord, även om Kinsta är ett amerikanskt företag, är vi skyldiga att samla in och remittera moms.

Hur påverkar detta mig?

Om du är bosatt i EU eller Storbritannien, eller om ditt företag är registrerat i EU eller Storbritannien, är vi i allmänhet skyldiga att tillämpa moms på dina köp. Till exempel: i skrivande stund är standardmomssatsen i Sverige 25%. Om du köper en Business 1-plan (listpris på $ 115 i skrivande stund) kommer din kassasumma att vara $ 143.75. Detta består av listpriset på $ 115 och en skatt på 21% som är $ 28.75. Dessa artiklar visas separat på kassasidan och i dina fakturor. Vilken momssats vi måste tillämpa beror på ditt valda land.

Om ditt konto är ett företagskonto (du kan ställa in detta under registreringen eller när som helst i MyKinsta) och

Om du anger ett giltigt momsnummer, får vi – enligt gällande skatteregler – nolltaxerad moms. Det innebär att vi kommer att ta ut 0% moms. Detta innebär att vi kommer att ta ut 0% moms. Om du har ett momsnummer bör du lägga till detta under registreringen eller i MyKinsta (Företagsinställningar > Faktureringsuppgifter) för att säkerställa att du inte debiteras. Du debiteras inte moms. Som en momsregistrerad verksamhet kommer du fortfarande att vara ansvarig för moms enligt det här landets omvända skatteskyldighet.

Hämta ett momsnummer

Reglerna skiljer sig från land till land. Företag kan när som helst ansöka om momsregistreringsnummer. Företag som uppfyller en minimigräns för inkomst är skyldiga att ansöka om ett sådant.

Observera att många europeiska länder kan utfärda nationella (icke-EU) skattenummer eller andra skatteidentifikationsnummer. Dessa är inte MOMSREGISTRERINGSNUMMER i EU och kan inte användas för att minska det momsbelopp som ska betalas.

Kommer min moms att återbetalas från tidigare fakturor om jag anger mitt momsnummer?

Tyvärr inte. Att ha ett momsnummer är inte tillräckligt för att uppfylla skattemyndigheternas uppgiftskrav. Du måste ha ett momsnummer och du måste tillhandahålla det vid inköpstillfället. Detta innebär att vi inte kan återbetala momsen från tidigare fakturor.

Kan jag fortfarande lägga till mitt momsnummer om jag debiteras moms?

Ja! Vårt system kommer att kontrollera ditt momsnummer vid tidpunkten för fakturagenereringen. Om du är ett företag och har ett giltigt momsnummer tillagt i MyKinsta kommer vi inte att lägga till moms på din faktura. Detta innebär att om du för närvarande debiteras moms kan du lägga till ett nummer när som helst. Detta kommer inte att ändra de fakturor som du redan har betalat, men så länge som ditt momsnummer är giltigt debiterar vi inte moms för efterföljande fakturor.