Med vår funktion för flera användare så kan du skapa och hantera ett team och ge dem tillgång till olika aspekter av dina WordPress-webbplatser, applikationer eller databaser. Vi erbjuder ett antal roller så att du kan finjustera användarnas åtkomst. I den här artikeln så förklaras de olika funktionerna som du kan ge dina användare.

Roll för företagsägande

Det finns en särskild roll som kallas företagsägare. En företagsägare är även alltid en företagsadministratör. Det kan bara finnas en företagsägare per företag.

En företagsägare är den enda användaren i ett företag som kan begära att ett konto stängs av eller överföra företagsägande (till en Företagsadministratör på samma konto). Bortsett från det är de exakt som företagsadministratörer i daglig användning.

Hanterad WordPress-hosting

När du bjuder in eller ändrar en användare är förstahandsvalet att ge användaren Företagsåtkomst eller WordPress-webbplatsåtkomst. Användare på webbplatsnivå har endast tillgång till specifika WordPress-webbplatser som du tilldelar dem, medan företagsanvändare ser detaljer på företagsnivå. Du kan välja mellan 3 användarroller på företagsnivå och 2 användarroller på webbplatsnivå, med olika åtkomstnivåer baserade på deras roll.

Alla användarroller har tillgång till Kinsta’s supportteam, men vi kan endast hjälpa till med webbplatser som din användarroll har tillgång till.

Företagsadministratör

Företagsadministratörer har den högsta åtkomstnivån. De har fullständig kontroll över alla företags- och webbplatsdata, inklusive DNS i MyKinsta och migreringsförfrågningar. Tilldela endast företagsadministratör till användare som du litar på.

Företagsutvecklare

En företagsutvecklare har tillgång till att hantera alla webbplatser och DNS i MyKinsta och kan hantera användare på webbplatsnivå. De kan även radera webbplatser som inte har ett Premium-iscensättningsmiljötillägg. De ser inte faktureringsuppgifter, företagsinställningar eller migreringsförfrågningar. Även om en företagsutvecklare kan se listan över företagsanvändare (inklusive e-postadresser och roller) så kan de inte göra några ändringar av användare på företagsnivå.

Företagsfakturering

En användare för företagsfakturering har en särskild roll som endast ser faktureringsuppgifter och företagsinställningar. De kan se fakturor, aktivera automatisk fakturamail och ändra företagsuppgifter som namn och adress. De har inte tillgång till några webbplatser eller migreringar.

WordPress-webbplatsadministratör

WordPress-webbplatsadministratörer har fullständig åtkomst till en webbplats och har full kontroll över alla miljöer som är kopplade till den webbplatsen. De enda åtgärder som de inte får göra är att ta bort en webbplats från ett företags konto, skicka in eller hantera migreringsförfrågningar, få tillgång till DNS i MyKinsta eller skapa och radera Premium-iscensättningsmiljöer. Observera att en enskild användare kan vara WordPress-webbplatsadministratör för flera webbplatser.

WordPress-webbplatsutvecklare

WordPress-webbplatsutvecklare har tillgång till iscensättningsmiljöerna för den eller de webbplatser som de ges åtkomst till. De har endast kontroll över iscensättningsmiljöerna och kan utföra de flesta åtgärder förutom att ta bort iscensättningsmiljön eller att omvandla den till live. Observera att en enskild användare kan vara WordPress-webbplatsutvecklare för flera webbplatser.

WordPress-webbplatsutvecklare har inte tillgång till analyser på företagsnivå eller live-miljöer, användarhantering, migreringar, DNS i MyKinsta eller aktivitetsloggen på företagsnivå i MyKinsta. De kan inte skapa eller ta bort Premium-iscensättningsmiljöer.

Diagram över roller och behörigheter för MyKinsta-användare

I följande diagram så finns det mer specifika uppgifter om vilka möjligheter som varje användarroll har.

Kapacitet Företags-ägare Företags-administratör Företags-utvecklare Företags-fakturering WordPress-webbplats-administratör WordPress-webbplats-utvecklare
Få tillgång till faktureringsinformation eller ändra plan Ja Ja Nej Ja Nej Nej
Få tillgång till hänvisningar Ja Ja Nej Ja Nej Nej
Avbryt plan Ja Nej Nej Nej Nej Nej
Få tillgång till företagsanalyser Ja Ja Ja Nej Nej Nej
Hantera alla webbplatser Ja Ja Ja Nej Nej Nej
Hantera 1 webbplats Ja Ja Ja Nej Ja Nej
Installera eller ta bort ett betalt tillägg Ja Ja Nej Ja* Nej Nej
Godkänn inkommande webbplatsöverföring Ja Ja Nej Nej Nej Nej
Initiera inkommande webbplats/DNS-överföring Ja Ja Nej Nej Nej Nej
Begär betald rensning av skadlig programvara** Ja Ja Nej Nej Nej Nej
Begär ett datacenterbyte Ja Ja Ja Nej Ja Nej
Begär en webbplats-migrering Ja Ja Nej Nej Nej Nej
Hantera webbplats-etiketter Ja Ja Ja Nej Nej Nej
Begär att 2FA inaktiveras för andra användare i ett företag*** Ja Nej Nej Nej Ja Nej
DNS i MyKinsta Ja Ja Ja Nej Nej Nej
Lägg till eller ta bort webbplats/livemiljö Ja Ja Ja**** Nej Nej Nej
Få tillgång till livemiljö Ja Ja Ja Nej Ja Nej
Få tillgång till livemiljö-analyser Ja Ja Ja Nej Ja Nej
Få åtkomst till eller lägg till Standard-iscensättningsmiljö Ja Ja Ja Nej Ja Ja
Ta bort Standard-iscensättningsmiljö Ja Ja Ja Nej Ja Nej
Lägg till eller ta bort Premium-iscensättningsmiljö Ja Ja Nej Nej Nej Nej
Få tillgång till Premium-iscensättningsmiljö Ja Ja Ja Nej Ja Ja
Få åtkomst till alla iscensättningsmiljö-analyser Ja Ja Ja Nej Ja Ja
Omvandla vilken iscensättning som helst till live Ja Ja Ja Nej Ja Nej
Skjut valfri iscensättning till en annan iscensättning Ja Ja Ja Nej Ja Ja

*Kan lägga till ett diskutrymmestillägg men inte hantera säkerhetskopiering varje timme eller externa säkerhetskopior; dessa hanteras på webbplatsnivå.

**Om rensningen av skadlig programvara är kostnadsfri så kan alla användare begära detta.

***Kan begära detta om användaren endast är i ett företag.

****Kan ta bort en livemiljö om ingen Premium.-iscensättningsmiljö är kopplad till den.

Hosting av applikationer och databaser

Med Applikationshosting och Databashosting så kan du välja mellan 3 användarroller på företagsnivå med olika åtkomstnivåer beroende på roll.

Alla användarroller har tillgång till Kinsta’s supportteam, men vi kan endast hjälpa till med applikationer eller databaser som din användarroll har tillgång till.

Företagsadministratör

Företagsadministratörer har den högsta åtkomstnivån. De har fullständig kontroll över alla företagsuppgifter och applikations- och databasinställningar. Ge endast rollen företagsadministratör till användare som du litar på.

Företagsutvecklare

Företagsutvecklare kan komma åt alla applikations- och databasinställningar men har inte tillgång till att skapa eller ändra faktureringshändelser. Följande åtgärder är faktureringshändelser i Applikationshosting och Databashosting, vilket innebär att en företagsutvecklare inte har tillgång till dem:

  • Lägga till eller ta bort applikationer eller databaser.
  • Ändra byggresurserna för en applikation.
  • Ändra podstorleken eller antalet instanser för en applikations-process.
  • Ändra databasstorleken.
  • Lägga till eller ta bort ett tillägg för databasdiskutrymme.

Om du vill att en företagsutvecklare ska ha tillgång till att skapa och ta bort applikationer så måste du öka deras åtkomstnivå till företagsadministratör.

 

Företagsfakturering

En användare som använder Företagsfakturering har en särskild roll som endast ser faktureringsuppgifter och företagsinställningar. De kan se fakturor, aktivera automatiskt fakturamail och ändra företagsuppgifter som namn och adress. De har inte tillgång till några applikationer eller databaser.

MyKinsta-användarroller och behörighetsschema

I följande diagram så finns det mer specifika uppgifter om vilka möjligheter som varje användarroll har.

Kapacitet Företags-ägare Företags-administratör Företags-utvecklare Företags-fakturering
Få tillgång till faktureringsinformation eller ändra plan Ja Ja Nej Ja
Få tillgång till hänvisningar Ja Ja Nej Ja
Lägg till applikationer eller databaser Ja Ja Nej Nej
Hantera applikationer eller databaser Ja Ja Ja* Nej
Ta bort applikationer eller databaser Ja Ja Nej Nej
Få tillgång till företagsanalyser Ja Ja Ja Nej
Få tillgång till applikations- och databasanalys Ja Ja Nej Nej
Begär återställning av säkerhetskopiering av beständig lagring. Ja Ja Nej Nej

*Kan endast göra ändringar som inte påverkar faktureringen.