Detta är ett exempel på hur du konfigurerar en Next.js- och Prisma-applikation. Du kan sedan distribuera på Kinsta’s tjänster för Applikationshosting och Databashosting från ett GitHub-kodförråd.

Prisma är en databas-verktygssats med öppen källkod. Som ett resultat av detta verktyg förenklas databasåtkomst för utvecklare genom tillhandahållandet av ett typsäkert och intuitivt API. Den stöder flera databaser och genererar dessutom effektiva, optimerade SQL-frågor för snabbare prestanda. Mer information finns på webbplatsen prisma.io.

Kinsta installerar beroenden som definieras i din package.json-fil under distribuerings-processen automatiskt. Denna applikation kräver en PostgreSQL-databas för att fungera.

 1. I MyKinsta lägger du till en databas och väljer sedan PostgreSQL som databastyp.
 2. Logga in på GitHub och skapa därefter ett nytt kodförråd från den här mallen (Använd den här mallen > Skapa ett nytt kodförråd): Kinsta – Hello World – Prisma. Se till att du väljer samma datacenter-plats för din applikation som du gjorde för din databas.
 3. I MyKinsta lägger du till en applikation med Hello World – Prisma-kodförrådet.
 4. När databasen är redo för anslutningar (en grön bock visas bredvid den) ska du lägga till den interna anslutningen mellan din applikation och databas från antingen applikationens Inställnings-sida eller databasens Info-sida.
  1. Markera kryssrutan Lägg till miljövariabler
  2. Markera sedan kryssrutan Lägg till miljövariabler i applikationen.
  3. Klicka därefter på Lägg till anslutning.
 1. Gå sedan till applikationens Distribuerings-sida och klicka på Distribuera nu > Distribuera applikation.

Appen är tillgänglig så snart som byggningen är klar, och Kinsta’s välkomstsida laddas på din applikations webbadress.

Kinsta's välkomstsida efter lyckad installation av Next.js och Prisma.
Kinsta’s välkomstsida efter lyckad installation av Next.js och Prisma.

Inställning av webbserver

Port

Kinsta ställer automatiskt in miljövariabeln PORT. Du bör därför inte definiera den själv, och du bör inte hårdkoda den i applikationen.

Startkommando

Kinsta skapar automatiskt en webbprocess när du distribuerar en applikation med npm start som Startkommando. Se därför till att använda detta kommando för att köra din server.

Livscykel för distribuering

När en distribuering initieras (genom att skapa en applikation eller omplacera på grund av ett inkommande utförande), körs kommandot npm build, därefter följt av kommandot npm start.