Direktivet request_terminate_timeout för FastCGI Process Manager (FPM) bestämmer den maximala tiden som ett PHP-skript kan köras innan webbservern tvingar fram en avslutning. Detta gäller oavsett om skriptet har slutförts eller inte.

Detta är exempelvis användbart för att förhindra att PHP-skript körs i oändlighet. Ett sådant skeende kan uppstå på grund av kodningsfel, oändliga loopar eller överdrivna behandlingstider. Genom att ange en lämplig request_terminate_timeout kan du därför förhindra att PHP-processer förbrukar för mycket serverresurser. Detta kan ju potentiellt påverka serverns övergripande prestanda och stabilitet.

Så här ändrar du värdet för request_terminate_timeout:

  1. Skapa en fil med namnet fpm_custom.conf i rotkatalogen för ditt kodförråd och lägg därefter till önskat värde i den, exempelvis (standardenheten är sekunder):
  2. request_terminate_timeout = 120
  3. Skjut ändringarna till ditt Git-kodförråd.
  4. I MyKinsta, välj din applikation > Processer > redigera webbprocessen > uppdateraStart-kommandot för att inkludera filen fpm_custom.conf, exempelvis: heroku-php-apache2 -F fpm_custom.conf

Relaterad dokumentation