Aviseringar om överträdelser är aktiverade som standard på alla konton. Du kan dock aktivera/inaktivera dem genom att besöka Användarinställningar.

I MyKinsta så klickar du på din användarikon i det övre högra hörnet och väljer Användarinställningar i menyn.

MyKinsta användarinställningar.
MyKinsta användarinställningar.

Klicka sedan på Aviseringar i den vänstra navigeringen. I sektionen Överträdelsemeddelande så kan du välja mellan att ta emot meddelanden i MyKinsta, e-post eller båda.

Aktivera eller inaktivera överträdelse-meddelanden för dina WordPress-webbplatser.
Aktivera eller inaktivera överträdelse-meddelanden för dina WordPress-webbplatser.

Nedan ska vi utforska de olika typerna av överträdelser på Kinsta. Diagrammet för resursanvändning finns på instrumentpanels-sidan i MyKinsta.

Besöksöverträdelser

Kinsta’s planer för Hanterad WordPress-hosting är baserade på det totala antalet månatliga besök på din live-webbplats. Antalet besök under en viss månad är summan av den unika IP-adressen som ses inom en 24-timmarsperiod och registreras i Nginx-loggarna.

Markerade besök i diagrammet för resursanvändning.
Markerade besök i diagrammet för resursanvändning.

Om du når din plans besökargräns håller vi igång dina webbplatser men debiterar dig en överträdelseavgift ($ 1 / 1000 besök) efter ett visst antal besökare. Du behöver dock inte oroa dig, vi skickar en avisering vid 80 % och 100 % användning. Läs mer om hur Kinsta räknar besökare.

Uppgraderingar tillämpas inte retroaktivt

När du uppgraderar planer är din nya plan endast aktiv från det ögonblick som du gör ändringen. Den nya uppgraderade planen tillämpas inte retroaktivt.

Låt oss säga att du exempelvis registrerar dig för Starter-planen ($ 30 per månad / i princip $ 1 per dag / tillåter 20k besök). Under de kommande 30 dagarna får du 100.000 besök vilket resulterar i en överträdelse på 80k besök. På den 30:e dagen uppgraderar du till Business 1 (B1)-planen. Vi skulle ersätta dig $ 1 för resten av Starter-planen och debitera dig $ 3,33 för en dag på B1-planen. Så innan man räknar in någon överträdelse, skulle den totala kostnaden har varit $ 32,33 ($ 29 för 29 dagar på Starter-planen, $ 3,33 för en dag på Business 1-planen). Du skulle då fortfarande vara ansvarig för överträdelsen på 80k besök, som blir $ 80 ($ 1 / 1000 besök).

Överträdelser av diskutrymme

Hosting-planer på Kinsta har alltid inkluderat en viss mängd SSD-diskutrymme. Om du har överskridit detta, har vi hört av oss och bett dig att minska din diskutrymmes-användning eller uppgradera din plan. Detta var aldrig en idealisk lösning. Från och med den 3 december 2019 kan du att kunna överskrida din plans tilldelning av diskutrymme utan att vi tvingar dig att uppgradera din plan. Vi kommer istället att debitera dig en blygsam överträdelsesavgift. Diskutrymmes-användningen kommer att beräknas dagligen och tillämplig överträdelseavgift är $ 2 USD per GB.

Avgiftsberäkning för överträdelse av diskutrymme

Tänk dig att du har överträdelse av diskutrymme på 5 GB under en 31-dagars månad. Så här skulle den dagliga beräkningen av överträdelsen se ut.

($2 överträdelseavgift/31 dagar) x 5 GB = $0.32/dag

I verkligheten så kommer den exakta överträdelsen i form av gigabyte fluktuera dagligen på en live-webbplats, så den exakta avgiften för överträdelser kommer att variera något från dag till dag.

Du kan övervaka din diskutrymmesanvändning i MyKinsta´s instrumentpanel. Vi skickar även en avisering till dig vid 80 % och 100 % användning.

Markerat diskutrymme i diagrammet för resursanvändning.
Markerat diskutrymme i diagrammet för resursanvändning.

För att undvika överträdelseavgifter, kan du uppgradera till en större plan eller köpa vårt nya diskutrymmestillägg. Du kan hitta och aktivera det på samma sida som din plan.

CDN-överträdelser

Var och en av våra hosting-planer inkluderar en generös mängd kostnadsfri CDN-bandbredd för både nya och nuvarande klienter. Om du når din CDN-gräns kommer vi hatt hålla igång dina webbplatser men ta ut en avgift efter varje ytterligare GB ($ 0,10 / GB). Du kan öka din CDN-bandbredd genom att uppgradera till en högre hosting-plan.

För enterprise-planer eller anpassade planer kan vi anpassa CDN-bandbreddsgränsen mot en extra avgift. Du måste dock kontakta vårt säljteam eftersom bandbreddsuppgraderingar utvärderas från fall till fall.

Markerad CDN-bandbredd i diagrammet för resursanvändning.
Markerad CDN-bandbredd i diagrammet för resursanvändning.

Bandbredds-överträdelser

Det finns en bandbreddsgräns på alla våra äldre planer. Vi tillåter dig att överskrida den begränsningen genom att betala $1/GB. Vi skickar en avisering till dig vid 80 % och 100 % användning. Läs mer om hur Kinsta räknar besökare. Överträdelseavgiften (om det finns någon) debiteras i slutet av varje månad. Om du får överträdelser kontinuerligt månad efter månad så kommer vi att höra av oss och be dig att uppgradera din plan. Du kan enkelt se din resursanvändning i MyKinsta.

När du närmar dig din månatliga gräns kommer den att förändras därefter.

Markerad bandbredd i diagrammet för resursanvändning.
Markerad bandbredd i diagrammet för resursanvändning.

Om du överskrider din nuvarande plans bandbredd med över 250 GB, och inte har uppgraderat din plan, debiteras du automatiskt i slutet av den första veckan efter överträdelsen. Om ett andra faktureringsförsök misslyckas förbehåller vi oss rätten att stänga av ditt konto tills problemet är löst.

Extrema överträdelser

Vår normala policy är att ta itu med överträdelser på din hosting-plans förnyelsedatum. Men i händelse av en extrem överträdelse, kan vi behöva vidta åtgärder före din hosting-plans förnyelsedatum.

En extrem överträdelse inträffar när beloppet för din överträdelse är lika stor eller större än kostnaden för din hosting-plan, eller $ 500, beroende på vilket som är mindre.

Om du exempelvis är på vår Starter-plan ($ 30 / månad) skulle en extrem överträdelse vara en överträdelse på $ 30 eller mer. På vår Enterprise 2-plan ($ 900 / månad) skulle en extrem överträdelse vara en överträdelse på $ 500 eller mer.

När en extrem överträdelse inträffar kan vi välja att lösa överträdelsen tidigare genom att kräva omedelbar betalning eller kräva att du uppgraderar till en lämplig plan. Om det sker en extrem överträdelse, förbehåller vi oss även rätten att tillfälligt begränsa tillgången till webbplatsen eller en resurs som finns på våra servrar tills överträdelsen har lösts på ett accepterande sätt.