Kinstas standard PHP-minnesgräns är 256 MB, vilket är mer än tillräckligt för de flesta WordPress-plugins och webbplatser.

Om din webbplats är korrekt inställd hos Kinsta bör du inte stöta på ett minnesbegränsningsfel. Om du möter det här felet rekommenderar vi att du kontrollerar dina WordPress-inställningar för att se till att gränsen inte har ställts in för lågt av misstag.

Kontrollera och ändra din PHP-minnesgräns

För att kontrollera vad din nuvarande PHP-minnesgräns är i WordPress, logga in på din webbplats WordPress-instrumentpanel och navigera till Verktyg > Webbplatshälsa.

Gå till Info-fliken och klicka på pilikonen bredvid Server-sektionen för att utöka den här sektionen och se din PHP-minnesgräns.

Om minnesgränsen är lägre än 256M, kontrollera din wp-config.php-fil för att se om WP_MEMORY_LIMIT har ändrats och justera detta om det krävs.

Om minnesgränsen är 256M, men du har problem med PHP-minne, rekommenderar vi att du kontrollerar och testar plugins och teman. Du kan använda en iscensättningsmiljö för att säkert inaktivera och återaktivera plugins och teman för att identifiera källan till minnesanvändningen.

Om felet kvarstår och du inte kan identifiera källan kan du starta en ny chatt med vårt support-team för att kontrollera loggarna och utesluta eventuella problem på serversidan.