Med den här funktionen kan du hantera webbplatsens teman och plugins direkt från MyKinsta. På sidan Plugins och Teman kan du:

  • Se en lista över de WordPress-plugins som är installerade på din webbplats.
  • Se en lista över de WordPress-teman som är installerade på din webbplats.
  • Se versionsnumret för den senaste uppdateringen för varje tema eller plugin.
  • Uppdatera varje plugin eller tema individuellt.
  • Massuppdatera alla teman samtidigt.
  • Massuppdatera alla plugins samtidigt.
  • Massuppdatera valda teman samtidigt.
  • Massuppdatera valda plugins samtidigt.

Visa dina installerade plugins och teman

För att se de plugins och teman som är installerade på din webbplats, logga in på MyKinsta, välj din webbplats och klicka på fliken Plugins och Teman.

Visa plugins och teman i MyKinsta.
Visa plugins och teman i MyKinsta.

Den aktuella versionen av pluginet eller temat visas i kolumnen Installerad, och om en uppdatering är tillgänglig visas den senaste versionen i kolumnen Senaste.

Uppdatera plugins och teman

För att uppdatera ett enskilt plugin eller tema, klicka på knappen Uppdatera till höger för det objektet.

Om du vill uppdatera flera plugins eller teman markerar du kryssrutan bredvid varje objekt och klickar på knappen Uppdatera. Kryssrutan i tabellrubriken kan användas för att markera alla objekt i listan.

I det visade popup-fönstret för att Uppdatera klickar du på knappen Uppdatera… för att bekräfta de uppdateringar som du vill utföra och starta uppdateringsprocessen.

Uppdatera flera plugins i MyKinsta.
Uppdatera flera plugins i MyKinsta.

Medan uppdateringsprocessen pågår så kommer åtgärder på sidan Plugins och teman att inaktiveras och ett meddelande visas antingen ovanför sektionen Installerade teman eller sektionen Installerade plugins, beroende på vad som uppdateras.

Sidan för Plugins och Teman i MyKinsta är inaktiverad under uppdateringen.
Sidan för Plugins och Teman i MyKinsta är inaktiverad under uppdateringen.

När processen är klar kommer åtgärder på sidan att vara tillgängliga igen och det visas ett meddelande om framgång.

WordPress-teman uppdaterades framgångsrikt i MyKinsta.
WordPress-teman uppdaterades framgångsrikt i MyKinsta.

Fel och felsökning

Det kan finnas situationer där en uppdatering misslyckas. Om detta händer visas ett felmeddelande på sidan Plugins och Teman.

Om ett alternativ för att återställa en säkerhetskopia visas på sidan klickar du på Öppna säkerhetskopior för att börja återställa en säkerhetskopia.

Temauppdatering misslyckades och alternativet att återställa en säkerhetskopia visas.
Temauppdatering misslyckades och alternativet att återställa en säkerhetskopia visas.

Om ett plugin eller tema inte kan uppdateras från MyKinsta kan du försöka att uppdatera från WordPress-instrumentpanelen eller uppdatera plugins eller teman manuellt.

En temauppdatering misslyckades.
En temauppdatering misslyckades.

Du kanske ser ett felmeddelande om att WordPress inte är tillgängligt och att du bör installera om WordPress och försöka igen? Detta beror vanligtvis på en Bedrock eller annan icke-standard WordPress-installation med en anpassad offentlig webbrot (dokumentrot). Starta en ny chatt med vårt supportteam, så kan de lägga till en ny wp-cli.yml-fil i katalogen ~/public, där sökvägen riktas mot webbplatsens WordPress-installation.

Frågor och svar

Kan jag uppdatera plugins och teman på flera webbplatser samtidigt?

Nej, funktionen är endast tillgänglig på miljönivå. Du måste gå in i varje webbplats och miljö i MyKinsta för att visa och uppdatera plugins och teman.

Kan jag välja vilken version av ett plugin eller tema som jag vill uppdatera till?

Nej, du kan bara uppdatera till den senaste versionen av ett plugin eller tema.

Kan jag använda den här funktionen för att nedgradera ett plugin eller tema?

Nej, du kan bara uppdatera till den senaste versionen av ett plugin eller tema. Du kan inte gå tillbaka till en tidigare version.

Vad händer om det finns ett problem med en uppdatering? Kan jag ångra ändringen?

Även om det inte finns något inbyggt sätt att ångra en uppdatering, skapar vi en ögonblicksbild av miljön precis före uppdateringen, som du kan återställa. OBS: Ögonblicksbilder som har skapats före ett plugin- eller temauppdatering är endast tillgängliga i två timmar.

Kan jag fortfarande hantera mina plugins och teman i min WordPress-instrumentpanel?

Ja, du kan fortsätta att hantera plugins och teman via WordPress.

Kan jag använda den här funktionen på vilken webbplats som helst?

Nästan. Även om funktionen fungerar bra på de flesta webbplatser finns det några situationer som förhindrar att den här funktionen fungerar:

  • Problem som hindrar oss från att köra WP-CLI.
  • Premium (betalning krävs) och anpassade (skapade av dig eller din utvecklare) plugins eller teman kanske inte har en offentligt tillgänglig uppdateringsslutpunkt, så de kan inte uppdateras från MyKinsta. I vissa fall kan vi upptäcka att en ny version är tillgänglig, men uppdateringsprocessen misslyckas på grund av att den inte är tillgänglig via WordPress standard-slutpunkt.