Applikationsportar

Kinsta ställer in miljövariabeln PORT automatiskt. Som ett resultat behöver du inte definiera den eller hårdkoda den i applikationen. Använd därför miljövariabeln PORT för att hänvisa till porten i din applikation.

Om applikations-koden anger eller exponerar en specifik port att lyssna på måste du använda port 8080. När du distribuerar applikationen kommer den därefter att kunna nås på internet via portarna 80 och 443. Vi kommer dessutom att dirigera dessa portar till containern på port 8080.

Det är för närvarande inte möjligt att ställa in en annan port än 8080 för applikationen i containern. Om din applikation försöker ställa in porten på något annat än 8080 kommer du därför inte att kunna komma åt applikationen.

Språkexempel för miljövariabeln PORT

Hur du använder en miljövariabel är upp till din applikation. I följande tabell visas hur du anropar miljövariabeln PORT på olika språk:

Språk Kod
Ruby ENV["PORT"]
Node.js process.env.PORT;
Python os.environ.get('PORT')
Java System.getenv("PORT");
Scala System.getenv("PORT");
PHP getenv('PORT');
Go os.Getenv("PORT")

Portar för databaser

Endast den port som visas i Info > Externa anslutningar är öppen för databashosting. Om du vill ansluta databasen till ett externt program använder du därför den port och andra uppgifter om externa anslutningar som visas där.

Ifall du ansluter en applikation och databas som båda är hostade på Kinsta, se till att de använder samma datacenterplats och är anslutna med en intern anslutning.

Relaterad dokumentation