Processer för körning

Det här är de processer som krävs för din applikation. När du lägger till en applikation, så försöker Kinsta automatiskt att upptäcka det nödvändiga startkommandot under den första distribueringen om du inte anger startkommandot för webbprocessen. Startkommandot för en Node.js-applikation kan exempelvis vara npm start eller yarn start. Detta kan inte tas bort och du kan endast ha en webbprocess per applikation.

Du kan även redigera och definiera dina egna kommandon i MyKinsta i din applikations sektion Processer. Du kan se ett exempel på detta i vår exempel-implementering.

Utöver webbprocessen så kan du lägga till bakgrundsprocesser/arbetsmaskiner. Det finns ingen gräns för hur många processer som du kan lägga till, men varje process kräver minst en pod för att kunna köras.

Du kan ändra storleken på din pod (vertikal skalning) och ändra hur många pods som körs samtidigt (horisontell skalning).

  • Vertikal skalning är utmärkt för att ge pods mer kraft för att utföra resurskrävande uppgifter.
  • Horisontell skalning är utmärkt för att ge motståndskraft och balansera belastning för applikationer som behandlar många förfrågningar. Du kan exempelvis köra tre versioner av samma pod. Den underliggande tekniken dirigerar förfrågningar till en av de tre poddarna, vilket fördelar belastningen effektivt emellan dem. Om en pod blir instabil så kommer förfrågningar att dirigeras till de andra två tills den tredje podden är frisk igen.
Applikationskörnings-processer och byggprocesser i MyKinsta.
Applikationskörnings-processer och byggprocesser i MyKinsta.

Definition av processer i MyKinsta

När du distribuerar en applikation, enligt beskrivningen ovan, så kan du ange ett webbprocesskommando. Du kan även låta Kinsta ange standardkommandot. Du kan dessutom redigera och definiera dina egna kommandon i MyKinsta i din applikations sektion Processer. Du kan se ett exempel på detta i vår exempel-implementering.

Om du vill lägga till en ny process så klickar du på Skapa process och fyller i fälten enligt följande:

  • Namn: Processens namn, till exempel ”Worker”.
  • Typ: Bakgrundsjobb.
  • Startkommando: Kommando som krävs för att starta processen, till exempel npm run [process].
  • Podstorlek: Välj den processor och det RAM-minne som är avsedda för processen.
  • Instanser: Det antal instanser som krävs, upp till högst 50. Varje instans representerar en pod, och alla instanser använder samma podstorlek. Du kan inte definiera olika podstorlekar för varje instans.

Du kan när som helst ändra detaljerna för en process, inklusive Pod-storleken. Alla ändringar som du gör, med undantag för namnet, utlöser automatiskt utrullningsprocessen för programmet. För att lära dig mer om att ändra podstorlek och andra skalningsalternativ, se Hur man skalar applikationsresurser.

Skapa en process

Här visas den byggmaskin som byggprocessen använder. Om du klickar på Uppdaterar byggnation så kan du ändra de byggresurser som används för byggprocessen.

Definiera processer i en Procfile

Procfiler definierar processer från koden för din applikation och bör överföras till ditt arkiv. En Procfil innehåller en process per rad i följande format:

process_name: command

För att köra en Laravel-applikation så kan du exempelvis använda följande:

web: php artisan serve --host 0.0.0.0 --port 8080

Om du använder en Procfil så måste du definiera en process som heter web för att se till att containern uppfyller webbförfrågningar.