På sidan Processer så visas applikationens körtids- och byggprocesser. Du kan dessutom redigera och definiera dina egna körtidskommandon här. Titta på vår exempelapplikation för väderloggare för att se ett detaljerat exempel på hur man konfigurerar en process.

Processer för körtid

Det här är de processer som krävs för din applikation.

Processtyper

Webbprocess

Webbprocessen kör din applikation. Om du inte anger Startkommandot för webbprocessen när du lägger till en applikation så försöker Kinsta att upptäcka den automatiskt under den första distribueringen. Startkommandot för en Node.js-applikation kan exempelvis vara npm start eller yarn start.

Du kan inte ta bort webbprocessen och du kan bara ha en webbprocess per applikation.

Bakgrundsarbetare

En bakgrundsarbetarprocess körs i bakgrunden, separat från din huvudapplikation. Arbetarprocesser i bakgrunden är idealiska för långvariga uppgifter som att generera rapporter eller bearbeta stora mängder data. Denna typ av process är inte avsedd att köras som ett engångs-jobb som avslutas efter en viss tid. Om en bakgrunds-process avslutas efter att den har slutfört sitt jobb, stängs podden av, startar om sig själv och upprepar processen.

Det finns ingen gräns för antalet bakgrundsarbetare som du kan lägga till; varje process kräver dock minst en pod för att köras.

Cron job-process

Med en cron job-process kan du schemalägga en process vid ett specifikt intervall för din applikation så att du kan automatisera repetitiva uppgifter. I likhet med en bakgrundsarbetare, kräver varje cron job-process minst en pod för att köras men startar bara baserat på den konfigurerade timingen och stänger ner efter att ha avslutat den nödvändiga operationen.

Definiera processer i MyKinsta

Om du vill lägga till en ny process så klickar du på Skapa process och fyller i fälten enligt följande:

  • Namn: Du kan även ange ett namn för processen, exempelvis ”arbetare”.
  • Typ: Bakgrundsarbetare.
  • Startkommando: Kommando som krävs för att starta processen, exempelvis npm run [process].
  • Podstorlek: Välj den processor och det RAM-minne som är avsedda för processen.
    • Obs: Om du väljer en Hobby-podstorlek för din webbprocess så kan du inte lägga till en egen domän i applikationen. Om du behöver en egen domän för din applikation så kan du uppgradera när som helst.
  • Instanser: Antal instanser som krävs, upp till högst 50. Varje instans representerar en pod, och alla instanser använder samma podstorlek. Du kan inte definiera olika podstorlekar för varje instans.

Definiera processer i en Procfile

Procfiles definierar processer från applikations-koden och bör överföras till ditt arkiv. En Procfile innehåller en process per rad i följande format:

process_name: command

För att köra en Laravel-applikation så kan du exempelvis använda följande:

web: php artisan serve --host 0.0.0.0 --port 8080

Om du använder en Procfile så måste du definiera en process som heter web för att se till att containern uppfyller webbförfrågningarna.

Skalning av applikations-resurser

Du kan ändra podstorleken för alla processer (vertikal skalning) och ändra hur många pods som körs samtidigt (horisontell skalning).

  • Vertikal skalning är utmärkt för att ge pods mer kraft för att utföra resurskrävande uppgifter.
  • Horisontell skalning är utmärkt för motståndskraft och belastningsutjämning för applikationer som bearbetar många begäranden. Du kan exempelvis köra tre versioner av samma pod. Den underliggande tekniken dirigerar begäranden till en av de tre poddarna. Som ett resultat så fördelas belastningen mellan dem effektivt. Om en pod blir instabil så kommer begäranden att dirigeras till de andra två tills den tredje podden är frisk igen.

Du kan när som helst ändra detaljerna för varje process, inklusive podstorleken. Alla ändringar som du gör, med undantag för namnet, utlöser automatiskt utrullningsprocessen för applikationen. Om du vill veta mer om hur du ändrar podstorlek och andra skalningsalternativ, se Hur man skalar applikations-resurser.

Uppbyggnadsprocess

Här visas den byggmaskin som byggprocessen använder. Om du klickar på Uppdatera byggnation så kan du ändra de resurser som används för byggprocessen.