Redis är ett datastrukturerare för öppen källkod. I samband med WordPress kan Redis användas för att lagra de värden som genereras av WordPress inbyggda objekt-cache på ett beständigt sätt så att cache-lagrade objekt kan återanvändas mellan sidoladdningar.

Om du använder en beständig objektcache, till exempel Redis, kan du återanvända cache-lagrade objekt i stället för att kräva att MySQL-databasen efterfrågas en andra gång för samma objekt. Resultatet är att Redis kan minska belastningen på en webbplat’s MySQL-databas, minska svarstiden för webbplatsen och öka webbplatsens förmåga för scaling och att hantera ytterligare trafik.

Webbplatser som kommer att gynnas mest av Redis

På Kinsta är sidcache-lagring inbyggt för alla sajter på vår plattform. Det finns dock vissa webbplatser som inte drar så stor nytta av sidcache-lagring: vissa e-handelswebbplatser, medlemskaps- webbplatser, forum och diskussionsforum, bloggar med extremt aktiva kommentarsfält, och andra typer av mycket dynamiska webbplatser.

Väldigt dynamiska webbplatser som inte kan använda sidcache-lagring på ett bra sätt är potentiella kandidater för ett beständigt objektcaching-alternativ som Redis.

Redis kommer i allmänhet inte att hjälpa laddningstiden för statiska bloggar, informativa affärswebbplatser och nyhetswebbplatser om inte webbplatserna använder vår sidcache-lagring på ett mycket dåligt sätt.

Lägga till Redis på en plats i Kinsta

Om du vill lägga till Redis på din webbplats på Kinsta gör du så här:

  1. Kontakta Kinstas supportteam och be Redis att läggas till på din webbplats. Observera att endast användare med faktureringsbehörigheter (företagsägare, företagsadministratörer, företagsfakturering) kan begära tillägget.
  2. Vårt supportteam kommer att installera Redis i din webbplatscontainer och WP Redis-pluginet på din webbplats. Vårt faktureringsteam kommer att lägga till Redis-tilläggsprenumerationen på ditt konto. Tillägget är $100 per månad per webbplats.

Viktiga anteckningar

  • Om din webbplats har både en mellanlagring och en live-miljö: Om din mellanlagringsmiljö inte längre behövs, ta då bort den. Den kan sedan återskapas efter installationen av Redis på live-webbplatsen. Om din mellanlagrings-webbplats inte kan tas bort måste du lägga till Redis (och Redis-plugin) i containern för mellanlagrings-platsen. Om detta inte görs kommer Redis-installationen i live-miljön att skrivas över och tas bort nästa gång mellanlagring omvandlas till live.
  • Om du väljer att sluta använda Redis, hör av dig till vårt supportteam och be dem ta bort Redis från din webbplatscontainer och du bör även be om att få Redis-tilläggsprenumerationen annullerad. Du kommer att få en återbetalning av eventuella oanvända tilläggsavgifter för Redis prenumeration som utfärdats i enlighet med vår återbetalningspolicy.
  • Redis cachedetaljer kanske inte rapporteras korrekt i Kinstas APM-verktyget om du använder ett annat plugin än WP Redis eller Redis Object Cache. Detta betyder inte att Redis inte fungerar. Det sker eftersom vi kanske inte kan samla in och visa Redis-data från andra plugins i APM-verktyget.

Använda Redis med en WordPress webbplats

När Redis har installerats och integrerats med din webbplats med en plugin kommer det att köras tyst i bakgrunden.

Om du vill rensa Redis objektcache kan du använda alternativet Rensa cache som finns tillagt i din webbplat’s administrationsområde av Kinsta MU plugin. Den här knappen rensar både vår sidcache och all objektcache som är aktiv på webbplatsen.

Rensa cache från admin-verktygsfältet i WordPress
Rensa cache från admin-verktygsfältet i WordPress

Det är viktigt att du testar webbplatsen noggrant efter att du har aktiverat objektcache-lagring. Var noga med att granska alla kritiska processer på din webbplats med flera användarprofiler för att säkerställa att cachelagrade objekt inte återanvänds felaktigt.

Om du upptäcker att cachelagrade objekt används felaktigt kan det vara möjligt att utesluta specifika grupper av objekt från objektcache-lagring med funktionen wp_cache_add_non_persistent_groups. Att manipulera objektcache-prestanda är utanför ramen för Kinsta’s stöd för Redis och kommer att kräva medverkan av en kvalificerad WordPress- utvecklare.

Begränsningar för Kinstas stöd för Redis

Kinstas stöd för Redis är begränsat till att installera Redis och eventuella nödvändiga inställningar i webbplats-containern så att Redis är tillgängligt för användning i WordPress. Ansvaret för att integrera Redis med din webbplats och utesluta specifika grupper av objekt från cachen ligger hos varje webbplatsägare. Om du behöver hjälp med korrekt integrering av Redis med din webbplats måste du få hjälp av en kvalificerad WordPress- utvecklare.