I den här guiden visar vi dig ett par sätt att rensa din webbplats cache. Obs: Om ditt tema eller ett aktivt plugin på din webbplats har inbyggd cache, rekommenderar vi att du först rensar cacheminnet där.

Rensa Cache i din WordPress-instrumentpanel

Logga in på din WordPress-instrumentpanel.

Om du behöver rensa cacheminnet för hela webbplatsen, klicka på länken Rensa cache i administratörsverktygsfältet, nära det övre högra hörnet på sidan.

Rensa cache från din WordPress-instrumentpanel med Kinsta MU-plugin.
Rensa cache från din WordPress-instrumentpanel med Kinsta MU-plugin.

 

Om du vill att cachen automatiskt ska rensas för specifika webbadresser eller sökvägar när du gör ändringar på din webbplats, kan du konfigurera detta i Kinsta MU plugin-inställningarna. Klicka på Kinsta Cache i det vänstra sidofältet och lägg till webbadresserna som du vill rensa när uppdateringar görs på din webbplats. För mer information, kolla in vår guide om att lägga till anpassade cachelagrings-webbadresser i Kinsta MU-plugin.

Om Edge Caching är aktiverat på din webbplats så rensar du även Edge Cache genom att rensa cacheminnet med Kinsta MU-plugin.

Rensa Cache i MyKinsta

Logga in på MyKinsta och klicka på WordPress webbplatser i navigeringens vänstra sidofält.

Klicka på ditt webbplatsnamn i webbplatslistan och klicka på Verktygs-fliken.

Klicka på Rensa cache-knappen för att rensa all cache.

Rensa cache i verktygsfliken i MyKinsta.
Rensa cache i verktygsfliken i MyKinsta.

Rensa Cache med WP-CLI

Anslut till din server med SSH och navigera till din webbplats dokumentrot:

cd public

Rensa din webbplats objektcache med följande kommando:

wp cache flush

Om Kinsta MU Plugin är installerat på webbplatsen, kan du rensa hela sidans cache med detta kommando:

wp kinsta cache purge

Du kan även sammanlänka båda dessa kommandon i en rad:

wp kinsta cache purge && wp cache flush

Avsluta SSH med följande kommando:

quit

Rensa Redis Cache med SSH

Om du har lagt till Redis-tillägget till din webbplats, kan du ansluta till din server med SSH och rensa Redis cache med följande kommando:

redis-cli flushall async

Avsluta SSH med följande kommando:

quit

Relaterad dokumentation