Det här är ett exempel på hur du konfigurerar en Scala-applikation för att distribuera den på Kinsta’s tjänst för applikationshosting från ett GitHub-kodförråd.

Under distribueringsprocessen så installerar Kinsta automatiskt beroenden som har definierats i din build.sbt-fil.

  1. Logga in på GitHub och skapa ett nytt arkiv från den här mallen (Använd den här mallen > Skapa ett nytt arkiv): Kinsta – Hello World – Scala
  2. Lägg till en applikation i MyKinsta med Hello World Scala-arkivet. Start-kommandot kan lämnas tomt för webb-processen eftersom Kinsta upptäcker det nödvändiga kommandot automatiskt under den första distribueringen.

Applikationen är tillgänglig så snart som byggandet är klart och en Hello World-sida laddas på applikationens webbadress.

Scala Hello World-sidan efter framgångsrik installation.
Scala Hello World-sidan efter framgångsrik installation.

Inställning av webbserver

Port

Kinsta ställer in miljövariabeln PORT automatiskt. Du behöver inte definiera den eller hårdkoda den i applikationen. Använd scala.util.Properties.envOrElse("PORT", "8080") i din kod när du hänvisar till serverporten.

Start-kommando

När du distribuerar en applikation så skapar Kinsta automatiskt en webbprocess med den byggda körbara filen som Start-kommando.