Om du inte anger en version i applikationens kod när du väljer alternativet Använd Buildpacks för att ställa in container-avbildningen, kommer Buildpack att använda den senaste tillgängliga versionen. Ifall du vill använda en annan språkversion för din applikation måste du ställa in versionen i applikationens filer.

Metoden för att ställa in versionen varierar beroende på språk. Nedan har vi inkluderat exempel för de språk som stöds för närvarande.

Go

Om du vill ange din Go-version inkluderar du följande i din programfil go.mod:

// +heroku goVersion go1.11
go 1.21.1

Java

Ange din Java-version genom att inkludera följande i applikationen i filen system.properties:

java.runtime.version=11

Node.js

Om du vill ange din Node.js-version och npm-version inkluderar du följande i din applikations package.json-fil:

"engines": {
  "node": "^16.14.0",
  "npm": "^8.3.1"
}

React

Om du använder React och vill specificera din React-version, ersätt eller lägg till React-versionen i dependencies av filen package.json:

"react": "^17.0.2"

För att även ställa in Node.js- och npm-versionerna i din React-applikation, inkludera följande i din applikations package.json-fil:

"engines": {
  "node": "^16.14.0",
  "npm": "^8.3.1"
}

PHP

För att ange din PHP-version, inkludera följande i applikationens composer.json-fil:

{
  "require": {
    "php": "~8.1.0"
  }
}

Python

För att ange din Python-version, inkludera följande i applikationens runtime.txt-fil:

python-3.10.13

Du kan även ange modulversioner i filen requirements.txt:

Django==4.1
virtualenv==20.18.0

Ruby

För att ange din Ruby-version inkluderar du följande i din Gem-fil:

ruby "3.0.6"

Scala

Om du vill ange din Scala-version inkluderar du följande i din applikations build.sbt-fil:

scalaVersion := "3.2.2"

Relaterad dokumentation