Edge är Cloudflare’s globala nätverk som placerar innehåll geografiskt närmare slutanvändarna.

I typisk molnberäkning skickas data och bearbetningsuppgifter till centraliserade servrar som finns i datacenter. Dessa servrar hanterar därefter datalagring, bearbetning och leverans för olika applikationer. Att skicka data till avlägsna datacenter för bearbetning kanske inte är så effektivt. Det kan exempelvis bero på faktorer som latens, bandbreddsbegränsningar eller behovet av realtidsbearbetning.

Det är här Edge kommer in i bilden. Det utökar molnets funktioner genom att placera datorresurser och tjänster närmare slutanvändarna eller enheterna vid nätverkets edge. Kinsta använder Cloudflare’s innehållsleveransnätverk (CDN), med 260+ platser för hosting av statiska webbplatser.

Besökare serveras från den närmaste platsen

Statiska webbplatser skjuts till edge på dessa CDN-platser. Besökare på din webbplats serveras från den närmaste, snabbaste och lättast åtkomliga CDN-platsen. Som ett resultat kan databehandling ske mycket närmare slutanvändarna. Detta minskar exempelvis den tid som det tar för data att resa fram och tillbaka till centraliserade molnservrar. Du får därför snabbare svarstider, lägre latens och förbättrad prestanda för webbplatser som kräver bearbetning i realtid eller nära realtid.

Detta gör Edge idealiskt för statiska webbplatser. De består nämligen av förrenderade HTML-, CSS- och JavaScript-filer som inte kräver bearbetning på serversidan eller databasförfrågningar. De kan dessutom hantera en hög trafikbelastning mer effektivt eftersom de inte är beroende av bearbetning på serversidan. Edge kan servera innehållet självständigt. Som ett resultat minskar belastningen på ursprungsservern. Det ökar dessutom den övergripande prestandan, förbättrar webbplatsens tillförlitlighet och minskar antalet felkällor.

Att distribuera innehåll till Edge ger även bättre motståndskraft mot nätverksproblem, minskar bandbreddskraven och minimerar dataöverföringskostnaderna. Som ett resultat optimeras kostnadseffektiviteten.

Relaterad dokumentation