Om du stöter på problem med din statiska webbplats kan du exempelvis läsa följande för att få tips och lösningar på vanliga fel.

403-fel

Om distribueringen av din webbplats slutförs utan fel, men du möter ett 403-fel när du försöker att besöka webbplatsen i din webbläsare, kan du kontrollera följande:

 1. Om din webbplats är beroende av ett byggsteg, är Byggkommandot (Inställningar > Grundläggande detaljer) ifyllt och korrekt?
 2. Är Publicerings-katalogen korrekt?
 3. Är dina filbehörigheter* korrekta? Vi rekommenderar generellt följande behörigheter för statiska webbplatser:
  • Kataloger: 755
  • Filer: 644

*Filbehörigheter styr vem som kan:

 • Läsa: Se innehållet i en fil eller visa filer i en katalog.
 • Skriva: Ändra en fil eller lägga till eller ta bort filer i en katalog.
 • Köra: Köra en fil och/eller köra den som ett skript, eller få tillgång till en katalog och utföra funktioner och kommandon.

Varje fil och katalog har sin egen uppsättning fil-behörigheter, som visas som ett tresiffrigt nummer. Varje nummer anger behörighets-nivån för varje kategori (läsa, skriva och köra) som visas ovan.

404-fel

Slutförs distribueringen av din webbplats utan fel men du ser ett 404-fel när du försöker besöka webbplatsen i din webbläsare? Då finns det några saker som du bör kontrollera:

 1. Om din webbplats är beroende av ett byggsteg, är Byggkommandot (Inställningar > Grundläggande detaljer) ifyllt och korrekt?
 2. Är publiceringskatalogen korrekt?
 3. Är ditt kodförråd kompatibelt med hosting av statiska webbplatser? Det bör innehålla antingen:
  1. Ett ramverk för statiska webbplatser som använder Node.js för byggsteget.
  2. Eller statiska filer som HTML, CSS och Javascript, som inte kräver ett byggsteg (lämna byggkommandot tomt).

Byggkommandot talar om för vårt system hur din webbplats ska byggas. Publicerings-katalogen är den underkatalog där de färdiga webbplatsfilerna finns, i förhållande till roten i ditt kodförråd. Det är viktigt att fylla i dessa fält korrekt om din webbplats är beroende av ett byggsteg. Detta kommer därefter att säkerställa att din webbplats byggs och serveras som du har tänkt dig. Om byggkommandot lämnas tomt kan systemet ange att distribueringen är slutförd. Det kommer dock bara att ladda upp det obyggda innehållet i ditt kodförråd.

Felaktig nod-version

Om du anger ett byggkommando för din webbplats kan du välja vilken nod-version som du vill använda. Om du väljer den felaktiga versionen kommer distribueringen att misslyckas. Det kommer dessutom att uppstå ett fel i bygg- och utrullningsloggen som indikerar att en annan Node.js-version behövs, liknande detta:

"Build project": error [email protected]: The engine "node" is incompatible with this module. Expected version "16.14.0". Got "16.20.0"

Kontrollera inställningarna för din statiska webbplats, ändra nod-versionen efter behov och distribuera webbplatsen manuellt igen (klicka på Distribuera nusidan Distribueringar).

Det gick inte att bestämma paket-hanteraren

Om ett problem uppstår med byggkommandot eller konfigurationsfilen kan du möta följande fel:

Fel: Det går inte att fastställa paket-hanteraren

Det här felet uppstår vanligtvis på grund av ett felaktigt byggkommando eller en saknad eller felaktigt konfigurerad package.json-fil. Här är ett par saker att kontrollera:

  1. Är Byggkommandot (Inställningar > Grundläggande detaljer) ifyllt och korrekt?
  2. Finns filen package.json i ditt git-kodförråd?
  3. Är package.json-filen korrekt konfigurerad, och är en eventuell nod-version i konflikt? Du kan exempelvis ha valt nod-version 18.16.0 när du lade till den statiska webbplatsen, men i filen package.json kan du ha ställt in nod-versionen till något annat, som följande exempel:
   "engines": {
   "node": ">=20.0.0"
   },

Relaterad dokumentation