Paketering

Generatorer för statiska webbplatser använder ofta paketering för att kombinera flera filer till en enda fil. Detta inkluderar vanligtvis HTML-, JavaScript- och CSS-filer. Paketering kan dessutom konvertera tillgångar som bilder och teckensnitt till data-webbadresser och lägga till dem i paketet. Att minska det totala antalet enskilda filer som måste laddas ner av webbläsaren innebär färre förfrågningar och kan därför resultera i snabbare sidladdningstider.

Nätverk för innehållsleverans (CDN)

Ett CDN-nätverk (Content Delivery Network) är ett geografiskt distribuerat nätverk av servrar. De arbetar tillsammans för att leverera webbplats-innehåll och andra digitala tillgångar till användarna. CDN är utformade för att förbättra prestanda, tillförlitlighet och skalbarhet genom att exempelvis minska latensen och optimera dataöverföringen.

Kinsta’s CDN består av många edge-servrar som är strategiskt placerade på olika geografiska platser nära slutanvändare. På Kinsta använder vi Cloudflare’s innehållsleveransnätverk (CDN), med 260+ platser för hosting av statiska webbplatser.

Dynamiskt innehåll

Dynamiskt innehåll genereras eller uppdateras i realtid. Det är exempelvis baserat på användarinteraktioner, databas-förfrågningar eller andra externa datakällor. Statiskt innehåll förblir detsamma för alla användare och förfrågningar. Dynamiskt innehåll kan däremot variera baserat på specifika förhållanden eller användar-specifik information. Med hjälp av dynamiskt innehåll kan webbplatser och applikationer anpassas till användarnas behov, ge personliga upplevelser och tillhandahålla uppdateringar i realtid.

Dynamiskt innehåll genereras vanligtvis genom språk på server-sidan (som PHP, Ruby, Python eller JavaScript på server-sidan). Det kan dessutom genereras genom skript på klient-sidan med JavaScript, som interagerar med API: er på servern eller hämtar data asynkront.

Intelligent routning

Intelligent routing, även kallat smart routing eller dynamisk routing, optimerar leveransen av innehåll från en edge-server inom ett CDN till en användare. Detta baseras på olika faktorer som exempelvis:

  • Användarens position
  • Nätverks-förhållanden
  • Server-belastning och kapacitet
  • Tillgänglighet för innehåll

Intelligenta routnings-algoritmer använder maskininlärnings-tekniker och dataanalys i realtid för att därefter fatta beslut i realtid. Det handlar om att dirigera innehålls-förfrågningar till den mest optimala edge-servern inom ett CDN för att leverera innehåll effektivt.

Minifiering

Generatorer för statiska webbplatser använder ofta minifiering för att minska storleken på webbplatsens HTML-, CSS- och JavaScript-filer. De gör detta genom att exempelvis ta bort onödiga tecken, mellanslag, radbrytningar och kommentarer. Detta resulterar därefter i mindre filer som kräver mindre bandbredd, förbättrar webbplatsens prestanda och minskar nedladdningstiderna.

Rendering på serversidan (SSR)

En SSR-applikation är en typ av webbapplikations-arkitektur där servern behandlar en förfrågan. Den utför därefter den logik som krävs, genererar HTML-innehållet och skickar tillbaka det till klientens webbläsare. Eventuell tillhörande CSS eller JavaScript hänger också med.

Statiskt innehåll

Statiskt innehåll är detsamma för alla användare och förfrågningar. Det är fördefinierat och ändras inte baserat på användarinteraktioner eller externa datakällor. Statiskt innehåll lagras vanligtvis som filer. Det serveras därefter till användaren som det är utan några ändringar.

Statiskt innehåll lagras ofta på en webbserver eller ett CDN (Content Delivery Network). Det kan dessutom cachelagras enkelt av webbläsare eller proxyservrar. Eftersom statiskt innehåll inte ändras så ofta kan det levereras effektivt till användarna. Som ett resultat minskar server-belastningen och webbplatsens prestanda förbättras.

Utkanten

The Edge är en nätverksinfrastruktur som placerar innehåll geografiskt närmare slutanvändarna. Den utökar molnets funktioner genom att placera datorresurser och tjänster närmare slutanvändarna eller enheterna i nätverkets utkant. Mer detaljerad information finns i vår Edge-dokumentation.