Med Kinsta’s hosting av statiska webbplatser kan du distribuera statiska webbplatser som består av icke-dynamiska filer som HTML, CSS och JavaScript. Ditt kodförråd kan innehålla de förbyggda filerna (HTML, CSS och JavaScript) eller källkoden för att generera din statiska webbplats.

Kompatibilitet med statisk webbplats

Kinsta’s hosting av statiska webbplatser gäller för förbyggda statiska webbplatser. Den gäller även för webbplatser som är byggda med moderna JavaScript-ramverk som använder Node.js för att bygga webbplatsen på Kinsta. Hostingen passar vanligtvis bra för målsidor, broschyr-webbplatser och till och med några små bloggar som inte uppdateras allt för ofta och som inte kräver dynamiskt innehåll (som kommentarer).

Om din webbplats uppfyller något av följande villkor kommer den att vara bättre lämpad för vårt Applikationshosting:

  • Den använder ett annat språk än Node.js för att bygga webbplatsen (exempelvis PHP).
  • Det kräver server-rendering för att betjäna delar av eller hela webbplatsen.
  • Det kräver en databas-anslutning.
  • Den serverar dynamiskt innehåll.
  • Det kräver sessioner eller autentisering som hanteras på server-sidan.

Om du inte är helt säker på vilket host som skulle vara bäst för din webbplats, rekommenderar vi att du distribuerar din webbplats på båda för att testa varje alternativ och avgöra vilket som passar dina behov bäst.

Exempel på hosting för statiska webbplatser

Vill du ha exempel på hur man distribuerar en webbplats från GitHub på våra tjänster för hosting av statiska webbplatser? Kolla då in dessa mall-kodförråd som du kan använda för att skapa ett nytt kodförråd och distribuera på Kinsta:

Andra exempel på statiska webbplatser

Följande snabbstarts-guider använder statiska webbplats-generatorer som är bättre lämpade för vårt Applikationshosting: eftersom de använder något annat än Node.js för att generera den statiska webbplatsen:

Obs: Statiska webbplatser hostas för Applikationshosting kräver ett skript som heter start i filen package.json och som använder paketet serve för att tjäna sina statiska tillgångar. (index.html, stilar, typsnitt, bilder). Detta liknar Gatsby’s hello world-kodförråd.

Relaterad dokumentation

Refererat innehåll