Det kan hända att du behöver avsluta en applikation utan att radera den. För att avbryta en applikation så kan du gå till applikationens inställningssida. Detta kan vara användbart om du behöver felsöka problem eller testa delar av applikationen utan att den är igång.

Att avbryta applikationen innebär inte att något ändras eller tas bort från den. Samtliga anslutningar finns kvar men fungerar dock inte medan applikationen är avbruten. Du kommer inte att ha några kostnader för applikationen under avstängningen.

På sidan Inställningar så klickar du på Avbryt applikation.

Avbryta en applikation i MyKinsta.
Avbryta en applikation i MyKinsta.

Bekräfta avstängningen genom att klicka på Avbryt applikation igen i modal-/popup-fönstret.

När du är redo att återuppta din applikation så går du tillbaka till sidan Inställningar för applikationen och klickar på Återuppta applikation.

Återuppta en applikation i MyKinsta.
Återuppta en applikation i MyKinsta.

Klicka på Återuppta applikation igen i modal-/popup-fönstret för att bekräfta omstarten.

Relaterad dokumentation