Ta bort användare från en webbplats på två sätt. Antingen från sidan Hantering av webbplatsanvändare eller sidan Hantering av företagsanvändare.

Ta bort en användare från sidan Hantering av webbplatsanvändare

Om du vill ta bort en användare från en webbplats på sidan Hantering av webbplatsanvändare så loggar du in på MyKinsta och går till WordPress webbplatser > webbplatsnamn > Användare. Till höger om användarens rad så klickar du på ikonen Ta bort (papperskorgen).

Ta bort en användare från en webbplats i MyKinsta.
Ta bort en användare från en webbplats i MyKinsta.

Klicka på knappen Ta bort användare i modal/popupfönstret som visas för att bekräfta att användaren ska tas bort.

Bekräfta att du tar bort en användare från en webbplats.
Bekräfta att du tar bort en användare från en webbplats.

Du kan även ta bort flera användare från en webbplats samtidigt. Använd kryssrutan till vänster om varje användarnamn och välj de användare som du vill ta bort. Klicka på knappen Ta bort användare.

Ta bort flera användare från sidan webbplatsanvändare i MyKinsta.
Ta bort flera användare från sidan webbplatsanvändare i MyKinsta.

Klicka på knappen Ta bort användare i popupfönstret som visas för att bekräfta att du tar bort användarna.

Bekräfta att flera användare har tagits bort från sidan MyKinsta webbplatsanvändare.
Bekräfta att flera användare har tagits bort från sidan webbplatsanvändare i MyKinsta.

Ta bort en användare från sidan för hantering av företagsanvändare

Om du vill ta bort en användare från en webbplats på sidan Hantering av företagsanvändare så loggar du in på MyKinsta och klickar på ditt namn i det övre högra hörnet. Välj företagsinställningar i rullgardinsmenyn.

Klicka på Användare på vänster sida. Till höger om användarens rad så klickar du på ikonen Redigera (penna).

Redigera användare i MyKinsta.
Redigera användare i MyKinsta.

I modalrutan Ändra åtkomst så visas en lista över webbplatser som användaren har åtkomst till, tillsammans med deras åtkomstnivå. Klicka på ikonen Radera (papperskorgen) bredvid webbplatsen för att ta bort användaren från den webbplatsen och klicka på knappen Ändra åtkomst för att slutföra.

Ta bort en användare från en webbplats i MyKinsta.
Ta bort en användare från en webbplats i MyKinsta.

Du kan även ta bort flera användare från en webbplats samtidigt. Använd kryssrutan till vänster om varje användarnamn och välj de användare som du vill ta bort. Klicka på knappen Ta bort som visas nära den övre högra sidan av tabellen och välj Ta bort från webbplatsnamn.

Om du endast vill se de användare som har tillgång till en viss webbplats så använder du webbplatsfiltret i den övre navigeringsfältet för att filtrera listan efter webbplats.

Välj och ta bort flera användare från en webbplats i MyKinsta.
Välj och ta bort flera användare från en webbplats i MyKinsta.

Klicka på knappen Ta bort användare i den modal/popupfönstret som visas för att slutföra.

Bekräfta att du återkallar en användares åtkomst från en webbplats i MyKinsta.
Bekräfta att du återkallar en användares åtkomst från en webbplats i MyKinsta.