Om det finns ett problem med den port som applikationen exponerar när du distribuerar en applikation kan du möta följande felmeddelande:

Nollställnings-orsak: anslutningsfel, transportfel, orsak: fördröjt anslutningsfel: 111

Det här felet beror på något av följande:

  • Applikationen lyssnar på fel port.
  • Applikationen lyssnar inte på någon port.

För att lösa det här felet kan du exempelvis uppdatera applikationen så att den lyssnar på port 8080.

Relaterad dokumentation