Loggfiler finns i MyKinsta och kan även laddas ner via SFTP. Dessa filer kan vara användbara när du felsöker fel eller spårar andra problem på din webbplats. Vissa loggar kan visas i MyKinsta, och ytterligare loggar kan laddas ner via SFTP.

Visa loggar i MyKinsta

Det finns tre tillgängliga typer av loggfiler i MyKinsta: error.log, kinsta-cache-perf.log och access.log.

 1. I MyKinsta går du till WordPress webbplatser och väljer den webbplats som du vill visa loggar för.
 2. Klicka på fliken Loggar för att öppna sidan Loggvisare.
 3. Den första loggfilen som visas är error.log. Klicka på rullgardinsmenyn där loggfilens namn visas för att växla till en annan loggfil.
  error.log-fil i MyKinsta’s loggvisare.
  error.log-fil i MyKinsta’s loggvisare.
  kinsta-cache-perf.log-fil i MyKinsta’s loggvisare.
  kinsta-cache-perf.log-fil i MyKinsta’s loggvisare.

  access.log-fil i MyKinsta’s loggvisare.
  access.log-fil i MyKinsta’s loggvisare.
 4. Du kan även använda sökrutan bredvid loggfilens namn för att söka efter text i den aktuella filen.

Ladda ner loggar med SFTP

Förutom error.log, kinsta-cache-perf.log och access.log-filer kan du även ladda ner cache-purge.log och mail.log-filer med SFTP.

 1. Anslut till din webbplats med SFTP.
 2. Navigera till loggmappen/loggkatalogen.
 3. I den mappen hittar du dina loggfiler. Du kan ladda ner en enskild eller alla dessa.
 4. När du har laddat ned loggfilerna kan du öppna någon av dem med önskad textredigerare eller importera dem till ett loggvisningsprogram om du vill. För filer som är komprimerade (*.gz filer) måste du först packa upp dem innan du öppnar dem med en textredigerare.

Beskrivningar av loggfil

I varje loggfil har filen utan datum i slutet av namnet data för den aktuella dagen. Kopior från tidigare dagar namnges med datumet för följande dag. Historik-loggar från tidigare dagar namnges med datum för följande dag. Till exempel innehåller en access.log-fil med namnet access.log-2022-07-25-1658707208 loggar från strax efter midnatt den 24 juli 2022 till strax före midnatt den 25 juli 2022.37

De äldsta 3 filerna komprimeras och lagras som *.gz-filer.

 • access.log: Den här filen är en logg över Nginx-begäranden för den aktuella dagen.
 • error.log: Specifika fel, inklusive PHP-fel, loggas här.
 • kinsta-cache-perf.log: Status för cachehuvud (träff, miss eller bypass) för begäranden registreras här.
 • cache-purge.log: Den här filen innehåller en logg över begäranden om cache-rensning av webbadresser (inklusive cacherensning av webbadresser som har konfigurerats i Kinsta MU Plugin).
 • mail.log: En registrering av antalet e-postmeddelanden som skickas från din webbplats varje timme. Varje rad kommer att se ut ungefär så här: [22/Sep/2021:21:56:01 +0000] "H" 1 "no_action"
  • Formatet är: [time] "H" [count] "no_action"
  • “H” och “no_action” är konstanter som kan ignoreras.

Loggfilformat

access.log

Varje rad kommer att se ut ungefär så här:

kinstahelptesting.kinsta.cloud 98.43.13.94 [22/Sep/2021:21:26:10 +0000] GET "/wp-admin/" HTTP/1.0 302 "-" "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:92.0) Gecko/20100101 Firefox/92.0" 98.43.13.94 "/wp-admin/index.php" - - 472 0.562 0.560

Format

$http_host_cleaned $remote_addr_kinsta $time_local $request_method $request_uri $server_protocol $status $http_referer $http_user_agent $http_x_kinsta_edge_incomingip $uri $log_x_pull $gzip_ratio $bytes_sent $request_time $upstream_response_time

Kolumnbeskrivningar

 • $http_host_cleaned: Hostnamn som begärs av klienten.
 • $remote_addr_kinsta: IP för den anslutande klienten.
 • $time_local: UTC-baserad tidsstämpel för transaktionen.
 • $request_method: HTTP-metod som används (GET/POST/PUT/DELETE) när du öppnar webbplatsresursen.
 • $request_uri: Fullständig/rå platssökväg (URI) som begärts från webbplatsen efter domänen.
 • $server_protocol: Protokoll som används för att komma åt webbplatsen (HTTP/HTTPS).
 • $status: Svarskod från webbplatsen (2xx,3xx,4xx,5xx, osv.).
 • $http_referer: Alla vidarebefordrande- eller webbadress-taggar som dirigerar begärandet till webbplatsen/URI.
 • $http_user_agent: Webbläsar- eller programvaruprocesstyp för klienten som gör begärandet.
 • $http_x_kinsta_edge_incomingip: Vanligtvis samma som $remote_addr_kinsta som anger klientens IP.
 • $uri: Rensad version av $request_uri.
 • $log_x_pull: Loggad information om huruvida begärandet använde vår tidigare implementering av Kinstas CDN (drivs av KeyCDN). Den här kolumnen kan tas bort inom en snar framtid.
 • $gzip_ratio: Komprimeringsförhållande som används på begärandet.
 • $bytes_sent: Storleken på den begäran som skickas.
 • $request_time: Total tid som spenderats på begärandet.
 • $upstream_response_time: Den tid som det tar för PHP att bearbeta begärandet.

error.log

Varje rad kommer att se ut ungefär så här:

2019/06/17 15:29:57 [error] 55810#55810: *360896 FastCGI sent in stderr: "PHP message: PHP Parse error: syntax error, unexpected end of file in /www/kinstahelptesting_610/public/wp-content/plugins/code-snippets/php/admin-menus/class-edit-menu.php(213):eval()'d code on line 10" while reading response header from upstream, client: 126.100.65.37, server: kinstaexample.com, request: "POST /wp-admin/admin.php? page=edit-snippet&id=6 HTTP/1.0", upstream: "fastcgi://unix:/var/run/php7.3-fpm-kinstahelptesting.sock:", host: "kinstaexample.com", referrer: "https://kinstaexample.com/wp-admin/admin.php?page=edit-snippet&id=6

Obs: Vissa fel kan följas av en Stack-spårning, som ger mer information om ett fel och är fördelaktigt vid felsökning av fel.

Format

UTC timestamp, severity level, error code, error ID, stderr message, client IP, site domain, HTTP/S request type, URI, protocol, upstream process handling request, interal host/port details, referrer URL

Kolumnbeskrivningar

 • UTC timestamp: UTC-baserad tidsstämpel för felet.
 • severity level: Allvarlighetsgrad för felet (fel, varning osv.).
 • error code: Process- och tråd-ID.
 • error ID: Anslutnings-ID.
 • stderr message: Standardfelmeddelande.
 • client IP: IP-adressen som gjorde begärandet.
 • site domain: Domänen för den plats där felet uppstod.
 • HTTP/S request type: HTTP-metod som används (GET/POST/PUT/DELETE).
 • URI: Begärd URI.
 • protocol: Protokoll som används för begärandet.
 • upstream process handling request: Process på servern som hanterade begärandet.
 • interal host/port details: Hostnamn som används internt av servern.
 • referrer URL: URL:en som begärandet kom från.

kinsta-cache-perf.log

Varje rad kommer att se ut ungefär så här:

Format

$time_local $sent_http_x_kinsta_cache $cache_zone $remote_addr_kinsta $request_method $request_uri $server_protocol $log_cookie $upstream_response_time

Kolumnbeskrivningar

 • $time_local: UTC-tidsstämpel för begärandet
 • $sent_http_x_kinsta_cache: Status för cachebegärandet (MISS/BYPASS/HIT)
 • $cache_zone: Intern cachezon för det cachelagrade objektet
 • $remote_addr_kinsta: IP-adress för fjärrklient
 • $request_method: HTTP/S-metoden som används för begärandet (GET/PUT/POST/DELETE)
 • $request_uri: Resurssökväg (URI) för begärandet efter URL
 • $server_protocol: HTTP vs HTTPS-protokoll
 • $log_cookie: Associerad cookie till det cachelagrade objektet
 • $upstream_response_time: Den tid som det tar för för CDN upstream att bearbeta begärandet

cache-purge.log

Varje rad kommer att se ut ungefär så här:

Format

$time_local $remote_addr_kinsta $request $upstream_response_time

Kolumnbeskrivningar

 • $time_local: UTC-tidsstämpel för begärandet
 • $remote_addr_kinsta: Internt verktyg för IP som begär cacherensning
 • $request: Typ av begäran som kommer att vara POST för initierade rensningar
 • $upstream_response_time: Den tid som det tar att slutföra rensningsåtgärden

mail.log

Varje rad kommer att se ut ungefär så här:

[22/Sep/2021:21:56:01 +0000] "H" 1 "no_action"

Format

[time] "H" [count] "no_action"

Kolumnbeskrivningar

 • time: UTC-baserad tidsstämpel.
 • "H": Konstant som kan ignoreras.
 • count: Antal e-postmeddelanden som skickas från servern.
 • "no_action": Konstant som kan ignoreras.