Med Webbplatsförhandsgranskning så kan du förhandsgranska din webbplats över din tillfälliga WordPress-webbadress (t.ex. https://sitename.kinsta.cloud), även om databasen eller de hårdkodade filerna fortfarande använder din live-domän eller en annan domän. Webbplatsförhandsgranskning gör att du kan visa din webbplats på Kinsta utan att behöva göra några ändringar i webbplatsens databas, filer eller din domäns DNS-poster. Det här verktyget låter WordPress tro att den webbadress som ska användas är den tillfälliga webbadressen, utan att det krävs någon sökning och ersättning i webbplatsens databas.

Aktivera förhandsgranskning av webbplatsen

För att aktivera Webbplatsförhandsgranskning i MyKinsta så går du till fliken Verktyg på din webbplats och klickar på knappen Aktivera under Webbplatsförhandsgranskning.

Aktivera Webbplatsförhandsgranskning i MyKinsta.
Aktivera Webbplatsförhandsgranskning i MyKinsta.

I det visade modal/popupfönstret för Webbplatsförhandsgranskning så skriver du in domänen för din webbplats som du använder i realtid. Detta måste vara den domän som för närvarande är konfigurerad i din WordPress-installation och är vanligtvis live-domänen. Det kan dock även vara en annan domän, beroende på var du migrerade webbplatsen ifrån.

Välj hur länge som du vill att Webbplatsförhandsgranskningen ska vara aktiverad under Automatisk inaktivering och klicka på knappen Aktivera Webbplatsförhandsgranskning.

Ange din live-domän och aktivera Webbplatsförhandsgranskning.
Ange din live-domän och aktivera Webbplatsförhandsgranskning.

När Webbplatsförhandsgranskning har aktiverats så öppnar du webbplatsens tillfälliga webbadress i din webbläsare och kan visa webbplatsen precis som du normalt skulle ha gjort på den aktiva domänen. Du kan även bekräfta att Webbplatsförhandsgranskning fungerar genom att inspektera din webbplats med webbläsarens utvecklarverktyg och leta efter X-Kinsta-preview-mode: active-sidhuvudet under fliken Nätverk.

Visar X-Kinsta-preview-mode: active-sidhuvudet i din webbläsare.
Visar X-Kinsta-preview-mode: active-sidhuvudet i din webbläsare.

Inaktivera Webbplatsförhandsgranskning

När du är klar med förhandsgranskningen av din webbplats och du är redo att omvandla den till live så kan du inaktivera Webbplatsförhandsgranskning. För att göra detta så har du två alternativ:

Alternativ 1: Gå till sidan Domäner på din webbplats och klicka på knappen Inaktivera Webbplatsförhandsgranskning bredvid den tillfälliga domänen.

Inaktivera Webbplatsförhandsgranskning på sidan Domäner i MyKinsta.
Inaktivera Webbplatsförhandsgranskning på sidan Domäner i MyKinsta.

Alternativ 2: Gå tillbaka till fliken Verktyg på din webbplats i MyKinsta och klicka på knappen Inaktivera under Aktivera Webbplatsförhandsgranskning.

Inaktivera Webbplatsförhandsgranskning i MyKinsta.
Inaktivera Webbplatsförhandsgranskning i MyKinsta.

Förhandsgranskning av en multisida

För att förhandsgranska en WordPress-multisida så måste du inaktivera och återaktivera Webbplatsförhandsgranskning för varje domän eller underdomän som du vill förhandsgranska. Stegen för att förhandsgranska en multisida är följande:

  1. Aktivera Webbplatsförhandsgranskning för den domän som du vill testa först (example.com) genom att ange domänen i fältet Domän för din webbplats i modalen Aktivera Webbplatsförhandsgranskning.
  2. Öppna din webbplats tillfälliga Kinsta-webbadress i din webbläsare och testa webbplatsen noggrant.
  3. Inaktivera Webbplatsförhandsgranskning och aktivera den igen för den underdomän som du vill testa härnäst (site1.example.com) genom att ange underdomänen i fältet Domän för din webbplats i modalen Aktivera Webbplatsförhandsgranskning.
  4. Öppna din webbplats tillfälliga Kinsta-webbadress i webbläsaren igen och testa undersidan noggrant. Du använder samma tillfälliga Kinsta-webbadress för att förhandsgranska varje webbplats. Obs: Om du inte ser rätt undersidor så kan du försöka rensa webbläsarens cache eller ladda webbadressen i ett inkognito/privat fönster.
  5. Upprepa detta tills alla underdomäner som du vill förhandsgranska har testats. Stäng av Webbplatsförhandsgranskning för sista gången.

Meddelanden

Vi skickar e-postmeddelanden till användarrollerna Företagets ägare, Företagets administratör och Företagets utvecklare när:

  • Webbplatsförhandsgranskning har aktiverats av en användare.
  • Webbplatsförhandsgranskning har inaktiverats av en användare.
  • Webbplatsförhandsgranskning inaktiveras automatiskt efter den tid som har valts i Automatisk inaktivering.

Observera: Om vårt supportteam aktiverar eller inaktiverar Webbplatsförhandsgranskning så skickar vi inga e-postmeddelanden.

Relaterad dokumentation