Vi erbjuder direkt tillgång till databaser samt möjlighet att manipulera databaser med verktyg som phpMyAdmin, HeidiSQL, Sequel Pro och MySQL Workbench. För att konfigurera direkt databasåtkomst måste du konfigurera en SSH-tunnel till din Kinsta-webbplats. Kolla in några olika sätt att ansluta nedan.

Anslut till databasen med phpMyAdmin

Du kan ansluta till din WordPress-databas med phpMyAdmin, som är tillgänglig ifrån MyKinsta. Navigera till Webbplatser > webbplatsnamn > Info.

Scrolla ner till sektionen Databasåtkomst så hittar du ditt databasanvändarnamn och lösenord, som du behöver för att logga in på phpMyAdmin.

För att komma åt inloggningssidan klicka på länken Öppna phpMyAdmin.

Åtkomst till phpMyAdmin i MyKinsta.
Åtkomst till phpMyAdmin i MyKinsta.

Information om SSH och databaser

I de anslutningsmetoder som visas nedan måste du samla in SSH- och databasinformation för din webbplats från MyKinsta. Denna information finns i MyKinsta under WordPress Webbplatser > webbplatsnamn > Info.

 • SFTP/SSH-host
 • Användarnamn för SFTP/SSH
 • SFTP/SSH-lösenord
 • SFTP/SSH-port
 • Databasnamn
 • Användarnamn för databasen
 • Lösenord för databasen
Inloggningsuppgifter för att ställa in SSH-tunneling finns i MyKinsta.
Inloggningsuppgifter för att ställa in SSH-tunneling finns i MyKinsta.

Anslut till databasen med kommandoraden

Om du föredrar att arbeta uteslutande på kommandoraden kan du ansluta till din Kinsta-databas direkt via en SSH-tunnel. På så sätt kan du använda lokala databasadministrationsverktyg som MySQL Shell för att göra ändringar i en MySQL-databas på ett säkert sätt.

För att ansluta till din databas via SSH-tunnel behöver du några viktiga uppgifter från fliken Info på din webbplats i MyKinsta.

 • SSH-användarnamn
 • SSH-lösenord
 • SSH-host
 • SSH-port
 • Användarnamn för databasen
 • Lösenord för databasen

macOS

I macOS startar du Terminal och kör kommandot nedan. Se till att ersätta ”ssh_username”, ”ssh_host” och ”ssh_port” med inställningarna för din webbplats. Det här kommandot binder din lokala port 3307 till port 3306 på fjärrservern som innehåller din databas och utför nödvändig port-vidarebefordran.

ssh -fN ssh_username@ssh_host -p ssh_port -L 3307:127.0.0.1:3306

För kinstalife-webbplatsen i skärmbilden ovan kan kommandot nedan användas för att starta SSH-sessionen.

ssh -fN [email protected] -p 47780 -L 3307:127.0.0.1:3306

Ange ditt SFTP/SSH-lösenord när du blir tillfrågad och tryck på ”Enter”. Om du inte ser något meddelande om ”felaktigt lösenord” betyder detta att du är redo att köra igång!

SSH-tunnel i macOS.
SSH-tunnel i macOS.

Vid det här laget är din Mac konfigurerad för att ansluta till din fjärrdatabas via 127.0.0.0.1:3307. Om du inte redan har gjort detta måste du installera MySQL Shell lokalt.

Använd kommandot nedan för MySQL Shell för att ansluta till din databas.

mysqlsh --host=127.0.0.1 --port=3307 -u database_username -p --sql

För vår kinstalife-webbplats skulle vi använda kommandot nedan.

mysqlsh --host=127.0.0.1 --port=3307 -u kinstalife -p --sql

Du kommer att bli ombedd att ange ditt databaslösenord, så se till att du har detta nära till hands. När du har lyckats ansluta ser du SQL-gränssnittet nedan som låter dig fråga direkt i din fjärrdatabas.

MySQL Shell på macOS.
MySQL Shell på macOS.

Anslut till en databas med HeidiSQL

Nedan finns ett exempel på hur du direktansluter till din databas med HeidiSQL.

Steg 1

Ladda ner HeidiSQL och installera det. När det startas för första gången måste du skapa en ny sessionsfil med följande information.

 • Nätverkstyp: MySQL (SSH-tunnel)
 • Hostnamn/IP: localhost (eller 127.0.0.0.0.1)
 • Användare: Databasens användarnamn från MyKinsta
 • Lösenord: Databasens lösenord från MyKinsta
 • Port: 3306
 • Databas: Databasnamn från MyKinsta
Ny sessionsfil HeidiSQL
Ny sessionsfil HeidiSQL

Steg 2

Du måste sedan ladda ner Plink.exe (PuTTY Link, ett verktyg för anslutning via kommandoraden) och ange platsen under fliken Avancerat i HeidiSQL. Använd sedan följande information i fliken SSH-tunnel.

 • SSH-host: IP-adress för SFTP/SSH-host från MyKinsta
 • SSH-port: SFTP/SSH-port från MyKinsta
 • Användarnamn: SFTP/SSH-användarnamn från MyKinsta
 • Lösenord: SFTP/SSH-lösenord från MyKinsta
 • Lokal port: 3306
SSH-tunnelinställningar i HeidiSQL.
SSH-tunnelinställningar i HeidiSQL.

Steg 3

Klicka på Öppna så bör du uppmanas att lita på hosten och lägga till nyckeln i registret.

Anslut till databasen med Sequel Pro

Nedan finns ett exempel på hur du direktansluter till din databas med Sequel Pro.

Steg 1

Ladda ner Sequel Pro och installera det. När du startar det första gången måste du skapa en ny anslutning. Klicka på fliken SSH.

Sequel Pro
Sequel Pro

Steg 2

Fyll i följande anslutningsparametrar:

 • MySQL-host: 127.0.0.0.0.1
 • Användarnamn: Databasens användarnamn från MyKinsta
 • Lösenord från din databas från MyKinsta: Lösenord för databasen från MyKinsta
 • Databas: Databasnamn från MyKinsta
 • Port: 3306
 • SSH-host: IP-adress för SFTP/SSH-host från MyKinsta
 • SSH-användare: SFTP/SSH-användarnamn från MyKinsta
 • SSH-lösenord: SFTP/SSH-lösenord från MyKinsta
 • SSH-port: SFTP/SSH-port från MyKinsta

Steg 3

Klicka på Anslut.

Anslut till databasen med MySQL Workbench

Steg 1

Ladda ner MySQL Workbench och installera det. När du startar det första gången måste du skapa en ny sessionsfil med följande information.

Steg 2

Öppna Workbench och skapa en ny anslutning. Du gör detta genom att klicka på menyn Databas → Hantera anslutningar. Klicka sedan på knappen Ny och ge din anslutning ett namn.

MySQL Workbench-anslutning
MySQL Workbench-anslutning

Steg 3

Välj Standard TCP/IP över SSH i rullgardinsmenyn för anslutningsmetod.

Steg 4

Fyll i följande anslutningsparametrar:

 • SSH Hostnamn: IP-adress för SFTP/SSH-host från MyKinsta
 • SSH-användarnamn: SFTP/SSH-användarnamn från MyKinsta
 • SSH-lösenord: SFTP/SSH-lösenord från MyKinsta
 • MySQL Hostnamn: localhost
 • Port för MySQL-servern: 3306
 • Användarnamn: Databasens användarnamn från MyKinsta
 • Lösenord: Lösenord för databasen från MyKinsta

Klicka sedan på Stäng.

Steg 5 (endast Windows-användare)

Om du använder Windows måste du uppdatera systemtypen under fliken Systemprofil. Dessa alternativ är dock gråmarkerade som standard. För att aktivera dem klickar du på fliken Fjärrhantering och aktiverar tillfälligt Inbyggd fjärrhantering i Windows.

På så sätt kan du ändra konfigurationsalternativen under fliken Systemprofil. Uppdatera följande:

 • Systemtyp: Linux
 • Installationstyp: Ubuntu Linux (MySQL-paket)
MySQL Workbench systemprofil
MySQL Workbench systemprofil

Under fliken Fjärrhantering byter du sedan tillbaka till Använd inte fjärrhantering.

Steg 6

Öppna anslutningen från listan. Du kommer förmodligen att se två popup-fönster: SSH Server Fingeravtryck saknas och Anslutningsvarning. Klicka på Fortsätt i båda fönstren.

SSH server fingeravtryck saknas
SSH server fingeravtryck saknas
MySQL Workbench anslutningsvarning
MySQL Workbench anslutningsvarning

Du bör sedan kunna komma åt och hantera databasen.

Du kanske möter följande fel: ”Din Workbench-mjukvara är föråldrad. Vi har dock fått rapporter från kunder om ett möjligt fel med alternativet ”kolla efter uppdateringar” som rapporterar att de redan körde den senaste versionen när de i själva verket inte gjorde det. Lösningen är att gå till nedladdningssidan och hämta den senaste versionen.