Du kan lägga till interna anslutningar från sidan Inställningar för en applikation eller från sidan Inställningar för en databas. Det spelar ingen roll var du börjar processen, resultatet blir detsamma.

  • Om du vill lägga till en anslutning för en applikation använder du knappen Lägg till anslutning i avsnittet Interna anslutningar på sidan Inställningar.
  • Om du vill lägga till en anslutning från en databas så använder du knappen Lägg till applikation i avsnittet Interna anslutningar på sidan Inställningar.

I båda fallen visas samma gränssnitt där du kan välja den databas eller den applikation som du vill skapa den interna anslutningen till.

Lägg till en intern anslutning från en databas till en applikation i MyKinsta.
Lägg till en intern anslutning från en databas till en applikation i MyKinsta.

Vi kan fylla i miljövariabler i applikationen automatiskt från detaljerna om databasanslutningen. Om du vill att detta ska ske markerar du kryssrutan Lägg till miljövariabler i applikationen. Applikationer kan förvänta sig miljövariabler med olika namn, så du kan redigera dem i listan innan du lägger till anslutningen.

Fyll i miljövariabler från detaljerna för databasanslutningen automatiskt.
Fyll i miljövariabler från detaljerna för databasanslutningen automatiskt.