SSH är ett protokoll för säker fjärrinloggning och andra säkra nätverkstjänster via ett osäkert nätverk. Kinsta ger SSH-tillgång i alla hosting-planer. Denna åtkomst gör att du kan logga in på en kommandotolk, utföra vanliga sysadmin-uppgifter och köra kommandon precis som om du satt på själva servern. Du kan köra ytterligare verktyg som Git, Composer, WP-CLI, etc.

Om du använder ett Enterprise-abonnemang kan du även använda verktyg som npm.

Följ anvisningarna nedan om hur du ansluter till SSH på din WordPress-webbplats.

SSH bör endast användas av avancerade användare. Att köra felaktiga kommandon via SSH kan lätt skada din webbplats. Om du inte är bekväm med att göra detta, vänligen kontrollera först med en utvecklare eller vår support.

Inloggningsinformation för SSH Access

För att ansluta till SSH behöver du följande information:

Kinsta’s kunder kan hitta den här informationen under fliken Info på webbplatsen i MyKinsta’s instrumentpanel (som visas nedan).

SSH-terminalkommando i MyKinsta.
SSH-terminalkommando i MyKinsta.

Ansluta till SSH i Windows

För dig som kör Windows behövs en terminalklient för att ansluta till SSH.

Steg 1

Vi rekommenderar att du laddar ner den kostnadsfria PuTTY-klienten. Nyttja .msi-installeraren eftersom denna även inkluderar PuTTYgen. Om du vill använda SSH nycklar , kommer detta krävas.

Steg 2

Starta PuTTY och mata in ditt hostnamn (Kinsta IP-adress) och det unika portnumret. Klicka sedan på ”Öppna”.

Putty-klienten
Putty-klienten

Steg 3

Om detta är första gången du ansluter kommer du sannolikt att se en rsa2 nyckel-prompt. Gå vidare och klicka på ”Ja” så kommer hösten att litas på i framtiden.

Säkerhetsvarning för PuTTY
Säkerhetsvarning för PuTTY

Steg 4

Du måste ange ditt Användarnamn på Kinsta och trycka på Retur.

PuTTY-inloggning
PuTTY-inloggning

Steg 5

Du uppmanas då att ange ditt lösenord. Tryck sedan på Retur.

PuTTY lösenord
PuTTY lösenord

Du är nu ansluten via SSH till din WordPress-webbplats.

PuTTY framgångsrik inloggning
PuTTY framgångsrik inloggning

Du kan sedan köra kommandon som ”ls” eller ”cd” för att lista objekt och navigera i hela webbplatsens katalog. WP-CLI installeras också som standard på alla platser.

Navigera PuTTY
Navigera PuTTY

Så här ansluter du till SSH på Mac/Linux

På Mac eller Linux är det faktiskt mycket lättare att ansluta till SSH eftersom operativsystemet redan har en terminal inbyggd i sig.

Steg 1

Allt du behöver göra är att öppna terminalen. Navigera till Program ” Verktyg och dubbelklicka på Terminal.

Steg 2

Ange sedan kommandot i följande formulär (Du kan kopiera/klistra in det här direkt från Instrumentpanelen i MyKinsta):

ssh [email protected] -p portnumber

Så här skapar du SSH-nyckelpar i Windows

Du kan ansluta till SSH med ditt användarnamn och lösenord, eller så kan du skapa ett SSH-nyckelpar. SSH-nycklar skapar ett säkrare sätt för att logga in på en server och eliminerar behovet av ett lösenord. Även om du kan skydda din inloggning ytterligare genom att lägga till ett lösenord.

Steg 1

Starta PuTTYgen. Om du inte har laddat ner det ännu kan du få tag i detta här.

Steg 2

Standardparametrarna bör funka fint i de flesta konfigurationer. Klicka på ”Generera”.

Generera nyckel PuTTY
Generera nyckel PuTTY

Steg 3

Du kommer att behöva flytta runt musen för att generera lite slumpmässighet.

PuTTYgen flytta runt musen
PuTTYgen flytta runt musen

Steg 4

Spara både din offentliga (.txt) och privata nyckel (.ppk). Viktigt: Håll din privata nyckel säker och dela den inte med någon.

Spara offentliga och privata nycklar
Spara offentliga och privata nycklar

Steg 5

mna PuTTY-fönstret öppet och hoppa ner till där du lägger till din offentliga nyckel till MyKinsta.

Så här skapar du SSH-nyckelpar på MAC/Linux

Steg 1

Starta terminalen från ”Applications → Utilities → Terminal”.

Steg 2

Använd följande kommando för att starta nyckelgenereringen.

ssh-keygen -t rsa

Steg 3

Du uppmanas att välja en plats för att spara din privata nyckel. Om du lämnar det tomt kommer detta sparas:

/home/youruser/.ssh/id_rsa

Den offentliga nyckeln (. PUB) kommer att skapas på samma plats.

/home/youruser/.ssh/id_rsa.pub

Steg 4

Du uppmanas då att välja ett lösenord. Du kan lämna den rutan tom om du inte vill använda ett lösenord.

Så här lägger du till SSH-nycklar i MyKinsta

Nu när du har dina SSH-nycklar kan du ladda upp din offentliga nyckel på MyKinsta’s instrumentpanel.

Steg 1

Klicka i din användarprofil längst ned till vänster och klicka på ”Användarinställningar”.

Användarinställningar för MyKinsta.
Användarinställningar för MyKinsta.

Steg 2

Klicka på ”Lägg till SSH-nyckel”.

Lägg till SSH-nyckel i MyKinsta.
Lägg till SSH-nyckel i MyKinsta.

Steg 3

Välj en etikett och klistra in din offentliga nyckel.

När du har klistrat in den offentliga nyckeln bör du se en grön bekräftelse som säger ”giltig RSA-nyckel”. Klicka sedan på ”OK”.

Giltig RSA-nyckel
Giltig RSA-nyckel

Ansluta till SSH i Windows med SSH-nycklar

Steg 1

Starta PuTTY och mata in ditt värdnamn (Kinsta IP-adress) och det unika portnumret.

PuTTY-klienten
PuTTY-klienten

Steg 2

Under ”Anslutning → Data” anger du ditt Användarnamn på Kinsta i fältet ”Användarnamn för automatisk inloggning”.

SSH-användarnamn för automatisk inloggning
SSH-användarnamn för automatisk inloggning

Steg 3

Under ”Anslutning → SSH → Auth” väljer du din privata nyckelfil för autentisering.

SSH privat nyckel
SSH privat nyckel

Steg 4

Under ”Session” väljer du ett nytt ”Sparad session”-namn och klickar på ”Spara”. Klicka sedan på ”Öppna”.

SSH spara session
SSH spara session

Du kommer troligen att se en säkerhetsavisering om en ändring av nycklar. Klicka på ”Ja”.

PuTTY-säkerhetsvarning
PuTTY-säkerhetsvarning

Om du ställt in ett lösenord måste du ange detta.

SSH-lösenord
SSH-lösenord

Annars loggas du in direkt.

Kinsta SSH
Kinsta SSH

Hur man ansluter till SSH på MAC / Linux med SSH Nycklar

Steg 1

Starta terminalen från ”Applikationer → Verktyg → Terminal”.

Steg 2

Nu måste du läsa in den sparade privata nyckeln till din SSH-agent. Använd följande kommando:

ssh-add ~/.ssh/id_rsa

Steg 3

Du uppmanas då att ange lösenordet om du har ett sådant.

Steg 4

Ange sedan kommandot i följande formulär (Du kan kopiera/klistra in det här direkt från Instrumentpanelen i MyKinsta):

ssh [email protected] -p portnumber

Ytterligare anmärkningar

Om du har problem med att ansluta kan du behöva återställa SSH-lösenordet eller ta bort poster från din known_hosts-fil.