I betaversionen har vi för närvarande stöd för applikationer på följande språk:

 • Ruby
 • NodeJS
 • Python
 • Java
 • Scala
 • PHP
 • Go

I takt med att betaversionen expanderar kommer vi att utöka denna lista till att omfatta många fler språk.

Lägga till en applikation

Om du vill lägga till en applikation klickar du på knappen Lägg till tjänst på sidan Applikationer och väljer Lägg till applikation i rullgardinsmenyn.

Lägg till en applikation.
Lägg till en applikation.

Följande fält finns tillgängliga med de beskrivna effekterna:

 • GitHub-arkiv: Välj det GitHub-arkiv som ska användas. Du måste konfigurera din GitHub-anslutning som du kan läsa om i artikel Auktorisera Kinsta på GitHub.
 • Standardgren: Ange den gren som ska distribueras vid ändringar och manuellt.
 • Automatisk utplacering vid utförande: Markera rutan för att se till att din applikation distribueras automatiskt varje gång som ett utförande görs till den gren som har valts ovan.
 • Körtidsmiljö: Den här inställningen dikterar hur vi bygger dina applikationer. Mer information finns i avsnittet Byggtyper:
  • Låt Kinsta ställa in körtidsmiljön: Välj detta om du är osäker. Vi kommer att försöka att bestämma den bästa miljön för ditt projekt automatiskt och skapa en container för den. Om ingen version anges kommer vi att använda den senaste tillgängliga versionen för det språk som din applikation är skriven på.
  • Använd Dockerfil i mitt arkiv: Om du vill ha mer kontroll, eller om du redan har saker och ting konfigurerade, väljer du det här alternativet och anger Dockerfil-sökväg och Kontext.
 • Applikationsnamn: Det här namnet kommer att visas i MyKinsta för att underlätta referenser
 • Datacenterplats: Välj det datacenter som du vill använda för den här applikationen. Ett par saker att notera:
  • Under betan kommer vi att ha ett begränsat antal datacenter tillgängliga. Vid offentlig lansering kommer vi att expandera till alla våra nuvarande platser.
  • För tillfället stöds interna anslutningar endast mellan applikationer i samma region. Om du distribuerar en applikation och en databas måste du välja samma region för båda.

Lägga till en intern anslutning

Om du vill använda en databas i din applikation kan du skapa databasen i Kinsta och använda en intern anslutning mellan dessa två. Du kan skapa den här anslutningen från sidan med inställningar för applikationen eller från sidan med inställningar för databasen. Se Lägga till interna anslutningar för mer information.