Om du har lagt till flera användare i ditt företag i MyKinsta och även vill lägga till flera användare på en eller flera webbplatser kan du göra detta på sidan Användare.

Du måste först markera de användare som du vill lägga till med kryssrutorna till vänster i tabellen. När du har gjort detta visas kontext-känsliga knappar längst upp till höger i tabellen, där du kan klicka på knappen Lägg till på webbplats.

Lägg till flera användare på en webbplats i MyKinsta.
Lägg till flera användare på en webbplats i MyKinsta.

I modal / popup-fönstret som visas kan du börja skriva namnet på och/eller välja en eller flera webbplatser som du vill lägga till de valda användarna i. Du kan även välja en roll (utvecklare eller administratör) för varje webbplats.

Obs: Alla markerade användare får samma roll för den specifika webbplatsen.

 

Välj en webbplats som du vill lägga till användare i.
Välj en webbplats som du vill lägga till användare i.
Klicka på Lägg till medlemmar för att bekräfta de användare som du lägger till på dina webbplatser.
Klicka på Lägg till medlemmar för att bekräfta de användare som du lägger till på dina webbplatser.

När du är nöjd med installationen klickar du på knappen Lägg till medlemmar för att slutföra.