Om du vill lägga till flera användare på en eller flera webbplatser måste du först välja de användare som du vill lägga till. Du kan göra detta med kryss-rutorna till vänster i tabellen. När vissa användare har valts synliggörs några knappar längst uppe till höger i tabellen. Klicka på knappen Lägg till på webbplats.

I dialogrutan kan du välja en eller flera webbplatser som du vill lägga till de markerade användarna i. Du kan välja en roll (utvecklare eller administratör) för varje webbplats. Observera att alla markerade användare får samma roll för den specifika webbplatsen. När du är nöjd med installationen klicka på bekräfta-knappen för att slutföra.