När en webbplats är installerad kommer du att kunna justera den som du kanske förstår. Du kan nå viktiga sidor på tre sätt: från webbplatslistan, webbplatsinformationssidan eller genom att direkt besöka dem i din webbläsare. De viktigaste platserna av intresse är:

Själva webbplatsen

Din webbplats kan nås med hjälp av webbplatsikonen för öppning i webbplatslistan bredvid varje webbplats, genom att klicka på ”Öppna webbplats” på webbplatsens detaljsida eller genom att besöka webbplatsens URL som du kan hitta under ”Webbplats-host” på webbplatsens detaljsida.

HTTPS

Du kan besöka dina lokala webbplatser via HTTPS. Öppna först sidan med webbplatsinformation och aktivera HTTPS. Bakom kulisserna genereras och lagras ett självsignerat certifikat från hostens OS. DevKinsta skriver till lokal keystore och för den här åtgärden krävs det en behörighet. På macOS skriver du ditt lösenord och i Windows accepterar du bekräftelsedialogrutan.

DevKinsta webbplatsinformation

Obs: Om du använder Firefox och möter ett SSL-fel när du försöker visa din webbplats, kan du använda dessa punkter för att lösa problemet i Firefox, på Windows:

  1. Skriv about:config i adressfältet och tryck på Retur.
  2. En varningssida kan visas. Klicka på Acceptera risken och Fortsätt för att gå till sidan about:config.
  3. Skriv security.enterprise_roots.enabled i Sökfältet.
  4. Klicka på knappen Växla bredvid preferensen security.enterprise_roots.enabled för att ändra dess värde från falskt till sant.
  5. Starta om Firefox

För mer information och lösningar för andra operativsystem, se Firefox guide om att ställa in certifikat-auktoriteter (CAs) i Firefox.

Filer

Alla dina PHP-filer, WordPress-teman och dependencies finns i din standardwebbplatsmapp.

C:\Users\username\DevKinsta\sitename är standardkatalogen för Windows-användare /users/username/DevKinsta/sitename är standardmappen för Mac-användare Du kan ändra standardwebbplatsmappen i inställningar.

WordPress backend (WP-administratör)

Du kan nå administratören genom att klicka på ikonen för mer i webbplatslistan och välja ”Öppna WP-administratör”. Du kan även klicka på knappen ”WP Admin” på webbplatsens detaljsida eller besöka den i din webbläsare (WordPress-administratören kan nås genom att du lägger till ”/wp-admin” i webbplatsens URL).

Databashantering

Adminer är ett databashanteringsverktyg och kan nås genom att man klickar på ikonen mer i webbplatslistan och väljer ”Öppna databashanteraren”. Man kan även klicka på knappen ”Databashanteraren” i webbplatsens detaljsida. För mer information om Adminer kan du läsa vår korta artikel om Databashanteraren.

Inkorg för e-post

DevKinsta fångar in alla e-postmeddelanden som skickas ifrån dina webbplatser. Du kan hantera e-posten för varje webbplats. Här hittar du mer information.

DevKinsta webbplats e-post

Logging

Både access.logs och php-fpm.logs finns tillgängliga för felsökning av din webbplats lokalt. Navigera till mappen DevKinsta/logs/ för att visa webbplatsloggar. Varje webbplats separata loggfil kan visas i din favorittextredigerare. Om du vill lära dig mer kan du klicka på Logging.