När en webbplats har skapats kan du ändra den som du vill.

Själva webbplatsen

Din webbplats kan nås med något av följande:

 • ikonen för öppen webbplats bredvid varje webbplats i listan Webbplatser,
 • genom att klicka på Öppna webbplats på sidan Webbplatsinfo,
 • genom att besöka webbplatsens webbadress (som du hittar under Webbplats-host på informationssidan Webbplatser).

HTTPS

Du kan besöka dina lokala webbplatser via HTTPS genom att aktivera SSL och HTTPS. Öppna först sidan Webbplatsinfo och aktivera HTTPS. Bakom kulisserna kommer ett självsignerat certifikat att genereras och lagras i hosting-operativsystemet. DevKinsta skriver till det lokala nyckellagret, och för denna operation behöver det tillstånd. På macOS, skriv ditt lösenord; i Windows så accepterar du bekräftelsedialogrutan.

DevKinsta’s webbplatsdetaljer

Obs! Om du använder Firefox och ser ett SSL-fel när du försöker visa din webbplats, kan du följa dessa steg för att lösa det problemet i Firefox på Windows:

 1. Skriv about:config i adressfältet och tryck på Retur.
 2. En varningssida kan visas. Klicka på Acceptera risken och fortsätt för att gå till sidan about:config.
 3. Skriv security.enterprise_roots.enabled i fältet Sök.
 4. Klicka på växlingsknappen bredvid inställningen security.enterprise_roots.enabled för att ändra dess värde från false till true.
 5. Starta om Firefox

För mer information och lösningar för andra operativsystem, se Firefox guide om att Ställa in certifikatutfärdare (CAs) i Firefox.

Filer

Alla dina PHP-filer, ditt WordPress-tema och dina beroenden finns i din standardplatsmapp.

 • C:\Users\username\DevKinsta\sitename är standardkatalogen för Windows-användare.
 • /users/username/DevKinsta/sitename är standardmappen för Mac-användare.

Du kan ändra standardwebbplatsmappen i Inställningar.

WordPress-backend (WP-admin)

Du kan nå WordPress-instrumentpanelen genom att:

 • klicka på WordPress-ikonen i listan Webbplatser,
 • genom att klicka på knappen WP Admin på webbplatsens detaljsida,
 • eller besöka den i din webbläsare (WordPress-instrumentpanelen kan nås genom att lägga till ”/wp-admin” till din webbplats webbadress).

Databashantering

Adminer är ett databashanteringsverktyg och kan nås på detta sätt:

 • klicka på kebabikonen (tre punkter) i listan Webbplatser och välj Öppna databashanteraren i rullgardinsmenyn,
 • eller klicka på knappen Databashanterare på informationssidan för Webbplatsen.

För mer information om Adminer, se vår guide om Databashanterare.

E-postinkorg

DevKinsta fångar alla e-postmeddelanden som skickas av din webbplats. Du kan hantera e-postmeddelanden webbplats för webbplats. Mer information finns i vår artikel E-postinkorg.

DevKinsta’s webbplats e-post

Loggning

Både access.logs och php-fpm.logs är tillgängliga för felsökning av din webbplats lokalt. Navigera till mappen DevKinsta/logs/ för att visa webbplatsloggar. Varje webbplatss separata loggfil kan ses i din favorittextredigerare. Gå över till Logging för att lära dig mer.