Följ instruktionerna nedan för att avinstallera DevKinsta för en ny start.

DevKinsta borttagning

Windows

Gå till Inställningar > Appar, Sök efter DevKinsta och ta bort.

Mac

Öppna Finder och klicka på Program i sidofältet. Dra och släpp DevKinsta-ikonen i papperskorgen eller högerklicka på DevKinsta-ikonen och välj Arkiv > Flytta till papperskorgen från menyn som visas.

Linux

I terminal / kommandorad, ta bort DevKinsta-programmet med:

sudo rm /usr/share/applications/dev-kinsta.desktop

Städa upp efter borttagning

Det finns några mappar och Docker-behållare som kräver lite extra städning.

Docker

På alla operativsystem bör Docker-behållare, volymer och nätverk som börjar med devkinsta_ tas bort.

Om du inte behöver Docker för andra program och vill ta bort det också, i Docker Desktop, gå till Inställningar > Felsöka > Avinstallera.

På Linux kan du också ta bort Docker med:

sudo apt-get purge docker-ce docker-ce-cli containerd.io

Hosts filer

Du kanske också vill ta bort posterna som lagts till i din hosting-fil av DevKinsta. Detta kommer att vara allt mellan START DEVKINSTA poster och END DEVKINSTA poster i din hosting-fil.

Mac

Ta bort följande mappar:

  • User/Library/Application Support/DevKinsta (application config)
  • User/DevKinsta (webbplatsfiler)

Windows

Ta bort följande mappar:

  • User\DevKinsta
  • User\AppData\Roaming\DevKinsta
  • User\AppData\Local\dev-kinsta-updater

Linux

Ta bort följande mappar:

  • /opt/DevKinsta
  • ~/.config/DevKinsta