Ett vanligt problem för Windows-användare är långsamhet. Detta beror exempelvis på att Docker använder WSL i stället för Hyper-V. Om du har Windows 10 64-bitars: Pro, Enterprise eller Education (Build 16299 eller senare) – har du möjlighet att använda Hyper-V. Det är det mest tillförlitliga sättet att snabba upp DevKinsta på Windows.

Om Hyper-V inte är ett alternativ i Aktivera eller inaktivera Windows-funktioner (Kontrollpanelen > Applikationer > Applikationer och funktioner > Aktivera eller inaktivera Windows-funktioner) måste du uppgradera Windows till Pro eller en annan version som stöder Hyper-V.

Förberedelser för att byta

Docker håller WSL- och Hyper-V-databasvolymerna åtskilda. Som ett resultat är alla databaser som skapas när WSL är aktiverat inte tillgängliga när du byter till Hyper-V. För att komma runt detta har du ett par alternativ:

Alternativ 1

 1. Exportera databasen/databaserna för din lokala webbplats/platser i DevKinsta innan du byter till Hyper-V.
 2. När du sedan har bytt till Hyper-V importerar du databasen/databaserna.

Alternativ 2

 1. Flytta alla webbplatser som du har i DevKinsta till iscensättning (eller gör säkerhetskopior) innan du byter till Hyper-V.
 2. Återställ därefter Docker och avinstallera DevKinsta helt och hållet så att du börjar om på nytt.
 3. Kontrollera därefter att Hyper-V och Containers Windows-funktioner är aktiverade innan du installerar DevKinsta på nytt.
 4. Flytta din(a) webbplats(er) från iscensättning till DevKinsta (eller återställ från en säkerhetskopia). Obs: När du hämtar en webbplats från Kinsta kan du välja att hämta från vilken miljö som helst. Se därför till att du hämtar från samma iscensättningsmiljö som du flyttade till ovan.

Alternativ 3

Det här alternativet rekommenderas endast om du inte har gjort några ändringar på din lokala webbplats(er)

 1. Ta bort din(a) webbplats(er) i DevKinsta innan du byter till Hyper-V.
 2. Efter att du har bytt till Hyper-V skapar du sedan din webbplats (dina webbplatser) på nytt i DevKinsta.

Övergång till Hyper-V

Det finns flera alternativ för att aktivera Hyper-V i Windows. Vi går igenom en vanlig metod här. Mer information och andra metoder för att aktivera Hyper-V finns i Microsoft’s dokumentation om att aktivera Hyper-V i Windows.

 1. Kontrollera att DevKinsta inte är igång.
 2. Om din version av Windows inte stöder Hyper-V, uppgradera till Windows Pro eller en annan version som stöder Hyper-V.
 3. Gå sedan till Kontrollpanelen > Applikationer > Applikationer och funktioner > Aktivera eller inaktivera Windows-funktioner och aktivera alternativen Hyper-V och Container.
 4. I Docker går du till Inställningar > Allmänt, inaktiverar alternativet Använd den WSL 2-baserade motorn och klickar sedan på Tillämpa och starta om.
 5. Starta DevKinsta (eller installera om ifall du valde alternativ 2 ovan) och låt DevKinsta skapa och uppdatera containers för den nya Hyper-V-miljön.