Adminer är ett användargränssnitt för att justera databasen. Det är likt phpMyAdmin men är betydligt lättviktigt och är därmed snabbare att arbeta med. Dokumentation finns på Adminer´s webbplats.

Adminer användargränssnitt

Komma åt Databashanteraren

Du kan komma åt Databashanteraren på tre sätt.

  • Klicka på menyn Mer (kebab/tre punkter) i webbplatslistan och välj Öppna databashanteraren.
  • Klicka på knappen Databashanteraren högst upp på sidan Webbplatsinformation.
  • Databashanteraren är tillgänglig via host-datorn på port 15100 på webbplatsens IP (som du hittar på sidan Webbplatsinformation)

Grundläggande Användning

Byta Databaser

När du besöker Adminer genom att klicka på en knapp i DevKinsta tas du alltid till rätt databas automatiskt men du kan även växla mellan dem inom Adminer. Du kan växla mellan databaser med hjälp av listrutan högst upp i vänster sidofält.

Visa Tabellstruktur

Om du klickar på ett tabellnamn i sidofältet kommer du till tabellens strukturvy. Du kan se varje fält och vilken typ av data det innehåller.

Visa Tabelldata

Om du klickar på VÄLJ i sidofältet bredvid tabellnamnet kommer du till en sida som visar de första 50 objekten i tabellen. Du kan dyka in i olika delar av tabellen med hjälp av kontrollerna högst upp på sidan.

Adminer väljer data

Du måste klicka på den blåa titeln ovanför rutorna för att få tillgång till de formulär som de innehåller. Du kan sedan ställa in vyer med hjälp av flera val-, sök-, sorterings-, begränsnings- och textlängddirektiv. Observera att dina sökningar är mappade till webbadressen så du kan spara vyer genom att bokmärka sidan.

Om du behöver en mer detaljerad SQL-sökfråga för att visa data kan du klicka på Redigera bredvid frågan som visas högst upp på skärmen och få tillgång till en SQL-redigerare.

Manipulera Data

Du kan redigera vilken rad som helst genom att klicka på redigeringslänken i resultatet. När du är på den valda datasidan kan du lägga till nya objekt genom att klicka på knappen NYTT OBJEKT. Detta ger dig ett formulär med fält som du kan fylla i.

Du kan köra komplexa SQL-sökfrågor genom att klicka på länken SQL COMMAND högst upp i sidofältet. Detta tar dig till SQL-redigeraren där du kan skriva din fråga. Om du klickar på Historik i rutan under redigeraren visas nyligen körda kommandon som du kan ladda upp.

Gå Djupare Via Kommandoraden

Om du vill manipulera din databas via terminalen / kommandoraden kan du göra detta.

Gå in Via Virtuell Dator

Ange devkinsta_db-containern:

docker exec -it devkinsta_db bash

Anslut till databasen:

mysql -h localhost -u root -p

Kör SQL-kommandon som:

show databases;

Gå in Via Värddator

Du hittar den här informationen på sidan Webbplatsinformation.

Information om databasen

Ange databasen direkt från Host-operativsystemet:

mysql -h 192.168.99.254 -P 15100 -u root -p