Om du vill köra en multisida i DevKinsta som använder underdomäner (subsite.example.local) för underwebbplatserna måste du göra några justeringar. De här stegen är inte nödvändiga om multisides-nätverket använder underkataloger/undermappar (example.local/subsite).

Detta är även en del av lösningen om du har en underdomäntyp för multisidor med domänmappning. Du måste först inaktivera ditt domänmappningsplugin (om tillämpligt) eller ändra de mappade domänerna till underdomäner (om du gör detta med domänmappningen som är inbyggd i WordPress multisidor). Du kan sedan fortsätta med stegen nedan.

Viktiga anmärkningar:

 • Den här självstudien kräver att du redigerar hosts-filen, som vanligtvis anses vara medelsvårt till avancerat. Här har vi en guide med instruktioner för Windows och Mac: Så här redigerar du din hosts-fil – Förhandsgranska webbplats innan du uppdaterar DNS 2. Om du inte är bekväm med att göra dessa ändringar eller får problem efter att du har gjort ändringar i hosts-filen rekommenderar vi att du arbetar med en utvecklare eller ett IT-proffs för att konfigurera detta.
 • Varje gång som du lägger till en ny underwebbplats måste du upprepa stegen som beskrivs här.
 • Dessa steg måste göras oavsett om du startar en ny multisida med underdomäner eller importerar en befintlig webbplats från Kinsta.

Redigera din hosts-fil

Notera: Om du inte redan har gjort detta, lägg till dina nya underwebbplatser i din WordPress-instrumentpanel och redigera sedan din hosts-fil enligt beskrivningen nedan.

 1. Hitta raderna i hosts-filen som sammanfaller med din multisida. Exempel:
  127.0.0.1 example.local
  127.0.0.1 www.example.local
  ::1 example.local
  ::1 www.example.local
 2. Lägg till varje underdomän under multisides-raderna så här:
  127.0.0.1 example.local
  127.0.0.1 www.example.local
  127.0.0.1 subdomain.example.local
  ::1 example.local
  ::1 www.example.local
  ::1 subdomain.example.local
 3. När du har lagt till dina underdomäner sparar du ändringarna i hosts-filen.

Du bör nu kunna besöka din underwebbplats på din lokala webbplats.

Visning av en DevKinsta underdomän-multisida i webbläsaren.
Visning av en DevKinsta underdomän-multisida i webbläsaren.