Det kan finnas tillfällen då du behöver arbeta på en plats där det inte finns någon internetanslutning. Med Offline-läget kan du arbeta på en webbplats i DevKinsta utan internetanslutning.

När du använder Offline-läget finns det en del viktig information och vissa begränsningar att tänka på:

  • Docker-avbildningar måste laddas ner innan du kan arbeta i offline-läget. Om du försöker starta DevKinsta utan de nödvändiga Docker-avbildningarna får du ett felmeddelande om att det inte finns någon internetanslutning och att du för närvarande är offline.
  • WordPress-versioner är begränsade till versioner som tidigare laddades ner under skapandet av webbplatsen. Detta innebär att du endast kan skapa eller byta till WordPress-versioner som du tidigare har installerat minst en gång i DevKinsta.
  • Inloggning i MyKinsta, Synk (push och pull) och eventuella programuppdateringar kommer inte att vara tillgängliga.

Kör DevKinsta i offline-läge

Starta DevKinsta som vanligt. Om du inte har någon internetanslutning visas ett meddelande i det övre högra hörnet om att du för närvarande är offline.

Om du vill testa offline-läget innan du reser till en plats utan internet kan du tillfälligt stänga av internetanslutningen och öppna DevKinsta i offline-läget.

Kör DevKinsta i offline-läge.
Kör DevKinsta i offline-läge.

Förutom de begränsningar som anges ovan kan du arbeta med och driva din webbplats/ dina webbplatser i DevKinsta som vanligt.

Felsökning

Om du ser ett felmeddelande när du startar DevKinsta om att du är offline och DevKinsta inte kan laddas betyder detta att det saknas Docker-avbildningar. Du måste återansluta till internet och ladda ner de Docker-avbildningar som saknas. När de har laddats ner kan du arbeta i offline-läget i DevKinsta (utan internetanslutning).

DevKinsta kan inte laddas på grund av saknade Docker-avbildningar och att det saknas internetanslutning.
DevKinsta kan inte laddas på grund av saknade Docker-avbildningar och att det saknas internetanslutning.