DevKinsta är under aktiv utveckling och vissa fält återspeglar funktioner och inställningar som vi förväntar oss att implementera i framtiden. För närvarande kan följande fält inte ändras i DevKinsta.

 • Domän
 • Projektplats
 • Typ av webbserver
 • Multisida

Den här sidan tar upp några vanliga frågor som du kan ha när du använder DevKinsta.

Varför ska jag använda DevKinsta?

DevKinsta gör det enkelt att utveckla WordPress-webbplatser lokalt och flytta webbplatsen direkt till Kinstas servrar. Du kan även ladda ner en befintlig webbplats hos Kinsta till din lokala miljö.

Vilka operativsystem stöder DevKinsta? Vilka är de lägsta systemkraven för att köra DevKinsta?

DevKinsta är tillgängligt för följande operativsystem:

Windows

Minsta Rekommenderade Note
Diskutrymme 5GB 10GB
Minne 2GB 4GB
Docker Desktop v2.0.0 >=v2.5.0 Installerad av DevKinsta

Windows 10 64-bitars: Pro, Enterprise eller Education (Version 16299 eller senare)

 • Hyper-V och Containers Windows-funktioner måste vara aktiverade.
 • Följande maskinvaruförutsättningar krävs för att client hyper-V ska kunna köras i Windows 10:
  • 64-bitars processor med Second Level Address Translation (SLAT)
  • RAM-minne för 4 GB-system
  • Stöd för maskinvaruvirtualisering på BIOS-nivå måste vara aktiverat i BIOS-inställningarna.

Windows 10 Home, version 1903 eller senare

 • Aktivera WSL 2-funktionen i Windows. Detaljerade instruktioner finns i Microsoft-dokumentationen.
 • Följande maskinvaruförutsättningar krävs för att WSL 2 ska kunna köras på Windows 10 Home:
  • 64-bitars processor med Second Level Address Translation (SLAT)
  • RAM-minne för 4 GB-system
  • Stöd för maskinvaruvirtualisering på BIOS-nivå måste vara aktiverat i BIOS-inställningarna.

Mac

Minsta Rekommenderade Note
Diskutrymme 5GB 10GB
Minne 2GB 4GB
Docker Desktop v2.0.0 >=v2.5.0 Installerad av DevKinsta
 • Mac-maskinvaran måste vara en 2010- eller en nyare modell, med Intels maskinvarustöd för MMU-virtualisering (Memory Management Unit), inklusive EPT (Extended Page Tables) och Obegränsat läge. Du kan kontrollera om datorn har det här stödet genom att köra följande kommando i en terminal:
  sysctl kern.hv_support
  Om datorn stöder Hypervisor-ramverket skriver kommandot ut: kern.hv_support: 1
 • macOS måste vara version 10.14 eller nyare. Det vill säga Mojave eller Catalina. Vi rekommenderar att du uppgraderar till den senaste versionen av macOS.
 • VirtualBox före version 4.3.30 får inte installeras.

Detaljerade instruktioner finns i Docker Desktop-dokumentationen.

Var kan jag ladda ner DevKinsta?

Besök DevKinstas webbplats och gå till nedladdningssektionen. Klicka på nedladdningsknappen för den version som är lämplig för ditt operativsystem – Windows eller macOS.

Hur installerar jag DevKinsta?

Se vår guide här för instruktioner om hur du installerar DevKinsta på Windows eller macOS. Du kan alternativt ansluta dig till vårt nästa webbseminarium för att lära dig hur du installerar och använder DevKinsta. Vårt webbseminarium hålls regelbundet, så hitta en tid som passar ditt schema och registrera dig nu!

Var kan jag be om hjälp?

Support för DevKinsta hanteras på vårt communityforum där du kan be om hjälp eller söka igenom befintliga diskussioner.

Traditionell livechattsupport tillhandahålls inte för DevKinsta. Men om du upplever ett problem med en webbplats som har laddats upp till MyKinsta eller en befintlig webbplats på vår plattform, vänligen kontakta vårt supportteam via MyKinsta för hjälp.

Var rapporterar jag fel?

Felrapporter spåras och skickas in via vårt communityforum här. Vi hör av oss så fort som möjligt angående felrapporten.

Var kan jag göra en funktionsbegäran?

Funktionsbegäranden kan göras via vårt communityforum. Om den implementeras uppdaterar vi tråden. Även om vi inte kan garantera när, eller om, en funktion kommer att implementeras, tar vi användarförfrågningar på största allvar och använder dem för att prioritera vilka funktioner som vi implementerar härnäst. Tack för att du hjälper oss att förbättra produkten!

Kan jag publicera eller ladda ner min livewebbplats med DevKinsta?

När du skjuter ändringar från DevKinsta till MyKinsta, så kan du bara skjuta dem till en Standard eller Premium-iscensättningsmiljö; du kan inte skjuta dem till en live-webbplats direkt från DevKinsta. Läs mer om hur du importerar en webbplats och publicerar en webbplats i vår dokumentation.

Kan jag använda DevKinsta för icke-WordPress-webbplatser?

DevKinsta stöder för närvarande bara WordPress. Om du har några förfrågningar om andra plattformar, vänligen skicka in dem som en funktionsförfrågan.

Hur uppdaterar jag DevKinsta?

DevKinsta uppdateras automatiskt. Du kan konfigurera automatiska uppdateringar genom att gå till Inställningar på DevKinsta. Om automatiska uppdateringar är inaktiverade kan du klicka på Hämta och installera från fönstret Inställningar.

Hur använder jag e-postfunktionerna i DevKinsta?

Vi har implementerat en lokal e-postapplikation som heter MailHog i DevKinsta så att du kan testa om e-postmeddelanden skickas på webbplatsen. Dessa e-postmeddelanden skickas inte externt och visas bara i DevKinsta. Mer information om hur du använder MailHog hittar du här.

Hur kommer jag åt databasen?

Du kan visa databasen genom att komma åt Adminer för varje webbplats. Adminer är ett användargränssnitt för att justera databasen. Det är mycket likt phpMyAdmin men är betydligt mer lättviktigt och är därför snabbare att arbeta med. Mer information om hur du använder Adminer hittar du här.

Vad ska jag göra om jag får ett felmeddelande när jag startar DevKinsta?

När du först startar DevKinsta kan du möta ett fel som lyder:

DevKinsta kan inte öppnas eftersom Apple inte kan kontrollera det för skadlig programvara.

Detta beror på strikta behörigheter för macOS och kan lösas enkelt. Mer information om hur du löser felet finns i DevKinsta´s installationsdokumentation.

Om du stöter på ett annat felmeddelande, vänligen meddela oss via DevKinsta Community Forum.

Varför kan jag inte ändra några fält i DevKinsta´s användargränssnitt?

DevKinsta är i aktiv utveckling och vissa områden återspeglar funktioner och inställningar som vi förväntar oss att implementera i framtiden. För närvarande kan följande fält inte ändras i DevKinsta.

 • Domän
 • Projektplats
 • Typ av webbserver
 • Multisidor

Hur får jag tillgång till phpMyAdmin?

DevKinsta använder Adminer istället för phpMyAdmin. Adminer är ett lättviktigt alternativ till phpMyAdmin som innehåller alla nödvändiga funktioner för lokal WordPress-utveckling. Om du vill lära dig mer om detta, kan du ta en titt på dokumentationen för Adminer.

Kan jag använda databasverktyg från tredje part som Sequel Pro eller TablePlus?

Ja, databashanteringsverktyg från tredje part stöds. Mer information om hur du ansluter databasverktyg från tredje part till DevKinsta´s webbplatser finns i dokumentationen om våra databasverktyg.