Hvis du har brug for at fjerne et websted, du ikke længere bruger, eller hvis du har brug for at starte forfra med et websted, du er ved at udvikle, kan du slette dit websted fra MyKinsta.

Slet et WordPress-websted/installation

Trin 1

Klik på WordPress Sites i venstre sidebar, hvor du finder en liste over dine installationer/sites. Klik på det websted, du vil slette, rul nedad, og klik på knappen Slet websted.

Slet websted i MyKinsta.
Slet websted i MyKinsta.

Trin 2

Du får en modal/pop-up, der beder dig om at bekræfte sletningen af dit websted.

Du skal acceptere følgende prompts:

  • Filerne og databasen for dit websted slettes.
  • Filerne og databasen i det midlertidige miljø for dit websted vil også blive slettet.

Indtast derefter navnet på dit websted efterfulgt af en bindestreg og ordet “live” (sitename-live) i feltet, og klik derefter på knappen Delete Site (Slet websted).

Bekræftelse af sletning af WordPress-websted.
Bekræftelse af sletning af WordPress-websted.

Når sletningen af webstedet er gennemført, har du en ledig plads i din plan til et nyt websted.