Der kan være tilfælde, hvor du har brug for at stoppe en applikation uden at slette det. Du kan suspendere et program på programmets Indstillinger side. Dette kan være nyttigt, hvis du skal løse problemer eller teste dele af applikationen, uden at det kører.

Når du suspenderer programmet, ændres eller fjernes der ikke noget fra det. Forbindelser til programmet forbliver på plads, men fungerer ikke, mens applikationen er suspenderet. Du pådrager dig ikke nogen omkostninger til programmet under suspensionen.

Klik på Suspender program på siden Indstillinger på siden Suspension af applikation.

Suspender en applikation i MyKinsta.
Suspender en applikation i MyKinsta.

Bekræft suspensionen ved at klikke på Suspender applikation igen i modal/pop-up-vinduet.

Når du er klar til at genstarte din applikation, skal du gå tilbage til siden Indstillinger for applikationen og klikke på Genoptag applikation.

Genoptag en applikation i MyKinsta.
Genoptag en applikation i MyKinsta.

Klik på Genoptag applikation igen i modal/pop-up-vinduet for at bekræfte genstarten.

Relateret dokumentation