När du distribuerar en applikation kan du exempelvis möta något av följande fel om det uppstår ett problem med distribueringen:

Något gick fel, vänligen kontakta supporten.

Byggprocessen misslyckades
Okänd typ av byggfel.

Om utrullningsprocessen misslyckas omedelbart eller om byggprocessen misslyckas så skapas inga pods. Som ett resultat så finns det heller inga körtidsloggar. Ett felaktigt eller startkommando ellerENTRYPOINT på webbprocessen är oftast orsaken.

Om utbyggnadsprocessen körs i en minut eller två och sedan misslyckas, så betyder detta vanligtvis att pods skapades. Något gick dock fel och processen stoppades. I det här fallet så bör du kontrollera applikationkörningsloggarna för att identifiera eventuella felmeddelanden. Felmeddelandena kan exempelvis hjälpa dig att identifiera fel i applikationens kod så att du kan felsöka problemet.

Om du inte kan identifiera problemet så kan du kontrollera följande, och om problemet kvarstår ska du kontakta vårt supportteam.

GitHub-arkiv

Kontrollera ditt arkiv för att se till att alla korrekta filer har lagts in i arkivet för din applikation.

Språk

Om du väljer Konfigurera containeravbildning automatiskt när du lägger till applikationen så använder vi ett buildpack. Detta nyttjas för att bestämma och konfigurera en container automatiskt för din applikation. När du använder buildpacks så måste du se till att rätt språkversion finns i filerna för din applikation. Mer information finns i vår dokumentation om att ange en språkversion.

Starta kommandot eller ENTRYPOINT

Startkommandot eller ENTRYPOINT för webbprocessen startar applikationen. Som ett resultat av ett felaktigt startkommando så kommer applikationen inte att köras. Du kan kontrollera kommandot på ett par ställen i MyKinsta. Processer > Körtids-processer > Webbprocess eller Distribueringar > Historik, välj en distribuering för att visa detaljerna och Utrullnings process i detaljerna.

Framgångsrik utrullningsprocess i Detaljer om distribuering.
Framgångsrik utrullningsprocess i Detaljer om distribuering.
Misslyckad utrullningsprocess i detaljerna om distribuering.
Misslyckad utrullningsprocess i detaljerna om distribuering.

Om din applikation använder en Dockerfil för att konfigurera containeravbildningen så måste du ange ENTRYPOINT i Dockerfilen för att köra en container. Mer information om hur du anger din applikations ENTRYPOINT finns i Dockerfil-referensen.

Vill du ha mer information om vilket kommando som du ska använda baserat på ditt programspråk? Läs isåfall vår dokumentation om Kommando för applikationsstart.

Miljövariabler

Miljövariabler förser din applikaion med information som kommer utifrån. En felaktig miljövariabel kan exempelvis hindra applikationen från att köras. Du kan kontrollera dina miljövariabler i Inställningar > Miljövariabler.

Miljövariabler för din applikation.
Miljövariabler för din applikation.

Bekräfta att rätt miljövariabler finns och att de innehåller giltiga värden. Det finns ett par viktiga saker att tänka på när du skapar och kontrollerar miljövariabler:

  • Komma tolkas som avgränsare av utrullningsprocessen, så de kan inte användas i miljövariabler.
  • Varje nyckel måste vara unik och en nyckel kan endast läggas till en gång.

Port

För Applikationshosting så är endast portarna 80 och 443 öppna. Om din applikation exponerar några portar så måste du använda 8080.