På sidan Inställningar för applikationen så kan du hitta information om applikationen och hantera inställningar som buildpacks, interna anslutningar och miljövariabler. Det är även här som du kan ta bort din applikation.

Grundläggande detaljer

Det här avsnittet visar följande detaljer:

 • Applikations-namn
 • Git-arkiv och filial
 • Datacenterplats
 • Bygg sökväg
 • Om automatisk distribuering är aktiverad eller inte

Redigera detaljer

Du kan ändra följande genom att klicka på Redigera detaljer:

 • Applikationens namn: Detta är namnet på din applikation i MyKinsta.
 • Filial: Git-arkivets gren.
 • Automatisk distribuering vid utförande: När den här rutan är markerad kommer din applikation automatiskt att distribueras varje gång som ett utförande görs till den gren som har valts ovan.
 • Bygg-sökväg: Detta gäller endast buildpacks. Detta är sökvägen i förvaret till de filer som krävs för att bygga applikationer. De flesta applikationer är byggda från förvarets rot, och bygg-sökvägen har detta som standard (.). Om du har en annan bygg-sökväg, ange den här. Om din applikation exempelvis behöver byggas från en underkatalog (t.ex. app), anger du den sökvägen till underkatalogen i fältet Bygg sökväg: app. Detta är även användbart om du har en mono-arkiv.
 • Dockerfil-sökväg: Detta gäller endast Dockerfiler. Detta är sökvägen till din Dockerfil i förhållande till förvars-roten. Om din Dockerfil exempelvis finns i förvarets rot, skriv in Dockerfil i det fältet. Om din Dockerfil finns i en underkatalog med namnet app, ange sökvägen till Dockerfilen: app/Dockerfil.
 • Sammanhang: Detta gäller endast Dockerfiler. Det här är sökvägen i arkivet som vi behöver tillgång till så att vi kan bygga din applikation. De flesta applikationer är byggda från arkiv-roten, och du kan ange arkiv-roten (.) i fältet Kontext. Om din applikation behöver byggas från en underkatalog (t.ex. en app), anger du sökvägen till underkatalogen i fältet Kontext: app.

Om du ändrar något utöver applikations-namnet måste du distribuera applikationen igen manuellt, vilket du kan göra på sidan Implementeringar.

Buildpacks

I det här avsnittet så kan du visa och hantera applikationens buildpacks. Om du lägger till eller redigerar buildpacks så måste du distribuera din applikation igen manuellt , vilket du kan göra på sidan Distribueringar.

Interna anslutningar

I avsnittet Interna anslutningar så kan du visa och hantera din applikations interna anslutningar till databaser eller andra applikationer som finns på Kinsta. Kopiera och klistra inte in dina interna anslutningsuppgifter i dina miljövariabler. Klicka på Lägg till anslutning och välj alternativet Lägg till miljövariabler för att komma åt databasen. Detta kommer att fylla i miljövariablerna från databasen eller den andra applikationen som du ansluter till automatiskt.

Om du lägger till eller tar bort en anslutning så måste du distribuera din applikation igen manuellt, vilket du kan göra på sidan Distribueringar.

Miljövariabler

Miljövariabler förser din applikation med information som kommer utifrån när applikationen körs. De ställer vanligtvis in saker som bland annat uppgifter om databasanslutningar och API-nycklar. Mer information finns i vår guide om miljövariabler.

Om du lägger till, redigerar eller tar bort miljövariabler så måste du distribuera applikationen igen manuellt, vilket du kan göra på sidan Distribueringar.

Stäng av eller återuppta en applikation

Om du stänger av din applikation så stoppas den från att köras utan att den raderas. Detta ändrar inte och tar inte bort något i själva applikationen. Anslutningar till applikationen finns kvar men fungerar inte medan applikationen är avstängd. Du kommer inte att ha några kostnader för applikationen under avstängningen.

Klicka på Stäng av applikation och bekräfta avstängningen genom att klicka på Stäng av applikation igen i modal/popup-fönstret.

När du är redo att starta om din applikation så klickar du på Återuppta applikation och bekräftar omstarten genom att klicka på Återuppta applikation igen i modal/popup-fönstret.

Ta bort applikationen

Om du inte längre behöver applikationen så klickar du på Ta bort applikationen för att ta bort den helt. Om du tar bort applikationen helt tas alla filer, inställningar och anslutningar till andra applikationer eller databaser bort.