På sidan Inställningar för din applikation kan du hitta information om din applikation samt hantera inställningar som exempelvis buildpacks, interna anslutningar och miljövariabler. Det är dessutom här som du kan ta bort din applikation.

Grundläggande information

I det här avsnittet visas följande information:

 • Applikationens namn
 • Git-kodförråd och filial
 • Plats för datacenter
 • Sökväg för byggande
 • Om automatisk distribuering är aktiverad eller inte

Redigera detaljer

Du kan ändra följande genom att klicka på Redigera detaljer:

 • Appnamn: Detta är namnet på din applikation i MyKinsta.
 • Gren: Git-kodförrådets gren.
 • Automatisk distribuering vid utförande: När den här rutan är markerad kommer din applikation automatiskt att distribueras varje gång som ett utförande görs till den gren som har valts ovan.

Miljö för byggande

 • Nixpacks: Använd Nixpacks för att skapa en container för din applikation baserat på ditt kodförråd.
  • Sökväg för byggande: Detta är sökvägen i kodförrådet till de filer som krävs för att bygga applikationen. De flesta applikationer byggs från kodförrådets rot, och byggsökvägen är som standard denna (.). Om du har en annan byggsökväg anger du den här. Om din applikation exempelvis måste byggas från en underkatalog med namnet app anger du app i fältet Bygg-sökväg. Detta är dessutom användbart om du har ett mono-kodförråd.
 • Buildpacks: Använd Buildpacks för att skapa en container för din applikation baserat på ditt kodförråd.
  • Sökväg för byggande: Detta är sökvägen i kodförrådet till de filer som krävs för att bygga applikationen. De flesta applikationer byggs från kodförrådets rot, och byggsökvägen är som standard denna (.). Om du har en annan byggsökväg anger du den här. Om din applikation exempelvis måste byggas från en underkatalog med namnet app anger du app i fältet Bygg-sökväg. Detta är dessutom användbart om du har ett mono-kodförråd.
 • Dockerfil: Använd en Dockerfil (lagrad i ditt kodförråd) för att skapa en container för din applikation.
  • Dockerfilens sökväg: Detta är sökvägen till din Dockerfil i förhållande till kodförrådets root. Om din Dockerfil exempelvis finns i kodförråds-roten anger du Dockerfil i det fältet. Ifall din Dockerfil finns i en underkatalog med namnet app anger du sökvägen till Dockerfilen: app/Dockerfile.
  • Context: Detta är sökvägen till det kodförråd som vi behöver ha tillgång till för att kunna bygga din applikation. De flesta applikationer byggs från kodförrådets rot, och du kan ange kodförrådets rot (.) i fältet Context. Om din applikation exempelvis måste byggas från en underkatalog med namnet app anger du app i fältet Context.

Om du ändrar något utöver applikations-namnet måste du distribuera applikationen manuellt igen, vilket du kan göra på sidan Distribueringar.

Buildpack

Det här avsnittet är endast synligt om applikationens container-avbildning har skapats med ett Buildpack. Du kan visa och hantera applikationens buildpacks här. Om du lägger till eller redigerar buildpacks måste du därefter distribuera applikationen manuellt igen, vilket du kan göra på sidan Distribueringar.

Interna anslutningar

I avsnittet Interna anslutningar kan du visa och hantera din applikations interna anslutningar till databaser eller andra applikationer som hostas på Kinsta. Kopiera och klistra inte in dina interna anslutningsuppgifter i dina miljövariabler. Klicka på Lägg till anslutning och välj därefter alternativet Lägg till miljövariabler för att komma åt databasen. Detta kommer att fylla i miljövariablerna från databasen eller annan applikation som du ansluter till automatiskt.

Om du lägger till eller tar bort en anslutning måste du manuellt distribuera din applikation igen, vilket du kan göra på sidan Distribueringar.

Miljövariabler

Miljövariabler matar applikationen med information utanför applikationens körning. De ställer vanligtvis in saker som exempelvis databasanslutningsdetaljer och API-nycklar. Mer information finns i vår guide om Miljövariabler.

Om du lägger till, redigerar eller tar bort miljövariabler måste du distribuera applikationen manuellt igen, vilket du kan göra på sidan Distribueringar.

Avbryta eller återuppta applikationen

Om du avbryter applikationen stoppas den från att köras utan att den tas bort. Detta ändrar eller tar inte bort något i själva applikationen. Anslutningar till applikationen finns kvar men fungerar inte medan applikationen är avstängd. Du kommer inte att ådra dig några kostnader för applikationen under avstängningen.

Klicka på Stäng av applikation och bekräfta avstängningen genom att klicka på Stäng av applikation igen i modal-/popup-fönstret.

När du är redo att starta om din applikation klickar du därefter på Återuppta applikation och bekräftar omstarten genom att klicka på Återuppta applikationen igen i modal-/popup-fönstret.

Ta bort applikation

Om du inte längre behöver applikationen kan du klicka på Ta bort applikation för att ta bort den helt. Om du tar bort applikationen helt tas följande bort:

 • Alla filer
 • Inställningar
 • Diskar för beständig lagring
 • Anslutningar till andra applikationer eller databaser.

Relaterad dokumentation

Hänvisat innehåll