På sidan Inställningar för applikationen så kan du hitta information om applikationen och hantera inställningar som buildpacks, interna anslutningar och miljövariabler. Det är även här som du kan ta bort din applikation.

Grundläggande detaljer

I det här avsnittet så visas applikationens namn, GitHub-arkiv och gren, datacentrets plats och om automatisk distribuering är aktiverad eller inte.

Du kan ändra GitHub-arkiv eller gren genom att klicka på Redigera detaljer. Om du ändrar grenen eller byggmiljön så måste du distribuera applikationen manuellt igen, vilket du kan göra på sidan Distribueringar.

Byggsökväg: Om du vill ange en byggsökväg så anger du den här. Detta är användbart om du har ett mono-arkiv.

Buildpacks

I det här avsnittet så kan du visa och hantera applikationens buildpacks. Om du lägger till eller redigerar buildpacks så måste du distribuera din applikation igen manuellt , vilket du kan göra på sidan Distribueringar.

Interna anslutningar

I avsnittet Interna anslutningar så kan du visa och hantera din applikations interna anslutningar till databaser eller andra applikationer som finns på Kinsta. Kopiera och klistra inte in dina interna anslutningsuppgifter i dina miljövariabler. Klicka på Lägg till anslutning och välj alternativet Lägg till miljövariabler för att komma åt applikationen. Detta kommer att fylla i miljövariablerna från databasen eller den andra applikationen som du ansluter till automatiskt.

Om du lägger till eller tar bort en anslutning så måste du distribuera din applikation igen manuellt, vilket du kan göra på sidan Distribueringar.

Miljövariabler

Miljövariabler förser din applikation med information som kommer utifrån när applikationen körs. De ställer vanligtvis in saker som bland annat uppgifter om databasanslutningar och API-nycklar. Mer information finns i vår guide om miljövariabler.

Om du lägger till, redigerar eller tar bort miljövariabler så måste du distribuera applikationen igen manuellt, vilket du kan göra på sidan Distribueringar.

Ta bort applikationen

Om du inte längre behöver applikationen så klickar du på Ta bort applikationen för att ta bort den helt.