I den här artikeln förklarar vi hur vårt supportteam kan hjälpa dig med din applikations- och databashosting och några begränsningar som gäller.

Kinsta täcker dig

Vårt supportteam finns ständigt till hands för att hjälpa dig med något av följande problem:

 • Felsökning av plattformsproblem när du lägger till nya applikationer eller databaser.
 • Problem som uppstår när du använder plattformens standardfunktioner för distribuering, t.ex. Buildpacks, miljövariabler, processer och anslutningar.
 • Problemlösning av problem som uppstår när du lägger till eller verifierar domännamn.
 • Undersökning av plattformens och infrastrukturens tillgänglighet.
 • Bristande anslutningar mellan andra Kinsta-hostade applikationer och databaser.

Kinsta kan inte hjälpa till med utvecklingsansvaret

Kinsta tillhandahåller en plattform för att ta emot dina applikationer och databaser. Vi tar dock inte på oss utvecklingsansvaret för våra kunder. Av denna anledning faller vissa saker utanför räckvidden för vårt supportteam, t.ex:

 • Val, installation och konfiguration av program eller databaser.
 • Ändringar av din applikations utseende, innehåll eller funktionalitet.
 • Kodrevideringar eller kodredigering.
 • Migrering av din applikation eller databas till eller från Kinsta.
 • Undersökning av applikationsspecifika felmeddelanden eller felsökning av applikationsprestanda.
 • Byggfel på grund av saknade beroenden eller felkonfigurationer.
 • Felsökning av felkonfigurationer i Dockerfiler eller hjälp med att skapa Dockerfiler.
 • Felsökning av vanliga Git-problem, t.ex. sammanfogningskonflikter, felaktiga överföringar eller inrättande av Git-hakar.

Möjligheter till betatest

Ibland erbjuder Kinsta möjligheter att beta-testa nya funktioner och produkter. På grund av betatestens komplexitet och karaktär kan utredning och kommunikation via e-post äga rum under flera vardagar. Som en påminnelse bör betafunktioner användas med försiktighet och är inte avsedda för produktionsanvändning.