I den här artikeln förklarar vi hur vårt supportteam kan hjälpa dig med din applikationshosting, hosting av statiska webbplatser och databashosting samt några begränsningar som gäller.

Kinsta kan hjälpa dig

Vårt supportteam är alltid glada att hjälpa dig med något av följande problem:

Kinsta kan inte hjälpa till med utvecklingsansvar

Kinsta tillhandahåller en plattform för hosting för dina applikationer, statiska webbplatser och databaser. Vi tar dock inget utvecklingsansvar för våra kunder. Av denna anledning faller vissa artiklar utanför vårt supportteam, till exempel:

  • Val, installation och konfiguration av applikationer, statiska webbplatser eller databaser.
  • Ändringar av utseendet, innehållet eller funktionen hos din applikation eller statiska webbplats.
  • Kodrevidering eller kodredigering.
  • Migrering av din applikation, statiska webbplats eller databas till eller bort från Kinsta.
  • Undersökning av applikations-specifika felmeddelanden eller felsökning av applikations-prestanda.
  • Byggfel på grund av saknade beroenden eller felkonfigurationer.
  • Felsökning av Dockerfil felkonfigurationer eller hjälp med att skapa Dockerfiler.
  • Felsökning av vanliga Git-problem som sammanslagningskonflikter, felaktiga utföranden eller konfigurering av Git-krokar.

Feedback och testmöjligheter

Kinsta erbjuder då och då möjligheter att testa och ge feedback på nya funktioner och produkter. På grund av betatesternas karaktär kan utredning och kommunikation via e-post ske över flera vardagar. Som en påminnelse bör betafunktioner användas med försiktighet och är inte avsedda för produktionsanvändning.