Det kan finnas tillfällen då du behöver blockera en IP-adress (eller IP-adresser) för att förhindra skadligt beteende från bottar, spammare eller annat.

Identifiera IP-adresser som ska blockeras i MyKinsta

Ett exempel på en IP-adress som du kan behöva blockera är en som gör många icke-cachelagrade begäranden till din webbplats på kort tid. Begäranden som inte cachelagras kan leda till en överdriven resursanvändning och orsaka problem för din webbplats.

För att se de IP-adresser som besöker din webbplats mest kan du använda MyKinsta’s analyspanel. Logga in på MyKinsta och gå till WordPress webbplatser > webbplatsnamn > Analytics > Geo &IP. Under sektionen Topp klient IP-adresser letar du efter IP-adresser som gör fler begäranden än andra IP-adresser med en faktor på 5–10 gånger eller mer. Det här är vanligtvis de IP-adresser som du bör undersöka mer.

Du kan använda en rykteskontroll som CleanTalk eller Spamhaus för att se om IP-adressen har identifierats som en bot, spammare eller annan skadlig IP-adress. Även om IP-adressen inte finns med i listan kan den vara skadlig. IP-adressen har kanske ännu inte identifierats och listats i deras databas som skadlig. Om IP-adressen gör en begäran som får din webbplats att returnera ett fel eller gå ner, är det värt att försöka blockera IP-adressen.

Blockera en IP-adress i MyKinsta

För att blockera en IP-adress eller ett intervall av IP-adresser i MyKinsta kan du använda verktyget IP Deny.

IP Deny-verktyget är en kraftfull funktion och kan, om det används felaktigt, blockera en legitim tjänst eller individ. Om du har frågor om en viss IP-adress, vänligen starta en chatt med vårt supportteam.

I MyKinsta går du till WordPress webbplatser > din webbplats > IP Deny och klickar på knappen Lägg till IP-adresser längst upp till höger på sidan.

Börja lägga till IP-adresser i verktyget IP Deny i MyKinsta.
Börja lägga till IP-adresser i verktyget IP Deny i MyKinsta.

I popup-fönstret Lägg till IP-adresser att neka kan du lägga till IPV4-adresser, IPV6-adresser och CIDR IP-adressintervall (Classless Inter-Domain Routing) i blockeringslistan. Med CIDR-intervall kan du blockera ett sekventiellt intervall med IP-adresser (t.ex. 127.0.0.1 till 127.0.0.255). För att generera ett giltigt CIDR-intervall rekommenderar vi att du använder ett verktyg som IPAddressGuide.com.

Här är några exempel på IP-adresser som du kan blockera:

  • IPV4-adress – 103.5.140.141
  • IPV6-adress – 2001:0db8:0a0b:12f0:0000:0000:0000:0001
  • CIDR-intervall – 128.0.0.1 / 32

När du har lagt till IP-adresserna som ska blockeras klickar du på knappen Lägg till IP-adresser.

Lägg till en IP-adress att neka i MyKinsta.
Lägg till en IP-adress att neka i MyKinsta.

IP-adressen och alla andra som du har lagt till kommer nu att visas i listan över IP-adresser som nekas. På samma sida kan du redigera (redigera / penn-ikon) eller Ta bort (radera / papperskorgs-ikon) vilken IP-adress eller vilket intervall som helst.