Om det finns ett problem med att upptäcka applikationens buildpack under byggprocessen när du distribuerar en applikation, kan du se följande fel i Detaljer om distribueringen.

Byggprocessen misslyckades
Okänd typ av misslyckat byggande

Klicka på felet i Detaljer om distribueringen för att se loggen för byggprocessen och leta sedan efter fel som liknar:

===> DETEKTERING
ERROR: Inga buildpack-grupper klarade detektering.
FEL: Kontrollera att du kör mot rätt sökväg.
ERROR: misslyckades att detektera: inga buildpacks deltar
ERROR: misslyckades med att bygga: exekvering av livscykel: misslyckades med statuskod: 20

Dessa fel uppstår när det inte finns tillräckligt med information för att korrekt upptäcka typen av applikation. De kan exempelvis orsakas av följande:

  • Git-kodförrådet innehåller inte alla filer som behövs för applikationen.
  • Något i koden eller inställningarna gör att det väljs ett felaktigt buildpack.
  • Bygg-sökvägen är felaktig.

Git-kodförråd

Kontrollera ditt kodförråd för att se till att alla korrekta filer har lagts in i arkivet för din applikation.

Buildpack

Om du väljer Konfigurera container-avbildning automatiskt när du lägger till din applikation använder vi ett buildpack för att bestämma och konfigurera en container för din applikation automatiskt. Om din applikation kräver ytterligare en buildpack kan du sedan lägga till ytterligare buildpacks på applikationens Inställnings-sida.

När du använder buildpacks måste du dessutom se till att rätt språkversion finns i din applikations filer. Mer information finns i vår dokumentation om att ange en språkversion.

Byggsökväg

Byggsökvägen är var filerna för att bygga din applikation finns i kodförrådet. Vanligtvis är detta kodförrådets rot och du behöver inte ange en byggväg när du lägger till din applikation.

Om din applikation har en annan byggsökväg kan du ange den när du lägger till applikationen, eller ändra den i Inställningar (Inställningar > Redigera detaljer > Byggsökväg). Om applikationen exempelvis måste byggas från en underkatalog som heter app, anger du sökvägen till den underkatalogen som /app i fältet Byggsökväg.

Relaterad dokumentation