Early Hints är en webbstandard som du kan införa för att förbättra sidans laddningstider med upp till 30 %. Denna webbstandard definierar en ny HTTP-statuskod: 103 Early Hints.

När funktionen Early Hints är aktiverad och en besökare laddar din webbplats i en kompatibel webbläsare så skickas 103-svar till webbläsaren (före 200-svar). Det innehåller exempelvis information om länkade tillgångar som kan visas i det slutliga svaret från servern. Som ett resultat av denna information så kan webbläsaren börja förbereda sidan innan den får 200 OK-svaret från servern. Detta innebär exempelvis att webbläsaren kan förbereda sidan för laddning effektivare medan servern ”tänker”

Som en del av Kinsta’s Cloudflare-integrering så kan Early Hints aktiveras för din WordPress-webbplats i MyKinsta.

Viktiga anteckningar

 1. Din webbplats kommer att behöva ha Link: svars-huvudet med antingen preload eller preconnect rel-typen för att indikera de resurser som du vill inkludera i Early Hints-svaret. Om du inte är bekant med att lägga till svars-sidhuvuden så kan du arbeta med en utvecklare.
 2. Statuskoden 103 Early Hints är endast kompatibel med Chrome och Edge. Firefox har dock för avsikt att stödja Early Hints och har en öppen felrapport för implementeringen.
 3. Om en webbläsare ännu inte har stöd för Early Hints och en 103-svarsrubrik skickas till den, så händer ingenting; webbläsaren ignorerar den helt enkelt.
 4. Om din webbplats har fler än 20 domäner så kan det ta 5 eller fler minuter att aktivera Early Hints, beroende på det totala antalet domäner.
 5. Early Hints anses vara en betafunktion hos Cloudflare och experimentell i Chrome. Detta innebär exempelvis att funktionens beteende och implementering sannolikt kommer att ändras i framtiden.
 6. Funktionen Early Hints är för närvarande inte kompatibel med ett anpassat SSL-certifikat. Om din webbplats har en domän som använder ett anpassat SSL-certifikat och du aktiverar Early Hints, kan det verka som att den har aktiverats i MyKinsta, men den kommer inte att aktiveras för den domänen.

Aktivera Early Hints

 1. För att aktivera Early Hints så loggar du in på MyKinsta och går till WordPress webbplatser > webbplatsnamn > Verktyg.
 2. Under Early Hints klickar du på knappen Aktivera.

  Aktivera Early Hints i MyKinsta.
  Aktivera Early Hints i MyKinsta.
 3. Ett meddelande om att Early Hints är aktiverat visas i det övre högra hörnet.

Testa Early Hints

För att bekräfta att Early Hints fungerar, så kan du inspektera HTTP-sidhuvuden på en sida på din webbplats och leta efter eventuella Link:-rubriker med den rel-typ av preload eller preconnect som du har lagt till. För att inspektera din webbplats HTTP-sidhuvuden så kan du använda något av följande:

 • Vår kostnadsfria kontrollerare för HTTP-status och omdirigering.
 • Din webbläsares inbyggda utvecklarverktyg.
 • curl-kommandot i Terminal (kommandoraden), ersätter webbadressen i slutet av detta exempel med webbadressen för sidan som du vill testa:
  curl -L -s -o /dev/null -D - https://kinstaexample.com

Inaktivera Early Hints

 1. För att inaktivera Early Hints så loggar du in på MyKinsta och går till WordPress webbplatser > webbplatsnamn > Verktyg.
 2. Under Early Hints klickar du på knappen Inaktivera.

  Inaktivera Early Hints i MyKinsta.
  Inaktivera Early Hints i MyKinsta.
 3. Ett meddelande om att Early Hints är inaktiverat visas i det övre högra hörnet.

Relaterad dokumentation

Hänvisat innehåll