Edge Caching sparar din Kinsta-webbplats / sidas cache (som endast sparas på din webbplats datacenter) till något av Cloudflare’s globala nätverk med 260+ datacenter. När dina webbplatsbesökare laddar din webbplats i sin webbläsare levereras cachelagrade svar från den plats som ligger närmast dem.

Edge Caching ingår kostnadsfritt i alla Kinsta-planer. Till skillnad från vissa liknande cachelösningar så tillkommer det ingen extra kostnad för dig, och Edge Caching kräver inte ett separat plugin.

Aktivera Edge Caching

För att aktivera edge caching, logga in på MyKinsta och gå till WordPress Webbplatser > webbplatsnamn > Edge Caching.

Saker att veta innan du aktiverar Edge Caching

 • Edge Caching respekterar för närvarande inte snäva geolokaliseringscachevariationer (närliggande landsgränser, stater, städer). Cachen sparas på varje PoP-plats baserat på platsen för den första besökaren som begärde just den sidan.
 • Anpassade undantag för avancerad Webbplatscache (som kombinationer av anpassade cookies och URI:er) respekteras inte av Edge Caching.
 • Du kan aktivera Edge Caching om vårt supportteam inte har konfigurerat anpassade cacheregler för din webbplats som använder anpassade cookies eller geolokalisering.

När du har läst igenom Saker att veta innan du aktiverar Edge Caching klickar du på knappen Aktivera Edge Caching om allt ser bra ut.

Aktivera Edge Caching i MyKinsta.
Aktivera Edge Caching i MyKinsta.

I popup-fönstret Aktivera Edge Caching klickar du på knappen Aktivera Edge Caching för att bekräfta att du vill aktivera den.

Bekräfta aktivering av Edge Caching i MyKinsta.
Bekräfta aktivering av Edge Caching i MyKinsta.

Om vi ​​upptäcker att anpassade cacheregler har lagts till, så kommer en varning att visas i Aktivera Edge Caching-modalen. Om du är säker på att dessa regler inte kommer i konflikt med Edge Caching, så kan du fortsätta genom att klicka på knappen Aktivera Edge Caching. Om du inte är säker, kolla med en utvecklare för att se om din webbplats anpassade cachingregler kommer att vara kompatibla med Edge Caching.

Varning för anpassade cacheregler när du aktiverar Edge Caching.
Varning för anpassade cacheregler när du aktiverar Edge Caching.

När Edge Caching har aktiverats ser du Edge Caching-inställningarna.

Edge Caching-inställningar i MyKinsta.
Edge Caching-inställningar i MyKinsta.

Aktivera mobil cache

Om din webbplats upptäcker mobila webbläsare och genererar sidor med en märkning som är unik för dessa enheter, så kan du aktivera en mobil cache som är separat från innehållet för datoranvändarna. Om du är osäker på detta, rådgör först med din webbplatsutvecklare.

När Edge Caching är aktiverat så kan du växla omkopplaren till mobil cachelagring i MyKinsta här:

 • Välj WordPress-webbplatser i navigeringen till vänster.
 • Välj namnet på en webbplats som Edge Caching är aktiverat för.
 • Välj Edge Caching.
Aktivera Mobil Edge Caching
Aktivera Mobil Edge Caching

Klicka på knappen Aktivera mobil cache för att dra fördel av Edge Caching för mobila enheter.

Rensa Edge Cache

Det finns ett par sätt att rensa webbplatsens edge cache. Notera: Om ditt tema eller ett aktivt plugin på din webbplats har inbyggd cache, rekommenderar vi att du först rensar cacheminnet där.

Rensa cache i din WordPress-instrumentpanel

Logga in på din WordPress-instrumentpanel.

Om du behöver rensa cacheminnet för hela webbplatsen klickar du på länken Rensa cache i adminverktygsfältet nära det övre högra hörnet på sidan. Detta rensar både Edge-cachning och webbplatscache.

Image with caption: Rensa cache i WordPress med Kinsta MU-plugin.
Image with caption: Rensa cache i WordPress med Kinsta MU-plugin.

Om du vill att cacheminnet ska rensas automatiskt för specifika webbadresser eller sökvägar när du gör ändringar på din webbplats kan du konfigurera dem i inställningarna för Kinsta MU-pluginet. Klicka på Kinsta Cache i vänster sidofält och lägg till webbadresserna som du vill rensa när uppdateringar görs på din webbplats. För mer information, kolla in vår guide om att lägga till anpassade cachelagrings-webbadresser i Kinsta MU-pluginet.

Rensa cache i MyKinsta

Logga in på MyKinsta och gå till WordPress-webbplatser > webbplatsnamn > Edge Caching.

Klicka på knappen Rensa cache för att rensa all cache.

Rensa Edge Cache i MyKinsta.
Rensa Edge Cache i MyKinsta.

Om du endast behöver rensa specifika webbadresser eller sökvägar anger du webbadressen i fältet Rensa webbadress-cache och klickar på knappen Rensa webbadress-cache. Om du även vill rensa cacheminnet för underkataloger under webbadressen markerar du kryssrutan bredvid Rensa cache för varje underkatalog under den angivna webbadressen.

Rensa Edge Cache för specifika webbadresser.
Rensa Edge Cache för specifika webbadresser.

Notera: Detta rensar bara Edge Caching. Om du även vill rensa din webbplatscache måste du rensa den separat genom att gå till Verktyg > webbplatscache och klicka på knappen Rensa cache.

Testa Edge Caching

Innan du testar din webbplats med ett verktyg för hastighetstest av webbplatsen rekommenderar vi att du inspekterar HTTP-sidhuvudena på en sida för att bekräfta att den laddas från edge cachen. Nedan följer några sätt att kontrollera webbplatsens HTTP-sidhuvuden.

Kontrollera Edge Caching med Kinstas kontrollerare av HTTP-status och omdirigering

Du kan kontrollera HTTP-status och omdirigeringskedja för varje webbplats med vår kostnadsfria kontrollerare av HTTP-status och omdirigering. Med det här verktyget kan du granska svars-sidhuvudena för att kontrollera om Edge Caching fungerar.

Välj en sida som ska serveras från edge-cachen och kopiera webbadressen från webbläsarens adressfält. Klistra in den här webbadressen i omdirigeringskontrollverktyget och kör kontrollen.

Du bör se ett resultat som ser ut så här:

Edge Cache-sidhuvuden, ki-cache-type och Ki-CFCache-Status, i kontrolleraren av HTTP-status och omdirigering.
Edge Cache-sidhuvuden, ki-cache-type och Ki-CFCache-Status, i kontrolleraren av HTTP-status och omdirigering.

Scrolla nedåt tills du ser Svars-sidhuvuden. I den här sektionen finns det två sidhuvuden att kontrollera värdena för: ki-cache-type och Ki-CF-Cache-Status. ki-cache-type-sidhuvudet ska ha värdet Edge. Ki-CF-Cache-Status-sidhuvudet ska ha värdet HIT eller SAVING.

Kontrollera Edge Caching med en webbläsare

Du kan använda din webbläsares inbyggda utvecklarverktyg för att kontrollera om Edge Caching fungerar. I det här exemplet använder vi Google Chrome för att inspektera HTTP-sidhuvuden för webbplatsens startsida. För att starta Chrome’s utvecklarverktyg, högerklicka var som helst på sidan och klicka på Inspektera.

Inspektera med webbläsarutvecklingsverktyg i Chrome.
Inspektera med webbläsarutvecklingsverktyg i Chrome.

Klicka sedan på fliken Nätverk och ladda om sidan. När sidan laddas ser du en lista över begärandena till vänster i utvecklarverktygsfönstret. Klicka på det första sidbegärandet för att verifiera att Edge Caching fungerar korrekt.

Edge Cache-sidhuvuden, ki-cache-type och Ki-CFCache-Status, under fliken Nätverk i webbläsarens utvecklingsverktyg.
Edge Cache-sidhuvuden, ki-cache-type och Ki-CFCache-Status, under fliken Nätverk i webbläsarens utvecklingsverktyg.

Under fliken Rubriker scrollar du nedåt tills du ser svars-sidhuvudena. I den här sektionen finns det två sidhuvuden att kontrollera värdena för: ki-cache-type och Ki-CF-Cache-Status. ki-cache-type-sidhuvudet ska ha värdet Edge. Ki-CF-Cache-Status-sidhuvudet ska ha värdet HIT eller SAVING.

Kontrollera Edge Caching i Terminal

Om du är bekant med att använda Terminal (kommandoraden) kan du även kontrollera HTTP-sidhuvuden med curl-kommandot. Använd kommandot nedan och ersätt webbadressen i slutet av kommandot med webbplatsens webbadress.

curl -L -s -o /dev/null -D - https://kinstaexample.com

När du har kört det här kommandot bör du få ett svar som ser ut så här:

Edge Cache-sidhuvuden, ki-cache-type och Ki-CFCache-Status, i kommandoraden.
Edge Cache-sidhuvuden, ki-cache-type och Ki-CFCache-Status, i kommandoraden.

Det finns två sidhuvuden att kontrollera värdena för: ki-cache-type och Ki-CF-Cache-Status. ki-cache-type-sidhuvudet ska ha värdet Edge. Ki-CF-Cache-Status-sidhuvudet ska ha värdet HIT eller SAVING.

Felsöka Edge Caching

Om Edge Caching inte verkar fungera finns det några saker som du kan kontrollera:

 • Värdet på X-Kinsta-Cache-sidhuvudet: Edge Caching cachelagrar endast svaret om det redan cachelagrades i webbplatscachen (helsidescachelagring). Om värdet för X-Kinsta-Cache inte är HIT cachelagras inte sidan i webbplatscachen och kan inte cachelagras av Edge Caching.
 • Om du förväntar dig att sidan ska cachelagras och den inte vanligtvis utesluts från cachen (t.ex. wp-admin, kundvagn, mitt konto, kassa, osv.), kan du kontrollera med vårt supportteam för att se till att sidan inte innehåller ett uteslutet webbadress-mönster eller utesluten cookie i webbplatsens Nginx-inställningar.

Inaktivera Edge Caching

När du har aktiverat Edge Caching visas en grön bock bredvid Aktiverad nära toppen av sidan. Till höger om den här sektionen kan du klicka på knappen Inaktivera för att inaktivera Edge Caching.

Inaktivera Edge Caching i MyKinsta.
Inaktivera Edge Caching i MyKinsta.

Viktiga anmärkningar

 1. Edge Caching kommer att aktiveras som standard inom en snar framtid.
 2. Att rensa Edge Cache i alla Cloudflare’s datacenter kan ta 2-5 minuter att slutföra helt. När du ser meddelandet om slutförande i MyKinsta, vänligen vänta 2-5 minuter till så att cacheminnet kan rensas i alla datacenter. Om du har en sida som behöver uppdateras oftare kan vårt supportteam hjälpa dig att utesluta den sidan från Edge Caching.
 3. Edge Caching kan aktiveras på live-webbplatser och Premium-iscensättningsmiljöer. Det kan inte aktiveras för Standard-iscensättningsmiljöer.
 4. Edge Caching är inkompatibelt med variationer av geolokaliseringscache med smal räckvidd. Det är även inkompatibelt med avancerade anpassade undantag för webbplatscache som kombinationer av anpassade cookies och webbadresser.
 5. Edge Caching betjänar din Kinsta-webbplats / sidas cache men serverar inte statiska tillgångar som bilder, JavaScript-filer och CSS-filer. Kinsta CDN, som är oberoende av Edge Caching, kan aktiveras för att betjäna webbplatsens statiska tillgångar.
 6. Om Kinsta CDN är aktiverat har din webbplats ytterligare ett cachelager som hanteras separat från Edge Caching. Rensning av cacheminnet i Kinsta MU-pluginet rensar inte Kinsta CDN-cachen, som måste rensas separat.
 7. Vi har cacheregler på plats så att Edge Caching fungerar med WordPress, BuddyPress, WooCommerce och Easy Digital Downloads webbplatser. Vi utesluter vanliga privata webbadresser och cookies. Detta innebär att din WordPress-instrumentpanel, ditt forum, dina kundvagnssidor eller helt enkelt platser där en användare är inloggad automatiskt kommer att kringgå cachelagring. Om du använder en anpassad WordPress-installation kan det finnas ytterligare delar av din webbplats som behöver kringgå cache eller ytterligare regler som måste läggas till för kompatibilitet. Om så är fallet kan du alltid kontakta vårt supportteam.
 8. Edge Caching fungerar inte för förfrågningar som returnerar en Set-Cookie-rubrik. Som standard tas Set-Cookie-svarsrubriken bort från cachelagrade svar på alla nyskapade Kinsta-webbplatser. En Set-Cookie-svarsrubrik används vanligtvis för att tillhandahålla data som är avsedd för en specifik klient. Att cachelagra svarsrubriken kan visa besökarnas data som inte är avsedd för dem.
 9. Edge Cache är inställt på att utgå var 30: e dag men kan utgå efter kortare tid än så om edge-cachen inte nås på ett tag.
 10. När du uppdaterar sidor i WordPress behöver du inte rensa webbplatsens cache eller Edge-cachen manuellt; båda rensas automatiskt.
 11. Om du använder ditt eget Cloudflare-konto för din webbplats kan du använda Edge Caching om du inte använder Cloudflares automatiska plattformsoptimeringar (APO). Dessa två cachelagringsmetoder är inkompatibla, så du bör använda den ena eller den andra, inte båda.
 12. Om du har blockerat skadliga IP-adresser med verktyget IP Deny i MyKinsta och inte vill att de blockerade IP-adresserna ska nå en cachelagrad version av din webbplats eller räknas med i analysen, aktivera inte Edge Caching. IP-adresser som blockeras med verktyget IP Deny blockeras på Nginx-nivå, inte på Cloudflare-nivå. När Edge Caching är aktiverat, kan en cachelagrad version av din webbplats serveras till en blockerad IP-adress från ett Cloudflare-datacenter. Detta beror på att Cloudflare-nivån inte har information om IP-adresser som är blockerade på Nginx-nivå. Om du inte bryr dig om en blockerad IP-adress når en cachelagrad version av din webbplats, så kan du aktivera Edge Caching. Obs: besök på cachelagrade sidor räknas i analysen, även om IP-adressen är blockerad på Nginx-nivå.
 13. Edge Caching är inkompatibelt med geolokaliseringsbaserad blockering (geo-blockering), som att endast tillåta att vissa länder får åtkomst till din webbplats. Geoblockering sker på Nginx-nivå, inte på Cloudflare-nivå. När Edge Caching är aktiverat, så kan en cachelagrad version av din webbplats serveras till en blockerad plats från ett Cloudflare-datacenter. Detta beror på att Cloudflare inte har din webbplats geoblockeringsdetaljer, . Om du inte bryr dig om en blockerad plats når en cachelagrad version av din webbplats eller, så kan du aktivera Edge Caching.

Prestandadata

Under vår betafas så samlade vi in ​​prestandadata från 91 webbplatser för att testa hastighetsförbättringarna i vår nya Edge Caching-funktion. Här är resultaten:

 • Den genomsnittliga HTML-laddningstiden för en webbplats som använder vår sidcache (X-Kinsta-Cache: HIT) var 0,4909 sekunder. Den genomsnittliga laddningstiden med Edge Caching var 0,2239 sekunder, en 45,6 % förbättring i hastighet, eller nästan halva laddningstiden för HTML!
 • Den genomsnittliga skillnaden i TTFB var 51 % (0,4025 – 0,2069).

Sammanfattning

Om du vill hitta ett sätt att snabba upp din webbplats, prova Edge Caching. Det gör det möjligt att servera cachelagrat innehåll från flera datacenter med minimal installation och det krävs inget ytterligare plugin.