Om du driver en e-handelswebbplats, accepterar kreditkort eller skickar information som behöver krypteras måste du installera ett SSL-certifikat på din WordPress-webbplats. Att ha ett SSL-certifikat aktiverar HTTPS och detta säkerställer att ingen information skickas i oformaterad text. Faktum är att vi rekommenderar alla webbplatser att använda HTTPS, eftersom det har många ytterligare fördelar utöver säkerhet.

Följ stegen nedan om hur du installerar ett nytt SSL-certifikat för din WordPress-webbplats på Kinsta.

Alternativ 1 – Kostnadsfritt Cloudflare SSL

På Kinsta skyddas alla verifierade domäner automatiskt av vår Cloudflare-integrering, som innehåller kostnadsfritt SSL-certifikat med wildcard-stöd. Detta innebär att du inte behöver konfigurera SSL manuellt på Kinsta, om du inte har en specifik anledning att lägga till ett anpassat sådant.

Alternativ 2 – Installera anpassat SSL-certifikat

När du har ditt anpassade SSL-certifikat (antingen nyskapat eller överfört från en annan server), är du redo att installera det i MyKinsta.

Steg 1 — Lägg till anpassat SSL-certifikat

Navigera till WordPress-webbplatser > webbplatsnamn > Domäner. Klicka på kebab-menyn (tre punkter) för den domän som du vill Lägga till ett anpassat SSL-certifikat för och välj Lägg till anpassat SSL-certifikat från rullgardinsmenyn.

Lägg till ett anpassat SSL-certifikat.
Lägg till ett anpassat SSL-certifikat.

Steg 2 — Bekräfta domäner som omfattas av SSL

Därefter ser du en bekräftelsemodal som visar de domäner som ditt anpassade SSL kommer att täcka. Klicka på knappen Nästa för att gå vidare till nästa steg.

Anpassade SSL-domäner.
CAnpassade SSL-domäner.

Steg 3 — Lägg till SSL och privat nyckel

Du kommer då att kunna lägga till din privata nyckel (.key) och certifikat (.cert, .cer. eller .crt-fil).

De flesta SSL-leverantörer skickar en .crt- eller .cer-fil och en .ca-bundle-fil via e-post. Du kan använda en textredigerare som Notepad++ eller TextMate för att öppna certifikatet och paketera filer, och kopiera innehållet i varje fil..

Klistra först in innehållet i din .crt-fil i .cert-filens innehållsfält och sedan innehållet i .ca-bundle-filen under detta, i samma fält.

Klistra in dina .key och .cert-filer i MyKinsta.
Klistra in dina .key och .cert-filer i MyKinsta.

Klicka på Lägg till certifikat för att slutföra konfigurationsprocessen.

Så här kontrollerar du ditt SSL-certifikat

När du har installerat SSL-certifikatet rekommenderar vi att du kör en SSL-kontroll för att kontrollera att allt är korrekt konfigurerat. Ogiltiga SSL-certifikat kan leda till att dina besökare möter felet ”din anslutning är inte privat”.

Så här förnyar du ditt SSL-certifikat

Ett SSL-certifikat varar inte för evigt, så det måste förnyas innan det löper ut. Om du inte är säker på om din webbplats använder vårt kostnadsfria Cloudflare SSL-certifikat eller ett anpassat SSL-certifikat finns det ett par sätt att kontrollera vem utfärdaren är. Om utfärdarnamnet är något annat än Cloudflare använder din webbplats ett anpassat SSL-certifikat.

Om du vill kontrollera utfärdarnamnet visar du certifikatet i webbläsaren och letar efter Organisationen i sektionen Utfärdarnamn, eller använder ett verktyg som SSLShoppers SSL Checker och visar informationen om Utfärdaren.

Sök efter SSL-utfärdarnamn med SSLShopper SSL Checker.
Sök efter SSL-utfärdarnamn med SSLShopper SSL Checker.

Kostnadsfritt Cloudflare SSL-certifikat

Om du använder vårt kostnadsfria Cloudflare SSL-certifikat och använder Kinstas DNS för din webbplats, hanteras förnyelseprocessen automatiskt av Cloudflare. Om du inte använder Kinstas DNS måste du lägga till en TXT-post till din domän för förnyelsen. För mer information, se vår guide om kostnadsfria SSL-förnyelser.

Anpassade SSL-certifikat

Om du har ett anpassat SSL-certifikat måste du förnya det med SSL-leverantören eller domänregistratorn som det köptes från. När ditt SSL har förnyats måste du ladda upp det till MyKinsta igen.

Så här tvingar du HTTPS

Efter att du installerat ett SSL-certifikat, kan du välja tvinga HTTPS via Verktygsfältet i MyKinsta. Med den här funktionen kan du automatiskt vidarebefordra alla inkommande begäranden till HTTPS.

Aktivera Tvinga HTTPS i MyKinsta.
Aktivera Tvinga HTTPS i MyKinsta.

Vårt Tvinga HTTPS-verktyg ger dig två alternativ – tvinga all trafik till den primära domänen och använd begärd domän. För vanliga WordPress-webbplatser rekommenderar vi att du använder det första alternativet, vilket tvingar en 301-omdirigering till HTTPS-versionen av din kanoniska domän. Det andra alternativet är användbart för WordPress multisidor som kan ha flera domäner tilldelade till samma webbplats.

Tvinga fram HTTPS-alternativ.
Tvinga fram HTTPS-alternativ.

Sammanfattning

På Kinsta stöder vi både kostnadsfria Cloudflare SSL-certifikat och anpassade SSLs. För de flesta användare ger vår Cloudflare SSL-integrering HTTPS-stöd utan extra kostnad. Men om du har ett specifikt användningsområde som kräver ett anpassat SSL stöder vi även detta. Om du har några frågor om hur du lägger till ett SSL-certifikat på din webbplats, kontakta vårt supportteam dygnet runt!