Du kan nu lägga till omdirigeringsregler direkt från MyKinsta! Omdirigeringsregler gör att du smidigt kan styra trafik från en plats till en annan. Det är särskilt användbart för att förhindra 404-fel, säkerställa korrekt SEO när du gör ändringar, och dirigera besökare till rätt platser på din webbplats.

Att använda gratis WordPressplugins för att genomföra omdirigeringar kan ibland orsaka prestandaproblem eftersom de flesta av dem använder wp_redirect-funktionen, vilket kräver ytterligare kodexekvering och resurser. Några av dem lägger också till autoladdade data till din wp_options-tabell, vilket gör att din databas sväller. Att lägga till dem i MyKinsta innebär att reglerna genomförs på servernivå, vilket är ett mycket mer optimalt sätt. Följ bara stegen nedan om hur du lägger till dem.

Så här lägger du till en omdirigeringsregel

Steg 1

För att lägga till en omdirigering, gå till din webbplats i MyKinsta och gå till Omdirigeringar. Klicka sedan på Lägg till Omdirigeringsregel.

Lägg till omdirigeringsregler
Lägg till omdirigeringsregler

Steg 2

Du kan sedan välja vilken typ av omdirigeringsregel du vill ha. Kolla in den här artikeln om omdirigering för att lära dig mer om vilken typ av regel du borde använda. Vårt verktyg använder och stöder regex-uttryck.

  • 301-omdirigering: Används för webbadresser och eller innehåll som ”flyttas permanent”. Vanligtvis är detta den du vill använda för SEO ändamål.
  • 302-omdirigering: Används för webbadresser och eller innehåll som är ”hittade” eller ”flyttas tillfälligt”.

I exemplet nedan lägger vi till en 301-omdirigering till en blogginläggsadress (/blogpost) som ändrades och uppdaterades till något annat (/newblogpost). Detta säkerställer att all trafik, bakåtlänkar och länkjuice från Google nu skickas till den nya webbadressen. 301-omdirigeringar delar mellan 90-99% av all länkjuice. Du kan välja vilket domänprefix du vill att det ska läggas till för. I det här fallet vill vi att både www och icke-www-trafik omdirigeras.

Lägg till en 301-omdirigering i MyKinsta.
Lägg till en 301-omdirigering i MyKinsta.

Observera: Detta omdirigerar automatiskt UTM-parametrar eller allting i slutet av webbadressen. Om den gamla webbadressen till exempel delas på sociala medier med ett verktyg som Buffer kan det visas som följande:

https://wpdev.ink/blogpost/?utm_content=buffer

Detta kommer automatiskt att omdirigeras till:
https://wpdev.ink/newblogpost/?utm_content=buffer

Du kommer också att märka att vi lagt ^Omdirigera från-adressen ovan. Detta beror på att Kinstas omdirigeringsverktyg använder regex automatiskt. Därför bör du lägga till ^ i början av varje ”från”-sökväg om du inte vill att den ska matcha på andra platser än början av sökvägen. Till exempel, att enbart använda /blogpost kan skapa en omdirigering slinga på andra webbadresser, såsom /category/blogpost.

Det är också viktigt att kontrollera dina nuvarande bakåtlänkar i ett verktyg som Ahrefs. Du kan till exempel ha bakåtlänkar på tredjeparts webbplatser som pekar på två olika versioner av din webbadress:

https://wpdev.ink/blogpost
https://wpdev.ink/blogpost/

Lägg märke till att den andra har en framåtriktad backslash på slutet av den. Om du inte tar hänsyn till detta kan det förstöra omdirigeringen. Om du inte är säker på vilken version som webbplatser från tredje part kan länka till kan du istället använda ett wildcard med ett enskilt tecken regex quantifier ? för att säkerställa att båda fungerar:

Lägg till en Wildcard-omdirigering i MyKinsta.
Lägg till en Wildcard-omdirigering i MyKinsta.

I ovanstående exempel skulle alla länkar till både /blogpost och /blogpost/ (med backslash) omdirigeras till /newblogpost. Du kan sedan enkelt hantera alla dina omdirigeringsregler från instrumentpanelen.

När du har lagt till omdirigeringar i MyKinsta kan du hantera alla dina omdirigeringsregler där.

Hantera omdirigeringsregler i MyKinsta.
Hantera omdirigeringsregler i MyKinsta.

Att använda Regex

Ett reguljärt uttryck är en sekvens av tecken som definierar ett sökmönster. Nedan finns några ytterligare exempel på det som kan användas med MyKinstas omdirigeringsverktyg. Fältet Omdirigera från stöder reguljära uttryck och fältet Omdirigera till kommer fånga gruppreferenser och vissa variabler (t.ex. $host, $scheme). Här är några viktiga saker att vara medveten om:

  • Omdirigeringar kollas i den ordning du lägger till dem. Bästa praxis är att ha de mer specifika före de allmänna omdirigeringarna.
  • Som standard är vårt omdirigeringsverktyg skiftlägeskänsligt (se nedan för att använda omdirigeringar som inte är skifteskänsliga).
  • Begränsade tecken: #, mellanslag, ”, och radbrytningstecken.
  • Du kan inte omdirigera med argument.

Här är några vanliga regex-syntaxregler:

^ Matcha endast om följande är i början av raden
$ Matcha endast om föregående är i slutet av raden
? Matcha föregående 0 eller 1 gånger (gör det frivilligt)
. Matcha alla enstaka tecken
* Matcha föregående 0 eller flera gånger
\ Ignorera specialtecken
(?i) Inte skiftlägeskänsligt
.* Wildcard för att matcha vad som helst (varje tecken som helst som matchar någon sträng)
(.*) Uppfångstgrupp som innehåller en wildcard-matchning för en sträng i en given plats

Regex-exempel

Inkludera din https://domain.com/store-sida:

^/store

Inkludera din https://domain.com/store-sida (med icke-skiftlägeskänslig omdirigering):

(?i)^/store

Inkludera en enda fil, till exempel https://domain.com/store.php:

^/store.php

Inkludera alla filer av samma typ, till exempel alla PHP-filer:

^/store/.*.php

Inkludera allt som innehåller en viss fras, till exempel https://domain.com/*store*

Det rekommenderas att ange omdirigeringssträngen / för att minska risken att omdirigera något oönskat.

Observera: Eftersom vårt verktyg automatiskt tillämpar regex, tillämpas .* automatiskt och behövs inte i det här fallet.

/store or /store/

Inkludera båda följande webbadresser:  https://mydomain.com/fast-racing och https://mydomain.com/fast-car-racing

^/fast(-car)?-racing

Omdirigera alla blogginlägg som innehåller /amp/ till deras ursprungliga icke AMP-webbadress

Detta är ett exempel från vår artikel om att inaktivera Google AMP. Vi behövde omdirigera alla blogginlägg som innehåller /amp/ till deras ursprungliga icke-AMP-URL för att säkerställa att de blev omindexerade till sina ursprungliga webbadresser. Med andra ord fångar vi allt före /amp/ i URI och ändrar endast det i stället för ”$1”.

/(.*)\/amp
Lägg till omdirigering med regex för att omdirigera alla blogginlägg som innehåller /amp/ till deras ursprungliga icke AMP-webbadress.
Lägg till omdirigering med regex för att omdirigera alla blogginlägg som innehåller /amp/ till deras ursprungliga icke AMP-webbadress.

Lägg till en 301-omdirigering för att omdirigera all www-trafik till icke-www.

Domän: www.example.com

Omdirigera från: ^(.*)$

Omdirigera till: https://example.com$1

Omdirigera www-trafik till icke-www med en 301-omdirigering i MyKinsta.
Omdirigera www-trafik till icke-www med en 301-omdirigering i MyKinsta.

Lägg till en 301-omdirigering för att omdirigera all trafik från en domän till en annan, och bevara sökvägarna

Lägg till en 301-omdirigering för att omdirigera all trafik från en domän (kinstaexample.com) till en annan domän (newkinstaexample.com), med samma sökvägar/sido-slugs. Detta rekommenderas när du byter domän på din webbplats men behåller samma sido-slug: omdirigering av https://kinstaexample.com/contact till https://newkinstaexample.com/contact.

Domän: kinstaexample.com

Omdirigera från: ^(.*)$

Omdirigera till: https://newkinstaexample.com$1

Omdirigera från en domän till en annan, med samma sökväg.
Omdirigera från en domän till en annan, med samma sökväg.

För många omdirigeringar

Om du konfigurerar dina omdirigeringar felaktigt kan det skapa en oändlig omdirigeringsslinga, i vilket fall kan du se ett fel som ERR_TOO_MANY_REDIRECTS. Om så är fallet behöver du gå tillbaka genom dina omdirigeringsregler och dubbelkolla dem. Detta händer ofta när webbadressen ingår i både Omdirigera från och Omdirigering till.

Till exempel skulle följande orsaka en omdirigeringsslinga:

Omdirigera från: ^/blog/about
Omdirigera till: https://domain.com/blog/about-me

Varför? Eftersom när processen når ^/blog/about, skulle den återstående delen -me inte spela någon roll, och det skulle orsaka en oändlig slinga. Du måste ange slutet på strängen och startpunkten. Så här gör du för att fixa det:

Omdirigera från: ^/blog/about$
Omdirigera till: https://domain.com/blog/about-me

$-tecknet kommer att tala om för Nginx att sluta och matcha förfrågan endast om strängen är exakt, men ingenting efter det.

Ytterligare Regex-läsning

Här är några användbara länkar för vidare läsning om vad du kan göra med Regex, och förstå grunderna:

Kolla in vår video för att lära dig de bästa metoderna för WordPress-omdirigering för att maximera SEO och sidhastighet:

Hur du massimporterar omdirigeringsregler

Kanske har du en mer komplex konfigurering eller vill bli av med ditt 301-omdirigeringsplugin på din WordPresswebbplats. Vi har också möjlighet för dig att massimportera omdirigeringsregler från en CSV-fil.

Anteckningar om massimport

  • Ordningen på omdirigeringarna kommer att vara densamma som ordningen i filen som du importerar. Ordningen är viktig eftersom omdirigeringar är markerade i den ordning som du lägger till dem. Som en påminnelse är det bästa praxis att ha de mer specifika omdirigeringarna före de allmänna omdirigeringarna.
  • Importeringar läggs till i listan över omdirigeringar, de skriver inte över eller ändrar några befintliga omdirigeringar.
  • Om du behöver rensa bort ett stort antal regler (exempelvis innan du importerar en uppdaterad lista med omdirigeringar), markera kryssrutan bredvid Domän för att välja alla domäner eller markera kryssrutan bredvid varje regel som du vill ta bort. Klicka därefter på knappen Ta bort omdirigeringar som visas nära det övre högra hörnet.

Steg 1

För att lägga till massimporterade omdirigeringsregler, klicka på din webbplats i MyKinsta och gå till Omdirigeringar. Klicka sedan på Massimportera.

Massimportera omdirigeringar i MyKinsta.
Massimportera omdirigeringar i MyKinsta.

Steg 2

Klistra in innehållet från din CSV-fil i fältet. CSV-filen bör innehålla information åtskilda av kommatecken i denna ordning: statuskod, domän (använd alla för att täcka alla domäner), omdirigering från sökväg, omdirigering till webbadress, land (valfritt) och stad (valfritt).  Varje omdirigeringsregel ska placeras på en ny rad. Klicka sedan på Importera omdirigeringar.

Klistra in och importera många omdirigeringsregler samtidigt.
Klistra in och importera många omdirigeringsregler samtidigt.

Massimporten stöder även reguljära uttryck (regex). Exempel:

301,all,^/oldpath/?$,https://newlocation.com/newpath
302,domain.com,^/oldpath/?$,https://newlocation.com/newpath,HU,Hungary
302,domain.com,^/oldpath/?$,https://newlocation.com/newpath,AL,Albania,Ballsh

Så här exporterar du omdirigeringar

Vi inser att några av er har hundratals eller till och med tusentals omdirigeringar. Att ha möjlighet att exportera dem möjliggör enklare redigering offline och återimport, samt möjligheten att enkelt överföra dina omdirigeringar till ett annat verktyg eller tjänst efter behov. Det är här alternativet Export till CSV är till nytta.

Exportera omdirigeringar till CSV.
Exportera omdirigeringar till CSV.

Exportera omdirigeringar från WordPress

Om du vill migrera dina nuvarande omdirigeringar från ett WordPressplugin till MyKinsta, har många av dem exportalternativ tillgängliga i sina inställningar (exempel på exportalternativ nedan från omdirigeringspluginet EPS). Se bara till att de är korrekt formaterade innan du massimporterar.

EPS plugin exportera omdirigeringar
EPS plugin exportera omdirigeringar

Om du använder Pluginet Simple 301 Redirects kan du använda detta plugin: Export Simple 301 Redirects to CSV.

Observera

Vårt team hjälper gärna till med att ställa in enkla omdirigeringar. Men eftersom vi inte kör Apache, kan du inte använda .htaccess. Istället kör vi Nginx som har sin egen omskrivningsregelsyntax. Allt du kan göra med .htaccess-filer kan du ”översätta” till Nginxs syntax så lägger vi till dem i din webbplats Nginx config-fil. Om din webbplats .htaccess-fil innehåller många komplexa regler, måste du arbeta med en utvecklare för att konvertera dessa till Nginx-format och sedan leverera de konverterade reglerna till vårt team.

Testa omdirigeringar

När du lägger till eller uppdaterar omdirigeringar rekommenderas det att du testar dessa ändringar. Kontrollera HTTP-statusen och omdirigeringskedjan för alla webbadresser med vår kostnadsfria kontrollerare av HTTP-status och omdirigering. Du kan använda det här verktyget för att granska svars-sidhuvuden, fel på klientsidan och för att testa att dina omdirigeringar fungerar som du vill.