Med vår fleranvändarfunktion kan du skapa och hantera ett team, vilket ger dem tillgång till olika aspekter av dina webbplatser. Som nämnts i vår artikel om hur användarroller fungerar, finns det en speciell roll: Företagets ägare.

Denna roll är exakt samma som en Företagsadministratör i alla avseenden utom ett. Endast Företagsägare kan stänga ett företag. Varje företag kan ha endast en ägare, men det är möjligt att överföra äganderätten mellan användare.

Viktiga anteckningar

För att överföra ägarskap till en annan användare måste följande krav uppfyllas:

  • Du måste vara inloggad på MyKinsta som Företagets ägare.
  • Användaren som du vill överföra äganderätten till måste vara en företagsadministratör.

Överför ägarskap

Logga in på MyKinsta och gå till avsnittet Användare. Klicka på knappen Överför ägarskap till höger på användarens rad.

I modal/popup-fönstret som visas väljer du en tillgänglig Företagsadministratör i listrutan för Ny ägare. Fyll i ditt lösenord och klicka på knappen Bekräfta för att överföra äganderätten.

Överför ägande av företag
Överför ägande av företag