Med vår fleranvändarfunktion kan du skapa och hantera ett team. Detta ger dem tillgång till olika aspekter av dina WordPress-webbplatser, applikationer eller databaser. Som nämnts i vår artikel hur användarroller fungerar finns det en speciell roll: företagsägaren.

Denna roll är exakt densamma som en företagsadministratör i alla avseenden utom ett; endast företagsägare kan stänga ett konto eller överföra företagsägande (till en företagsadministratör på samma konto). Varje företag kan ha en och endast en ägare, men det är möjligt att överföra ägande mellan användare.

Viktiga anteckningar

För att överföra ägarskap till en annan användare måste följande krav uppfyllas:

  • Du måste vara inloggad på MyKinsta som Företagets ägare.
  • Användaren som du vill överföra äganderätten till måste vara en företagsadministratör.

Överför ägarskap

Logga in på MyKinsta och gå till avsnittet Användare. Klicka på knappen Överför ägarskap till höger på användarens rad.

I modal/popup-fönstret som visas väljer du en tillgänglig Företagsadministratör i listrutan för Ny ägare. Fyll i ditt lösenord och klicka på knappen Bekräfta för att överföra äganderätten.

Överför ägande av företag
Överför ägande av företag