Med Kinsta’s verktyg för webbplats-överföring så har vi gjort det så enkelt som möjligt att flytta en webbplats från ditt företagskonto till ett annat företag.

Det finns flera anledningar till varför du kan behöva överföra en webbplats till ett annat företag:

  1. Du är en WordPress-agentur som behöver överlämna en webbplats till en kunds personliga Kinsta-konto.
  2. Du är en företagare som vill överföra en webbplats till ett WordPress-hanteringsföretag för rutinunderhåll.
  3. Du går vidare till ett annat projekt och vill överföra din webbplats till en tredje part.

Följ stegen nedan omdu vill överföra alla webbplatser under ditt företag i MyKinsta till ett annat företags konto.

Steg 1 – Hitta företagets ID eller e-postadress för destinationsföretaget

Om du överför webbplatsen till någon som redan har ett konto och ett företag hos Kinsta, så ska du hitta företags-ID eller e-postadress till en företagsägare eller företagsadministratör för destinationsföretaget. Företags-ID finns i MyKinsta under Företag > Faktureringsuppgifter > Företags-ID. E-postadresserna till företagsanvändare hittar du under Användare i MyKinsta.

Kinsta Företags-ID i MyKinsta.
Kinsta Företags-ID i MyKinsta.

Du kanske inte har MyKinsta-åtkomst till destinationsföretaget eller kanske inte känner till e-postadressen till en företagsägare eller företagsadministratör? I så fall måste du ta kontakt med företaget direkt för att få företagets ID eller e-postadress.

Om du överför webbplatsen till någon som inte har ett konto hos Kinsta, ta kontakt med dem för att få den e-postadress som de vill använda hos Kinsta. Som en del av överföringen så måste de skapa ett konto och ett företag hos Kinsta.

Steg 2 – Initiera överföringen av webbplatsen som källföretag

Nästa steg är att initiera överföringen av webbplatsen (både live- och iscensättningsmiljöer) från källföretaget, vilket är ditt företag.

För att göra detta så navigerar du till WordPress Webbplatser i MyKinsta, klickar på kebab-menyn (tre punkter) för den webbplats som du vill överföra och väljer sedan alternativet Överför webbplats i den rullgardinsmeny som visas.

Välj Överför webbplats för att börja överföra din webbplats till ett annat företag.
Välj Överför webbplats för att börja överföra din webbplats till ett annat företag.

Ange e-postadress eller företags-ID i popupfönstret som visas. Du kan även välja en rekommenderad plan för den webbplats som du överför och ange ditt Affiliate-ID (om tillämpligt).

Om du använder Kinsta’s DNS för en domän som är tilldelad den webbplats som överförs så rekommenderar vi att du flyttar även den. Under Överför domän väljer du relevant(a) domän(er) och klickar på knappen Nästa för att gå vidare till bekräftelseskedet.

Ange destinationsföretagets ID och välj de domäner som ska överföras.
Ange destinationsföretagets ID och välj de domäner som ska överföras.

För att bekräfta överföringen av webbplatsen så skriver du webbplatsens namn och klickar på knappen Överför webbplats.

Klicka på knappen Överför webbplats för att bekräfta överföringen av webbplatsen.
Klicka på knappen Överför webbplats för att bekräfta överföringen av webbplatsen.

Därefter så måste destinationsföretaget bekräfta överföringen av webbplatsen. På ditt MyKinsta-konto (källföretaget) så kommer webbplatsen att visas som Väntande överföring för företagets ägare och företagsadministratör(er).

En webbplats i väntan på överföring till ett annat företag i MyKinsta.
En webbplats i väntan på överföring till ett annat företag i MyKinsta.

Observera: Tills dess att destinationsföretaget accepterar överföringen av webbplatsen så kan du återkalla överföringen i WordPress Webbplatser > webbplatsnamn > Info.

Avbryt/återkalla en webbplatsöverföring i MyKinsta.
Avbryt/återkalla en webbplatsöverföring i MyKinsta.

Steg 3 – Slutför överföringen av webbplatsen med destinationsföretaget

När du har initierat överföringen av webbplatsen så kommer företagets ägare och företagsadministratör(er) på destinationsföretaget att få ett meddelande via e-post.

Så här ser det ut på deras sida, beroende på några faktorer:

  1. Om du rekommenderade en plan.
  2. Om mottagaren redan har ett Kinsta-konto.
  3. Om mottagaren har mer än ett företag.

Inget Kinsta-konto, ingen rekommenderad plan

E-post för överföring av webbplats utan rekommenderad plan.
E-post för överföring av webbplats utan rekommenderad plan.

Om ingen plan rekommenderas, så kan du klicka på knappen Registrera ett konto för att ta dem till sidan för Kinsta-planer, där de kan välja plan och sedan påbörja registreringsprocessen.

Prissida för Kinsta’s Hanterade WordPress-hosting.
Prissida för Kinsta’s Hanterade WordPress-hosting.

Inget Kinsta-konto, rekommenderad plan

E-post för överföring av webbplats med en rekommenderad plan.
E-post för överföring av webbplats med en rekommenderad plan.

Om en plan rekommenderas så kommer de att klicka på knappen Registrera för att komma till sidan för registrering där de kan skapa sitt Kinsta-konto. De har även möjlighet att ändra planen om de vill.

Kinsta's registreringssida med en vald plan.
Kinsta’s registreringssida med en vald plan.

Kinsta-konto med flera företag

Om den accepterande användaren redan har ett Kinsta-konto så har de möjlighet att överföra webbplatsen till något av sina företag eller överföra webbplatsen till ett nytt företag.

E-postmeddelande för överföring av webbplats som visar flera företag.
E-postmeddelande för överföring av webbplats som visar flera företag.

Om du klickar på knappen Överför till det här företaget så kommer du till företagets WordPress-webbplatslista i MyKinsta.

Acceptera överföringen i MyKinsta

Den webbplats som överförs visas som en inkommande överföring. Om du klickar på webbplatsens namn så får du möjlighet att acceptera eller avvisa överföringen.

Inkommande överföring av webbplats i destinationsföretagets MyKinsta-lista över WordPress-webbplatser.
Inkommande överföring av webbplats i destinationsföretagets MyKinsta-lista över WordPress-webbplatser.

För att slutföra överföringen av webbplatsen så ska de klicka på knappen Acceptera överföring i MyKinsta. Om de inte vill acceptera din begäran så kan de avvisa den genom att klicka på Avvisa överföring.

Klicka på Acceptera överföring för att acceptera den inkommande webbplatsen.
Klicka på Acceptera överföring för att acceptera den inkommande webbplatsen.

Om destinationsföretagets plan inte har tillräckligt med webbplatser eller Kinsta DNS-slots för att ta emot den inkommande webbplatsen så uppmanas de att uppgradera sin plan efter att ha accepterat överföringen.

Om de klickar på Avbryt utan att avvisa överföringen så kan de fortfarande acceptera den inom 72 timmar.

En uppgradering av planen kan behövas för att ta emot en webbplatsöverföring.
En uppgradering av planen kan behövas för att ta emot en webbplatsöverföring.

När överföringen av webbplatsen har godkänts så får du (källföretagets ägare) och eventuella företagsadministratörer ett meddelande via e-post.

Om du behöver överföra äganderätten till hela ditt företag, inte bara en enskild webbplats, så kan du läsa vår guide om hur du överför äganderätten till ett företag.