Genom att rikta din domäns namnservrar mot Kinstas DNS kan du hantera alla dina DNS-poster i MyKinsta och dra nytta av vårt premium-DNS med Amazon Route 53.

Nedan går vi igenom de generella stegen för uppdatering av namnservrar. Mer information om hur du uppdaterar namnservrar hos några populära domänregistratorer finns i följande artiklar:

Steg 1

Det första steget är att lägga till din domän i Kinstas DNS i MyKinsta. Klicka på DNS i vänster sidofält och klicka sedan på Lägg till din första domän. Om du redan har en domän i Kinstas DNS klickar du istället på Lägg till domän i det övre högra hörnet på sidan.

Add your domain to DNS management in MyKinsta.
DNS-inställningar i MyKinsta.

Steg 2

Ange din domän i popup-fönstret Lägg till domän. Om du använder Google Workspace för e-post kan du markera alternativet Lägg till Gmail MX-poster för att automatiskt lägga till de MX-poster som krävs. Obs: Detta lägger endast till MX-posterna, och du kan fortfarande behöva lägga till ytterligare CNAME- och TXT-verifieringsposter för Google Workspace senare.

När du har angett domänen klickar du på knappen Lägg till domän.

Klicka på knappen Lägg till domän om du vill lägga till din domän i Kinstas DNS.
Klicka på knappen Lägg till domän om du vill lägga till din domän i Kinstas DNS.

Steg 3

På nästa skärm visas de 4 namnservrarna som du behöver rikta din domän mot; likt dem nedan:

  • ns-332.awsdns-41.com
  • ns-1255.awsdns-28.org
  • ns-618.awsdns-13.net
  • ns-1650.awsdns-14.co.uk

Steg 4

Innan du ändrar din domäns namnservrar, bör du först kopiera över alla befintliga DNS-poster som du har ställt in för din domän.

Logga in på din DNS-leverantör, som din domäns namnservrar riktas mot. Detta kan vara din domäns registrar men kan även vara en annan DNS-leverantör.

Kopiera var och en av din webbplats DNS-poster från din nuvarande DNS-leverantör till Kinstas DNS. Detta måste göras manuellt, eftersom Kinsta DNS inte kopierar dina DNS-poster automatiskt.

Steg 5

Logga in på registratorns hanteringspanel. Det här kan vara samma plats som du för närvarande hanterar ditt DNS på. DNS: et hanteras på den plats dit dina namnservrar för närvarande riktas. Namnservrarna som din domän riktas mot hanteras av din domänregistrator. Eftersom du behöver ändra namnservrarna som din domän riktas mot måste du logga in där domänregistreringen hanteras.

Steg 6

Navigera till platsen där dina namnservrar hanteras hos din registrator. Den finns vanligtvis under DNS, Hantera zoner, Ändra DNS-servrar, Anpassat DNS eller något liknande. Om du har problem med att hitta den kan du läsa registratorns dokumentation eller kontakta supportteamet för att få hjälp med att hitta och uppdatera dina namnservrar.

Steg 7

Beroende på registratorn och den aktuella namnserverkonfigurationen kan du behöva ta bort befintliga namnservrar först. Sen kan du lägga till namnservrarna som visas i MyKinsta. Se till att alla 4 namnservrar har lagts till och att de är de enda namnservrarna.